I huvudet på en konspiratoriker

Hur tänker egentligen en konspirationsteoretiker? Professor Joseph Uscinski har forskat om saken och vet svaret.

Text: Jonas Blom

Bild: Carl-Olof Zimmerman / TT

I mars förra året demonstrerade över 600 människor i den så kallade tusenmannamarschen i Stockholm. Trots att det vid samma tidpunkt var ett lagbrott att anordna sammankomster med över åtta deltagare. I folkmassan gick somliga med yogamattor under armen. Andra draperade i svenska flaggan som mantel. Över huvudena vajade plakat med spridda budskap om att "STOPPA 5G" och "MEDIA IS THE VIRUS", liksom regnbågsfärgade skyltar med ordet "PEACE". Innan polisen upplöste demonstrationen sjöng några demonstranter Sveriges nationalsång vid statyn av Karl XII i Kungsträdgården.

Tusenmannamarschen innehöll "en salig blandning", med stiftelsen Expos reporter Jonathan Lemans ord – allt från "den konspiratoriska delen av new age-miljön" till "olika högerextrema grupperingar".

Det enda som tycktes förena den udda gruppen var övertygelsen att pandemin var en bluff – ett uttryck för en världsomfattande konspiration. En sammansvärjning av myndigheter, media och multinationella företag för att inskränka oskyldiga människors frihet. Men hade de något mer gemensamt?

Joseph Uscinski är professor i statsvetenskap, med inriktning på politisk psykologi, vid University of Miami. Han har ägnat tjugo år åt att försöka förstå varför människor tror på konspirationsteorier. Han säger att de fyller tre mänskliga behov: behov av förståelse, kontroll och social status. I sin forskning har han bland annat sett att människor som tillhör en viss grupp kan sprida konspirationsteorier om andra grupper, även om de själva är kritiska till sanningshalten.

– Vi människor är bra på att tro att den sociala grupp vi råkar tillhöra är god och rätt, och att andra är farliga eller bara helt fel ute, säger Joseph Uscinski.

Statsvetaren Joseph Uscinski.

Den övertygelsen kan leda människors tankesystem in i ett konspiratoriskt tänkande. Uscinski liknar det vid en världsåskådning.

– Konspiratoriskt tänkande får dem att tolka information och händelser som konsekvensen av skumma konspirationer, säger han.

Det konspiratoriska tänkandet kan till exempel aktiveras av en komplex pandemi, en ofattbar terrorattack eller ett oväntat valresultat.

All ny information tolkas som bevis för att konspirationen stämmer. Även när den talar emot ens uppfattning. Under pandemin har vissa påstått att vaccinet innehåller skadliga mängder kvicksilver, vilket har motbevisats av forskare. En konspiratoriker använder då själva motbeviset som ett kvitto på att konspirationen stämmer: forskarna är i maskopi med läkemedelsbolagen!

I och med det startas en självförstärkande tankeloop där all ny information innebär att övertygelsen blir ännu starkare.

I det forskningsparadigm Joseph Uscinski leder har man kartlagt vilka som är mest benägna till konspiratoriskt tänkande. Resultaten förvånar många.

Edgar Maddison Welch, 28-åringen som försökte utröna om pizzerian Comet Ping Pong i Washington DC verkligen var centrum för en pedofilring, har blivit sinnebilden för en konspiratoriker. Den 4 december 2016 gick Welch in på pizzerian med sin skarpladdade automatkarbin. Han ville "undersöka på egen hand" om Hillary Clinton ledde ett satanistiskt pedofilnätverk i källaren, vilket "han läst på internet". Efter att ha blivit arresterad sa han: "Jag agerade överilat, men jag tror ändå att pedofilnätverket finns." Andra anhängare av konspirationen, som kommit att kallas Pizzagate, hävdade att Welch hade blivit lejd av Clinton för att framstå som en korkad konspirationsteoretiker.

Enligt Joseph Uscinski är Welch själva sinnebilden för en person som tror på konspirationsteorier – en lågutbildad vit man som sympatiserar med högern. Men den bilden är bara delvis sann. Flertalet studier, i Sverige och i andra länder, visar nämligen att konspirationstänkande finns bland både män och kvinnor, i alla åldrar, till höger och vänster på den politiska skalan.

– Vi vet inte om konspirationsteorier orsakar politisk extremism eller om de är ett resultat av sådan, säger Uscinski och fortsätter:

– Men konspiratoriskt tänkande har samband med andra underliggande faktorer.

En anhängare av konspirationsteorin QAnon demonstrerar i Washington D.C. Foto: Ted S. Warren / AP

Dessa konstaterade underliggande faktorer är låg utbildning och låg socioekonomisk status. På gruppnivå är det alltså fler fattiga och lågutbildade som tror på konspirationsteorier. Det innebär inte att lågutbildade och fattiga människor är dummare. Däremot kan utbildning ge människor bättre verktyg för att granska information, till exempel analytiskt tänkande och förmågan att resonera vetenskapligt. Alltså strävan efter att falsifiera – finna bevis emot och inte för – sin uppfattning. Detta gör det i sin tur möjligt att förhålla sig mer rationellt till information om konspirationsteorier. Och förhoppningsvis stoppa den självförstärkande tankeloop som innebär att ny information tolkas som en bekräftelse på ens övertygelse.

Men alla med låg utbildning och socioekonomisk status tror inte på konspirationsteorier. Och det finns många högutbildade och rika som tror på de mest skruvade konspirationer. Joseph Uscinski och hans forskarlag har även funnit andra, mer övergripande, faktorer som bidrar till konspiratoriskt tänkande. Oavsett utbildnings- och inkomstnivå kan en person uppleva att den förlorat något. Det kan vara incel-mannen som upplever att han förlorat möjligheten till en livskamrat när kvinnor har fått större inflytande över sina livsval. Det kan vara bilförsäljaren som förlorar sin inkomstkälla när fossila bränslen fasas ut. Det kan vara den anhöriga som förlorat en närstående i en katastrof.

– Vi såg att människor som själva upplever att de är i underläge är benägna till konspiratoriskt tänkande.

Orsaken till känslan av underläge spelar alltså mindre roll – det är själva upplevelsen av förlust eller underläge som kan utlösa konspiratoriskt tänkande.

Tillsammans med sin kollega Joseph M. Parent har Joseph Uscinski även analyserat alla inkomna brev till chefredaktörerna för dagstidningarna New York Times och Chicago Tribune under åren 1890–2010. Efter det jätteprojektet kunde de konstatera att konspirationsteorier förekommit under alla dessa år.

Konspiratoriskt tänkande kan aktiveras av händelser som terrorattentat. Foto: Richard Drew / AP

Men de fann också ett intressant mönster. När den sittande presidenten var republikan anklagades just republikanerna för valfusk. Ofta i samröre med korrumperade företag. När den sittande presidenten var demokrat påstods demokraterna i stället vara skyldiga till valfusk. Då tillsammans med frihetskränkande socialister. Och inte minst: när USA var i konflikt med andra nationer handlade konspirationsteorierna om hur fienderna, som Tyskland, Sovjet och Irak, förstörde landet inifrån. När det fanns yttre fiender riktade människor i stället sitt konspiratoriska tänkande mot dem.

– Konspiratoriskt tänkande är i grund och botten ett sätt för människor att hantera sin och sin sociala grupps utsatthet och maktlöshet. Så det är ingen överdrift att säga att konspirationsteorier är för förlorare, säger Joseph Uscinski.

Det är oklart om någon i den saliga blandning av människor som deltog i tusenmannamarschen skulle kalla sig för förlorare. Samtliga av dem hade dock förlorat något, om än tillfälligt. Sin upplevda frihet. Det är dock ingen överdrift att alla, oavsett politisk ståndpunkt, utbildnings- och inkomstnivå, etnicitet eller kön, behöver träning i att förhålla sig kritiskt och rationellt till komplex information.

***

Artikeln publicerades först i Fokus systertidning Modern Psykologi (4/2022).