Kulturministern vill ha operahus

Text: Elsa Westerstad

Toppbild: markus Marcetic/Moment

Toppbild: markus Marcetic/Moment

Kulturkonservativ?

– Ofta har jag rätt svårt för etiketter, men låt vara. Jag är nog mer hemma i den kulturkonservativa traditionen. I det lägger jag bland annat respekt för tidigare generationer, att värna institutionerna och därmed också värna vårt kulturhistoriska arv. I det ingår också språklig bildning.

Fri entré till statliga museer?

– Det är upp till museerna att själva avgöra. Däremot ska det vara fri entré för ungdomar upp till 19 år.

Entreprenörskap?

– Ja, det är ett viktigt begrepp inom borgerlig kulturpolitik. Ordet entreprenörskap är laddat. »Jaha, så du menar att konstnärer inte är entreprenörer?« Jo, det är klart att de är i ordets egentliga mening, men det finns en rädsla för det som handlar om basal överlevnad. Det är en världsfrånvändhet som bara skadar kulturskaparna själva.

Kulturarbetare?

– Jag säger kulturskapare. Begreppet kulturarbetare är en politisering från 70-talet, att kulturen skulle vara i samhällets tjänst.

Livstidslöner till författare?

– Jag tycker att det principiellt är fel. Det finns ju inga andra områden där man får en garanterad lön livet ut. Däremot tror jag på längre stipendier, på cirka fem till tio år. Skapandet tar tid.

Tillsättningen av kulturutredningen?

– Det var en självklarhet, den gamla bygger ju på 1974 års kulturpolitik. Inlärningsprocessen och den tekniska utvecklingen ser annorlunda ut. Kyrkan är skild från staten, vi är med i EU, var femte svensk har invandrarbakgrund. Det är ett annat Sverige. Då måste man också se över kulturpolitiken.

Samspelet mellan kommuner, regioner och stat?

– Det är viktigt att se över det. Jag tycker att det är en fördel att regioner och kommuner får större frihet.

Kulturfientliga kommuner?

– Det är väldigt sällan så, och det är väldigt sällan så att det inte finns något engagemang för det som är kulturens innehåll. Skulle du till exempel vilja lägga ner bibliotek blir det ofta ett herrans liv! Eller om du bestämmer dig för att dra ner på musik- och kulturskolan. Det är sällan du lyckas med det, och det tycker jag är bra.

Kommersiell radio?

– En livskraftig kommersiell radio är viktigt för mångfalden och konkurrensen på hela radioområdet. Det är en gammal borgerlig uppfattning att vi gärna vill se konkurrens på radioområdet. Den kommersiella radion har haft rätt höga koncessionsavgifter. Den har inte kunnat bygga ut ett nationellt nät, den har varit väldigt styrd om hur den får sända reklam och hur mycket lokalt material den ska ha.

Nytt operahus i Stockholm år 2020?

– Det vore roligt! Men innan vi börjar prata nytt hus för fem miljarder vill vi ta reda på: Hur mår operakonsten i dag? Är ett nytt operahus det bästa sättet att stärka den? Vi anordnar bland annat operaseminarier med Operasverige för att diskutera detta.

Skattemiljoner, via presstödet, till mediekoncernen Schibsted som bland annat äger Svenska Dagbladet?

– Ja, det kan man möjligen fråga sig? Men vi betalar ju skatt till väldigt mycket som är gemensamt. Regeringen lade fram ett förslag att dra ner presstödet till storstadstidningarna. Men det var en samlad uppfattning att då skulle tidningarna inte överleva.

Avgiftsfria boklån?

– Det tycker jag.

Avgiftsfria filmlån på biblioteken?

– När det gäller film är det inte lika självklart. Det är många aktörer som försöker överleva på att hyra ut film, och se till att det finns lagliga alternativ på internet.

Text: Elsa Westerstad

Toppbild: markus Marcetic/Moment