USA-kännare läser Trumpboken

Text:

Bild: TT/AP

Fokus har ställt frågorna:

1. Vad är ditt intryck av boken?

2. Vilka effekter kommer den att få?

3. Vad är bokens viktigaste bidrag, handling, innehåll, episod eller detalj?

4. Tror du Donald Trump sitter hela mandatperioden ut?

5. Något mer som du vill lyfta fram ur Wolffs skildring?


Olle Wästberg, före detta generalkonsul i New York

1. Den är lättläst och kul att läsa, men består mest av skvaller och odokumenterade påståenden. Boken saknar analys och innehåller saker som uppenbart varit fel, till exempel att Trump inte skulle vetat vem förre republikanska ledaren i kongressen John Boehner var. Eftersom Trump flera gånger spelat golf med och träffat Boehner verkar det helt osannolikt.

2. Boken befäster det mesta av det värsta i som rapporterats i medierna. Och den stärker oss som tycker Trump är farligt omdömeslös och okunniga. Men den lär inte få Trump-anhängarna att ändra sig.

Eftersom ultra-höger-aktivisten Steve Bannon framstår som huvudkällan blir hans just nu kritiserad och utsatt. Hans sajt Breitbart har mist bidrag från Trump-anhängare. Kanske är det Bannon som drabbas av de främsta effekterna (skrevs innan nyheten om att Bannon lämnar Breitbart).

3. Ett typiskt citat är av Trumps gode vän, och den som var ansvarig för Trumps installation i januari, miljardären Tom Barrack som säger om Trump: »He’s not only crazy, he’s stupid.«

Skildringen av Trump som mest sitter i sitt sovrum i Vita huset med tre TV-skärmar och sin mobil som han spontant twittrar från är naturligtvis skrämmande. Det är ju välkänt att Trump inte på årtionden läst någon bok. Och han läser inte heller nu PM eller underlag. Med tanke på den makt en amerikansk president har skapar det en oerhörd osäkerhet.

Boken visar också på att Trump, med sin totala brist på erfarenhet av politik och statlig administration, ser det som att han eftersom hans valts till president ska kunna få precis som han vill. Alltså som i sitt företag. Och så fortsätter han att agera.

4. Wolff citerar ju Steve Bannon som säger att det bara är en tredjedels chans att Trump blir kvar. En tredjedels chans är det att Trump själv hoppar av, vilket verkar helt osannolikt. Trump är inte typen som kastar in handduken och säger att han har misslyckats. En tredjedels chans är det blir riksrätt. Men det kräver en majoritet av representanthuset, som är starkt republikanskt dominerat, beslutar om åtal och att senaten med två tredjedels majoritet fäller honom. Det har aldrig skett i amerikansk historia och är osannolikt.

Jag tror att Trump sitter perioden ut och att man inte ska utesluta att han ställer upp till omval och till och med blir omvald. Han har talat om vilken slogan han ska ha i omvalskampanjen 2020: »Keep America Great!«

5. Bland det Wolff berättar är att Trump inte velat bli vald. Han skulle sett kampanjen som ett sätt att stärka sitt varumärke och ge honom en ny politisk position. Någon grund för det finns inte. Däremot var det så att Trump inte räknade med att bli vald. (Alla undersökningar pekade åt det hållet och han förlorade »the popular vote« med 3 miljoner röster.) Man vet att han förberedde att starta en egen TV-kanal om han förlorade. Skulle han bli avsatt kommer han sannolikt att ta upp den tråden. Det skulle leda till en större polarisering i USA.


Janerik Larsson, USA-kännare och verksam i Stiftelsen Fritt Näringsliv och PR-byrån Prime

1. Den har såklart ett betydande underhållningsvärde men precis som bokens underrubrik anger handlar den om personerna runt Donald Trump och om deras relation till den sällsamme Trump. Däremot handlar boken inte om sakpolitik och egentligen inte ens om amerikansk politik i dag. Jag tror att Trump är ett sällsamt mellanspel i amerikansk politik.

2. Först och främst är den nog en mycket bra affär för förlaget och författaren. Sen bidrar den till den enorma uppmärksamheten kring det han älskar – sig själv. Jag tror att Trump är ganska nöjd med boken.

3. Den enda detalj som tycks få någon betydelse är att han återger Steve Bannons angrepp på Trump Jr vilket nu lett till att Bannon sparkats från den högerextrema sajten Breitbart News. Jag är inte så säker på att Bannon inte kommer att komma igen och att undersökningen kring Trumpkampanjens kontakter med allehanda företrädare för ryska intressen i slutändan kan innebära att Bannon får rätt på den punkten. Jag tror inte den ryska inblandningen i valet 2016 betytt något för utfallet av valet men det spelar ingen roll. Om Trumpkampanjen samarbetade med ryska intressen så kommer det att kunna leda till att Trump ställs inför riksrätt. Scenariot är ganska osannolikt givet hur kongressen ser ut just nu, men det är val i november.

4. Ja.

5. Det bästa vore om boken ökade intresset för viktiga sakfrågor som exempelvis de pågående handelsförhandlingarna med Mexiko och Kanada och andra aspekter på USA:s internationella ekonomiska relationer.


Staffan Sonning, Global Ekonomikorrespondent, Sveriges Radio

1. Det är en bok som skulle vara väldigt rolig om det vore fiktion. Tyvärr är den ju inte det. Därför är den en ganska deprimerande läsning. Problemet är att man inte kan vara säker på om det finns inslag av fiktion i den. Stora delar är väl belagda, men Wolff fyller i sin berättelse upp luckorna mellan det väl belagda, med citat och beskrivningar där beläggen är grumliga eller icke-existerande. En del faktafel har också redan pekats ut. Det är i och för sig nära metoden i en amerikansk journalistisk genre, med utövare som Hunter S Thompson eller kanske Tom Wolf och Gay Talese. En annan problematisk aspekt är att Wolff inte ser ut att ha tagit tillräcklig hänsyn till att förstahandskällan Bannon är tungt »biased«. Helhetsintrycket är dock att boken stärker ett redan existerande intryck av ett kaotiskt presidentskap som inte har någon motsvarighet i amerikansk historia.

2. Svårt att säga. Jag funderar på om avsnittet om Rysslandskopplingarna möjligen kan göra det svårare för President Trump att göra sig av med utredaren Robert Mueller, som det spekulerats länge i att han planerar.

3. Utan tvekan: Rysslandskopplingarna. Trumps förre chefsstrateg Steve Bannon, ska enligt boken, ha beskrivit möten innan valet mellan en rysk advokat med nära kopplingar till Kreml och Trumps son Donald Trump Jr och bland annat den tidigare kampanjchefen Paul Manafort som »opatriotiskt« och »landsförräderi«. Han pekade särskilt ut Trump Jr och sa att han »skulle slitas i stycken« i TV. I slutet av förra veckan försökte Bannon dementera genom att säga, att han hade menat Paul Manafort som borde vetat bättre, utifrån sin större erfarenhet. Det framstår dock som en skendementi, eftersom Bannon inte förnekar att sina bedömningar av själva mötet.

4. Ingen aning.

5. Det mesta i boken har sagts eller spekulerats i tidigare. Men en tänkvärd aforism säger, att den bästa undersökande journalistiken är den som visar, att det förhåller sig så, som publiken redan tror sig veta. Så trots bristerna tror jag det här kommer att bli en av de klassiska presidentskildringarna.