Hamaspengar från Sverige

Text: Anna Ritter

Foto: Khalil Hamra/Pressens bild

Hamas är terrorstämplad organisation i både Sverige och EU och allt samarbete med dem är olagligt. Trots det samlas pengar till verksamheten in i Sverige.

»Hamas är inte terrorister, de är en legitim armé som har rätt att försvara sitt folk.« Vi kan kalla honom Khaled, han vill inte framträda med sitt riktiga namn. Han är född och uppvuxen i Sverige, men 1986 åkte han till Palestina för att under två års tid delta i den väpnade kampen under den första intifadan. I dag är Khaled 35 år, egen företagare och bor med sin familj i Stockholmsområdet. Han berättar att han är troende muslim, även om han inte lever strikt religiöst. Det är främst av religiösa skäl som han stöder Hamas, men deras politiska och sociala verksamhet är också viktig.

– Hamas väpnade kamp mot Israel har mitt fulla stöd. Som alla stater har vi en militär. Varför skulle inte vi få använda den på främmande lands territorium när det är precis vad Israel gör när de dödar palestinier, frågar han retoriskt när jag undrar om han stöder terrorism.

– Jag är ingen fanatiker, jag vill bara det palestinska folkets bästa, fortsätter han.

Att samla in pengar till Hamas innebär en brottslig handling, eftersom rörelsen är stämplad som en terroristorganisation. Men Khaled berättar att det trots det strömmar in pengar till Hamas. Finansieringen av verksamheten kommer från palestinier och palestinska organisationer över hela världen. Sverige är inget undantag.

– Majoriteten av de med palestinskt ursprung som bor i Sverige stöder Hamas, även de som är kristna, hävdar Khaled.

Ammar Makboul är medievetare och aktiv i Palestinska föreningen i Stockholm.

Han bekräftar att det finns Hamas­anhängare som arbetar aktivt med insamling i Sverige. Men han delar inte Khaleds uppfattning att majoriteten av palestinierna i Sverige stöder Hamas.
Khaled hävdar bestämt att han bara stöder Hamas, men att han själv inte är engagerad i verksamhet här i Sverige. Han vill inte riskera sin affärsverksamhet och sina barns säkerhet, säger han.

– Hade jag fått rösta hade jag självklart lagt min röst på Hamas. Det är den enda organisationen som inte gör några eftergifter för Israel eller USA, som inte är korrumperad och som tar hand om det palestinska folket.

På Säkerhetspolisen, Säpo, vill man inte kommentera specifika organisationers verksamhet i Sverige, men bekräftar att det finns anhängare till fundamentalistiska nätverk här.

– Generellt kan man säga att de i Sverige som stöder utländska terrororganisationer främst gör det genom logistiskt stöd, exempelvis penninginsamlingar, säger Säpos pressekreterare Jakob Larsson.

2003 krävde USA att Sverige skulle frysa Malmöstiftelsen al- Aqsa Spannmåls tillgångar, med motiveringen att de stödde terroristverksamhet. Den svenska regeringen ansåg dock att USA inte hade hållbara bevis, och gick emot begäran. Det har förekommit uppgifter om att al-Aqsa Spannmål har många Hamassympatisörer bland sina medlemmar, men när Fokus talar med några av föreningens medlemmar vill de inte diskutera Hamas. 2004 avslöjade Ekot att Hamas hemsida låg på en svensk server, varpå sidan snabbt stängdes ner.

Hamas verksamhet hamnade i förnyat fokus efter det palestinska valet. Den något underliga situationen har uppstått att Hamas efter valsegern ska administrera bistånd från bland annat EU, samtidigt som det är olagligt för Hamas att samla in pengar från privatpersoner i Sverige och andra länder.

Ammar Makboul ser både hot och möjligheter med den nya situation som uppstått efter Hamas valseger.

– Jag själv räds Hamas valseger eftersom jag motsätter mig dem ideologiskt, men jag tycker man ska vara försiktig med att utdefiniera dem som en terrororganisation, säger han, och påminner om förhållandet mellan irländska Sinn Fein och IRA, där den militära grenen fått stå tillbaka till förmån för den politiska.

Magnus Ranstorp, terroristexpert och chef för Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan i Stockholm, är inte lika optimistisk. För att föra en dialog med Israel och västvärlden krävs att Hamas erkänner Israel samt tar avstånd från terrordåd. Det är föga troligt att så kommer att ske, enligt honom. Hamas framtidsvision är långsiktig, taktiken går ut på att vinna folkligt stöd genom sociala välfärdsprogram.

– Hamas är allt annat än dumma fanatiker, det är en av de skickligaste politiska grupperingarna i regionen, säger Magnus Ranstorp.