Våga vägra wiki

Text: Jojje Olsson

Nyligen blockerade Turkiet plötsligt hela Wikipedia. Myndigheterna lät veta att tjänsten endast är välkommen om ett par artiklar om Turkiets samröre med islamistiska grupperingar tas bort. Agerandet väckte säkerligen munterhet hos kinesiska tjänstemän, vilka har såväl större resurser som mer finess för att hantera liknande ärenden.

Wikipedia är sedan länge blockerat i Kina. Men bara delvis. Det står till exempel landets akademiker fritt att använda vetenskapsartiklar, medan sökningar på Dalai lama eller president Xi Jinping resulterar i felmeddelanden. Men selektiv, sofistikerad censur är inte nog. Tidigare denna månad rapporterades att Kina redan nästa år att Kina redan nästa år kommer att lansera en statlig motsvarighet till Wikipedia.

Det handlar dock inte om något öppet lexikon där allmänheten ges möjlighet att påverka innehållet. I stället har myndigheterna valt ut drygt 20 000 anställda vid statliga universitet och organisationer, som i detta nu jobbar med att framställa över 300 000 artiklar på cirka 1 000 ord vardera. Omfattningen blir därmed dubbelt så stor som »Encyclopedia Britannica«, och ungefär lika stor som dagens kinesiskspråkiga version av Wikipedia.

Det politiska syftet är så uppenbart att Yang Muzhi, projektets redaktör, inte ens försöker mörka det. Vid ett möte med några av Kinas mest inflytelserika forskare i Peking i förra månaden sa han att uppslagsverket, vars engelska namn är Chinese Encyclopaedia, ska »guida och leda allmänheten och samhället«.

Bai Chunli, ordförande för den statliga tankesmedjan Central academy of sciences, medverkade vid samma möte där han underströk vikten av att verket ska upphöja Kinas historiska arv och stärka socialistiska kärnvärderingar »i enighet med president Xi Jinpings instruktioner«. Även de två tidigare versionerna av Chinese Encyclopaedia – som publicerades 1993 och 2009 men inte finns online – är utformade efter klara politiska syften.

Att nu utöka uppslagsverkets längd och göra det tillgängligt på internet ligger helt i linje med myndigheternas pågående konsolidering av sitt informationsmonopol. I förra veckan införde Kina licenskrav på landets samtliga nyhetsportaler. Och i helgen presenterade landets kabinett en plan på att reglera landets internet till »perfektion«. Fokus låg på kontroll av sökmotorer och uppmuntran av »positiv propaganda«.

Samtidigt kvävs kritiska röster, i synnerhet från den samhällskategori som jobbar med det nya uppslagsverket. Wall Street Journal uppmärksammade nyligen att allt fler akademiker straffas eller avskedas för att ens tala med utländska journalister. Flera lärosäten har i år infört regler om att skolans ledning först måste godkänna all kommunikation med medierna.

Vidare pekar redaktör Yang Muzhi ut Wikipedia som en konkurrent att särskilt beakta. Han har uttryckt beundran för dess ledande ställning och höga anseende bland läsarna själva.

Men samtidigt understryker Yang att han har tillgång till världens största och högkvalitativa samling författare. Därför är målet att inte bara gå i kapp, utan även att passera Wikipeida.