Systemfel

Text: Caroline Widenheim

De flesta kvinnor märker av någon typ av förändring före och under mens. Någon blir lättirriterad. Men för några blir det värre. Ångest, gråtattacker och ilskeutbrott är några av symptomen på PMDS, den svårare varianten av PMS. Ännu finns ingen behandling som hjälper utan risk för besvärliga biverkningar.

Först på femtiotalet inleddes den forskning som lett fram till att PMS och PMDS blivit erkända diagnoser. Då sågs humörsvängningar enbart som ett psykologiskt fenomen, vissa hävdade att det var inbillning. Den brittiska forskaren Katharina Dalton menade att syndromen hade fysiologiska orsaker och borde behandlas därefter.

I Sverige kom forskningen i gång på sjuttiotalet. Då volontärarbetade den unga läkarstudenten Torbjörn Bäckström på ett mentalsjukhus i Umeå. Han lärde känna en kvinna som en gång i månaden hamnade antingen i arresten eller tvångsintogs på mentalsjukhuset. De närapå psykotiska utbrotten kom alltid veckan före mens.

Mötet fick Torbjörn Bäckström att börja den forskning som i slutet av nittiotalet ledde honom och hans kolleger på Umeå universitet till Gaba-systemet. Det är ett dämpande signalsubstanssystem i hjärnan som påverkar såväl humöret som minnet och koncentrationsförmågan. De ämnen som utsöndras i kroppen vid ägglossning verkade hos vissa kvinnor störa Gaba-systemet till den grad att deras relationer och vardagsliv blev lidande.

År 2000 startade Bäckström bolaget Umecrine, och senare grenen Umecrine Mood, för att driva forskningen vidare. Ekonomin har varit ett återkommande problem. Konkurrensen om universitetens forskningsmedel är hård, och att få långvarigt stöd från externa finansiärer är svårt.

Så har det varit under hela min forskarkarriär, man satsar inte på forskning om kvinnosjukdomar, säger Torbjörn Bäckström.

Det finns också andra skäl, tror han. En allt vanligare behandling av PMDS är att skriva ut SSRI-preparat, ångestdämpande mediciner, vilket visat sig fungera för vissa. I USA skriver man ut Prozac. I Sverige godkändes Premalex som behandling av PMDS av Läkemedelsverket 2011. Det föranledde protester från bland annat Birgitta Hovelius, professor emeritus i allmänmedicin i Lund. Hon menar att man riskerar att göra kvinnors naturliga känslouttryck till en sjukdom för att kränga läkemedel. Dessutom, menade hon, kan en diagnos stjälpa mer än den hjälper. Negativa förväntningar på hur man ska må gör att man mår sämre, ansåg Hovelius och en grupp kolleger i en debattartikel i Läkartidningen 2011, efter att Premalex börjat marknadsföras.

Att PMDS framstår som en omtvistad diagnos gör att läkemedelsföretagen börjar tveka, säger Torbjörn Bäckström.

Han och forskarkollegerna i Umeå vill ta fram en medicin som angriper PMDS vid rötterna och lindrar störningarna i Gaba-systemet. Just nu söker de finansiering för att avsluta en fas II-studie, där kvinnor får testa medicinen under en längre period.

Fakta | Läs mer om PMS

»Bli en vän med din PMS«, en ny bok av Lisa Eriksson.

»Livet med PMS«, en blogg av Karin Adelsköld.

»Kaos i kvinnohjärnan«, bok från 2011 av Mia Lundin.

»Kunskapens frukt«, bok av Liv Strömquist från 2014.