»Våra problem kan drabba hela världen«

Text: Eva Sohlman/New York

Bild: Nasser Nasser/scanpix

När västvärlden förberedde julhelgen planerade Umar Farouk Abdulmutallab ett bombdåd mot ett flygplan till USA.

Världens blickar riktades mot Jemen, det land där den 23-årige nigerianen påstår sig ha tränats och utrustats av al-Qaida. Den grupp som tagit på sig ansvaret för planeringen av dådet, »al-Qaida på den Arabiska halvön«, har under det senaste året vuxit sig starkare sedan ledningen lagt sin bas i Jemen.

Valet är ingen tillfällighet, Jemen är ett av världens fattigaste länder med begränsad kontroll över sitt territorium. Nu befarar FN att landet, som redan utkämpar ett krig i norr och utbrytarelement i söder, kan bli nästa front i kampen mot terrorismen.

För att hjälpa Jemen att bekämpa terrorismen och stabilisera läget i världens mest olje-exporterande region hålls i veckan ett toppmöte i London med bland andra Jemens president Ali Abdullah Saleh, FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, och Storbritanniens premiärminister Gordon Brown. I en exklusiv intervju diskuterar Jemens utrikesminister Abu Bakr al-Qirbi situationen i landet.

Hur förklarar du att »al-Qaida på den Arabiska halvön« vuxit sig så starkt i Jemen?
– Många pratar om al-Qaida i Jemen som ett nytt fenomen. Det är felaktigt. Al-Qaida har opererat i Jemen i mer än två decennier. Att de blivit starkare beror på lokala politiska förhållanden och konflikter. Regeringen har sedan 2004 utkämpat ett krig med rebellerna i Sada i norr och samtidigt tvingats handskas med utbrytarrörelsen i söder. Vårt fokus har legat på de konflikterna eftersom de båda utgör ett direkt hot mot Jemen som stat.

Din regering har kritiserats för att ha varit alltför slapp mot al-Qaida, och för att ha ett dubbelt förhållande till dem. President Saleh ska till exempel under inbördeskriget 1994 ha använt sig av mujahidins som stred i Afghanistan under 1980-talet och som senare blivit medlemmar i al-Qaida.
– Jag tycker att regeringens senaste attacker mot al-Qaida visar att vi inte är eftergivna. När och hur du attackerar speglar hur starkt hotet är mot landet. I dag är vi i ett farligt läge, och det är viktigt att se till att de inte fortsätter växa sig starka. Att bekämpa dem är en hög prioritet.

Kan du ge exempel på vad regeringen gjort för att kväsa dem?
– Vi fortsätter med våra attacker mot dem, såsom dem den 17 och 24 december då flera av deras medlemmar dödades. Det är svårt att veta exakt hur många de är men de befinner sig huvudsakligen i regionerna Maarib, Shabwa och Abyan, men även strax utanför huvudstaden Sana, så det är där vi expanderat våra militära operationer. Vi förlitar oss också på samarbetspartners som förser oss med militär träning, fordon, artilleri, elektricitet, underrättelseinformation och telekommunikation. Vi arbetar i dagsläget nära med USA, Saudiarabien, Storbritannien och Frankrike, men hoppas på hjälp från andra länder som Sverige till exempel.

Det finns en viss oro att USA:s militära engagemang i Jemens säkerhet kommer leda till fler problem för regeringen och ett starkare stöd för extremisterna bland befolkningen. Det förekommer till exempel rapporter att USA använder drönare i Jemen.
– Om vi ser ett ökat missnöje med regeringen kommer det sig av att olika utomstående aktörer agerar i landet. Detta speglar i mångas ögon en ineffektivitet eller en svaghet hos regeringen, oavsett om det är sant eller inte. Detta är något som oppositionspartier och militanta krafter kommer utnyttja.

Hur beskriver du säkerhetsläget i Jemen just nu? Flera västerländska ambassader, såsom den amerikanska och den brittiska, stängdes efter bombförsöket den 25 december. Och samtidigt kom underrättelseinformation om att al-Qaida planerade attacker mot dem och några skolor. Har ni fått bättre kontroll på säkerhetsläget sedan dess?
– Det är inte bättre nu. Säkerhetsläget är som det varit hela tiden. Det är allvarligt, men vi har visat prov på att vi har det under kontroll.

Menar du att säkerhetssituationen överdrivits i media?
– Absolut har den det! Du kan fara till Sana i morgon och promenera omkring på gatorna och se med egna ögon att säkerheten inte inskränkts.

Men om ni har sådan bra kontroll på säkerhetsläget, hur kommer det sig att så många extremister lyckas undkomma regeringens attacker under åren? Har de kontakter inom militären och regeringen? År 2006 lyckades till exempel 23 fångar som dömts för sin inblandning i de dödliga bombattackerna mot det amerikanska stridsskeppet »Cole« 2000 och den franska oljetankern »Limburg« 2002 rymma från ett fängelse med högriskfångar. Hur kunde det ske?
– Dessa extremister lyckas smita undan överallt, inte bara i Jemen. Titta bara på Afghanistan och Pakistan. Har man lyckats få kontroll på situationen där eller fångat eller dödat alla terrorister där? Det är inte rättvist att kräva att Jemen ska göra detta på egen hand.

Men det verkar inte som om USA litar på att er regering har läget under kontroll eftersom man tidigare denna månad beslutat att inte tillåta de 91 jemeniter som fortfarande sitter fängslade på Guantánamo Bay-basen att fara tillbaka till Jemen. Hur ser er kapacitet att ta emot dem ut?
– Vi har ett rehabiliteringsprogram, men olyckligtvis har vi begränsade resurser för detta. Vi behöver mer finansiell hjälp. Hittills har det inte varit tillräckligt. Vi hade ett program, en dialogprocess med al-Qaida, som var framgångsrik i flera år, men som kollapsade när en ny, tuffare generation al-Qaidaledare som stridit i Irak och Afghanistan, tog över. Nu måste vi bygga upp ett bättre program. Vi hoppas på ett rehabiliteringscentrum i Sanaa, men det är viktigt att understryka att det inte handlar om utrymme. Det handlar om sociala aspekter; om att engagera dem och integrera dem i samhället.

I veckan hålls i London ett toppmöte om Jemen. Vad förväntar du dig av det?
– Jag hoppas på ett uttalande och ett åtagande från Gordon Brown och det internationella samfundet (FN) att man tänker stå vid Jemens sida i bekämpningen av terrorismen, och att man ser till att upprätthålla stabilitet och säkerhet här i landet. Om man fortsätter att negligera Jemens problem är det någonting som kommer ha konsekvenser globalt. Det såg vi inte minst med Abdulmutallab.

Hur mycket pengar och stöd behöver Jemen, och hur mycket förväntar du dig från detta möte?
– Det vi först och främst förväntar oss är en förbindelse från det internationella samfundet och våra globala vänner. Penningfrågan kommer vi att tackla i senare möten. Vår situation i dag är den att vi har ett underskott på åtta miljarder dollar i vår senaste femårsbudgetplan. I nästa plan skulle vi behöva runt 2–2,5 miljarder dollar årligen för att täcka underskottet.

Vad säger du till dem som är oroliga för att det underutvecklade och fattiga Jemen inte kommer att kunna absorbera och tillgodogöra sig ekonomiskt stöd? Jemen rankas som ett av de mest korrupta länderna i världen.
– Det där är överdrivet. Vi har genomdrivit omfattande reformer för att bekämpa korruptionen på senare år och har till exempel mycket bättre kontroll över departementens upphandlingsprocesser.

Många pratar om riskerna med att fortsätta förbise Jemens problem och menar att landet håller på att kollapsa och bli ett nytt Somalia eller Afghanistan. Vad blir konsekvenserna om inte Jemen får mer hjälp?
– Vad som skedde över jul med nigerianen Abdulmutallabs bombförsök är ett exempel på vad som kan ske om vi inte samarbetar i utbytet av underrättelseinformation. Vårt misslyckande med att identifiera honom som ett allvarligt hot är även det internationella samfundets misslyckande. Detta är ett globalt problem och vi måste lära oss att samarbeta bättre i dessa frågor. Konsekvenserna skulle inte enbart drabba Jemen utan också regionen och resten av världen. Alla vet att det kan vara mycket farligt att strunta i ett hot när det är i sin linda eftersom det kan bli mycket svårare att handskas med det längre fram när det vuxit sig större. Vi är nu i ett tidigt skede av att konfrontera radikalisering och terrorism och ju snabbare desto bättre.

Och om ni inte får hjälp?
– Jemen kommer göra sitt bästa men det kommer inte vara tillräckligt.

Fakta | Jemen

Statsskick: Republik med ett flerpartisystem som samexisterar med ett starkt klansamhälle.

President: Ali Abdullah Saleh.

Premiärminister: Ali Mohammed Mujur.

Regering: Reforminriktade General People’s Congress, GPC, har absolut majoritet i parlamentet.

Befolkning: Cirka 23,6 miljoner.

Befolkningsökning:
3,45 %.

Genomsnitt, barn per familj:
6.3.

Analfabetism: Cirka 30% för män och 70% för kvinnor.

Källa: CIA World Factbook

USA sponsrar Jemens jakt

Jemen och USA har ett nära samarbete i kampen mot terrorismen. I år ska USA fördubbla sitt militära stöd till 70 miljoner dollar, och man har redan sänt in specialstyrkor och utökat CIA:s närvaro i landet. Under de kommande tre åren ska man ge Jemen 120 miljoner dollar i utvecklingsstöd och tillsammans med Storbritannien planerar man finansiera en jemenitisk polisstyrka för att bekämpa terrorismen.

Källa: New York Times