Ekonomi

Så ända in i Norden

För några veckor sedan lanserades den nordiska börslistan med buller och bång. Mycket väsen för ingenting, säger aktiehandlarna.

Den 2 oktober var det så dags. Det hade talats i åratal om att de nordiska börserna borde fördjupa sitt samarbete. OMX heter företaget som äger börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn och nu var stunden kommen för högtidlig invigning av företagets gemensamma nordiska börslista med bolag från dessa tre börser.

Den nya, nordiska listan är egentligen ingen djupgående förändring utan handlar mest om hur börsbolagen presenteras. Olika listor med bolag som funnits på de tre börserna ersätts av en enda gemensam lista. I tidningarna och på ekonomisajter är det numer den nordiska börslistan som gäller.

Som chef för OMX nordiska börser är Jukka Ruuska en representativ galjonsfigur: finländare, baserad i Stockholm, pratar flytande svenska och finska. Nu ska han leda arbetet med att skapa intresse kring de nordiska aktiemarknaderna.

– Det finns tre mål som vi vill nå. Vi vill säkerställa att vi har den storlek som behövs för att vara konkurrenskraftiga. Vi vill öka synligheten för nordiska bolag, där vi tror att en gemensam lista kan locka fler utländska investerare till de nordiska marknaderna. Slutligen vill vi också att inhemska investerare börjar se på hela Norden som en gemensam marknad, säger han.

Världen över ses en tydlig trend av samgåenden mellan börser, men än är det en bit kvar innan man kan börja tala om en sammanslagen nordisk börs, så som den nya listan har beskrivits på sina håll. OMX öser lovord över sin nya nordiska börslista – finansmarknadens aktörer är inte lika begeistrade. Nicklas Granath, chef för Handelsbankens aktiehandel i Norden, önskar att det skulle hända mer.

– Det här är ingen revolution på något sätt. Vad som har hänt är att det finns en gemensam lista, men börserna är fortfarande lokala, säger han.

Börsbolagen presenteras visserligen gemensamt, men själva handeln med dem sker fortfarande vid någon av de tre ingående börserna. Varje land har fortfarande sina egna avvecklingsföretag, som VPC i Sverige. De företagens uppgift är att kontrollera att aktier och pengar finns vid alla aktieaffärer och att registrera förändringar i ägandet efter att affären har gått igenom. Handelssystemen är inte heller helt gemensamma mellan länderna.

Kontentan av detta är att den nya listan inte har inneburit några kostnadsbesparingar för börsens kunder: bankerna och andra fond- och aktiemäklare.

– Om det verkligen vore en nordisk börs så skulle det ha varit en jättebesparing för oss. Det är väl också vad som skulle behövas, säger Nicklas Granath.

På andra sidan Atlanten, vid universitetet i Illinois, sitter en man som delar den åsikten: finansforskaren Bo Becker. Han förklarar varför börser tenderar att koncentreras till stora städer, i stora länder. Det handlar i grunden om informationsspridning.

– De sociala nätverken har väldigt stor betydelse för den här typen av verksamhet. Det är samma sak som i till exempel reklam- och filmbranscherna. Aktiemäklarna måste kunna äta lunch med varandra.

Bo Becker menar att de nordiska börserna måste fördjupa sitt samarbete ytterligare för att kunna konkurrera med finansiella jättar som London. Det behövs en nordisk börs på riktigt, helt enkelt.

– Norden kommer att få svårt att konkurrera om inte börsverksamheten koncentreras till en av huvudstäderna, säger han.

Med börsverksamhet menar Becker inte bara att handelsplatsen blir gemensam, utan att även själva aktiemäkleriet med dess försäljning och analysverksamhet samlas ihop.

Jukka Ruuska på OMX är inne på samma spår. Han vill fullfölja den nordiska integrationen.

– Det viktiga är att våra kunder upplever det som en enda börs. Därför ser vi gärna att avvecklingsfunktionen, systemen och regelverken blir helt gemensamma. Sen är det mindre viktigt om det innebär att det rent legalt är en eller flera börser.

Det stora hindret på vägen dit stavas än så länge Norge. Börsen i Oslo hade 47 nya börsintroduktioner och en uppgång på 42 procent under 2005. En framgångsrik marknad, som än så länge vill klara sig själv.

– Vi har ju bjudit in dem till att bli en del av den lyckliga OMX-familjen, men eftersom det gått så himla väl där så är det svårt att få dem att känna att de behöver hjälp från de övriga nordiska marknaderna. Samtidigt finns det så stora fördelar med att få med Oslobörsen att jag tror att det också kommer att hända framöver.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera