Sveriges dolda vapenbroder

Text: Leif Holmkvist

Toppbild: Fredrik Sandberg/SCANPIX

Toppbild: Fredrik Sandberg/SCANPIX

Både Sverige och Israel hamnar på tio-i-topp-listan över världens största vapenexportörer. Men Israel tillhör de länder dit svenska vapen inte får säljas.

Reglerna för kontrollmyndigheten ISP, Inspektionen för strategiska produkter, förbjuder export till länder i krig eller stater som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Paradoxalt nog gäller inte det omvända. Sverige får importera vapen från i princip vilka länder som helst, förutsatt att upphandlingen sköts enligt svensk lag.

Under åren 2000–2005 köpte Sverige israeliska vapen för 235 miljoner kronor. Det är bara en procent av den samlade vapenimporten. Men år 2005 hade importen från Israel stigit till 90 miljoner kronor eller 3 procent. Sedan dess antas importen från Israel ha minskat något. Exakt hur stor den siffran är har aldrig offentliggjorts, men det svenska försvaret har fortsatt att köpa försvarsmaterial i stor omfattning även de senaste åren. Enligt Fokus uppskattning borde därmed summan för importen det senaste decenneiet landa på över en halv miljard kronor.

Det var [[Göran Persson|Göran Perssons]] regering som låg bakom den stora förändringen i det militärtekniska samarbetet och vapenhandeln med Israel genom att våren 2005 utse en svensk militärattaché i Israel.

Persson bröt med den tidigare socialdemokratiska linjen i Mellanöstern­politiken. Den grundlades av Olof Palme och utrikesminister Sten Andersson och känne­tecknades av svalt korrekta relationer med Israel. Under Göran Perssons regeringsår tog vapenimporten från Israel fart. Här är några exempel:

Målutpekningskapseln till Jas 39 Gripen är konstruerad av israeliska Rafael. Kapseln gör det möjligt att med laser styra bomber med stor precision mot de utpekade målen. Den köptes av Försvarets materielverk, FMV, från det tyska företaget Zeiss, men israelerna svarar för konstruktion, laser och kameror. Systemet togs i drift 2006. FMV uppskattar att 35 procent av ordervärdet på 178,6 miljoner kronor går till Rafael.

Rafael levererade redan år 2003 störsändare till korvetten HMS Gävle. Sändaren stör ut radarsökande sjömålsrobotar. Orden till Rafael var värd 25 miljoner kronor. År 2007 levererade Rafael också teknikgeneratorn, störsystemets hjärna med avancerade datorer och algoritmer, till svenska marinen. Denna gång kostade beställningen omkring 35 miljoner kronor.

Åren 2006 och 2007 köpte FMV kulspruteammunition från Israel Military Industries Ltd, IMI, för 4 072 388 kronor. För det fick svenska försvaret 290 000 patroner av kaliber 12,7 mm, varav 34 000 spårljuspatroner. 2002 köpte Sverige 38 000 skott av kaliber 25 mm för 7 052  519 kronor.

Israel Military Industries levererade redan under 1990-talet pansarbrytande projektiler, övningsammunition, eldrör och utbildningsutrustning till våra Leopardstridsvagnar. Det var den första stora vapenbeställningen från Israel och föranledde 1994 en het debatt mellan utrikeshandelsminister Mats Hellström (s), som försvarade köpet, och moderaten (nuvarande sverigedemokraten) Sten Andersson, som efterlyste logiken i att vi fick köpa men inte sälja vapen till Israel.

Israeliska ITL Optronics Ltd har levererat 3 400 bildförstärkarsystem för mörkeruppdrag, mest kända som Night Vision Goggles (NVG), till svenska försvaret. Samma företag har sålt 200 laserpekare för målangivning i mörker samt sensorsystem för spaningsgrupper. De första 2 880 mörkersiktena levererades åren 2000–2005 och kostade enligt riksdagens utredningstjänst 140 277 981 kronor. ITL har dessutom levererat laserpekare till kustrobotsystemet Hellfire.

Sverige behöver också »drönare« med spaningskapacitet i Afghanistan för att tidigt upptäcka risker vid patrulleringsuppdrag. De nuvarande planen har för kort aktionstid. För två år sedan pekade FMV ut den amerikanska Shadow 200 som lämplig, men affären lades på is av ekonomiska skäl. I avvaktan på ett köp diskuteras nu att hyra israeliska »drönare« som redan finns på plats i Afghanistan och används av bland annat Tyskland.

Den här typen av köp kan nu stoppas om de rödgröna vinner valet i höst. De tre partiernas arbetsgrupp i försvarsfrågor enades i höstas om att kräva ett importstopp av krigsmaterial från Israel.

Fakta | Vapenimport

Svensk krigsmaterielimport från Israel 2000–2005. Senare statistik är inte tillgänglig.

Produkt/kronor
Mörkersikten/140 277 981

Störsändare/53 813 322

Torpedmotmedel/25 374 729

Ammunition/11 044 799

Röntgenutr. för ammunitionsröjare/2 028 400

Studier av obemannat flygplan/978 506

Luftfilterutr./837 245

Talregistreringsutr./465 406

Kamerautr. till NVG/430 747

Termiska måldukar/161 590

Summa: 235 412 725

Källa: Riksdagens utredningstjänst

Text: Leif Holmkvist

Toppbild: Fredrik Sandberg/SCANPIX