Veckans Fokus

Konspirationsteorierna

Bristerna i haveriutredningen och det faktum att ingen ställts till svars har öppnat för såväl seriösa kritiker som fullfjädrade konspirationsteoretiker. Här är några av teorierna.

Det här är en artikel som Fokus publicerade 2007. Innehållet i den är inte ett resultat av det redaktionella arbetet på Fokus idag.

Teori #1: Estonia sprängdes

Den tyska journalisten Jutta Rabe lät organisera en egen dykexpedition till vraket, skrev en utförlig bok, »Die Estonia«, om haveriet och gjorde en spelfilm kring den och sina teorier. Många av de andra som publicerat sina teorier, har Rabe som en viktig källa.

Rabe menar att Estonia sannolikt sänktes av någon hemlig, troligen rysk, organisation, som ville hejda en topphemlig last från Ryssland att nå USA via Sverige. Lasten fanns på två lastbilar som under militär eskort kördes ombord på Estonia. Den bestod, enligt Rabe, av bland annat osmium och kobolt och/eller teknisk utrustning som behövdes för det amerikanska robotförsvaret SDI, »stjärnornas krig«.

Att lasten skulle till Sverige och Arlanda skulle, enligt Rabe, bero på att Tallinns flygplats är för liten för så stora flygplan. Men det stämmer inte. Banorna är ungefär lika långa – cirka 3 000 meter.

Jutta Rabe menar att en hemlig organisation av nationalistiska skäl ville stoppa trafiken och ska ha sänkt Estonia med hjälp av sprängladdningar.

Kanske kan lasten ha bärgats av en amerikansk hjulförsedd ubåt som lämnat spår efter sig på botten runt vraket. Rabe har videobilder från två parallella spår på botten. Fokus har visat bilderna för havsforskare som menar att spåren lika gärna kan komma från ett trålbord – en del av ett fiskeredskap.

Ett av Rabes nyckelvittnen, Håkan Bergmark, ställde upp för en tv-intervju (Der Spiegel) och för tidningen Expressen. Tv-intervjun sändes aldrig men används som »bevis« av många av dem som menar att Estonia sänktes.

Bergmark berättar hur han som en av svenska marinens specialdykare, kallades in av Räddningsverket och marinen dagarna omedelbart efter haveriet. Han och andra specialdykare dök från flottans specialfartyg HMS Furusund. De undersökte och filmade vraket under flera dagar och såg bland annat, inte långt från bogen, ett stort hål som av en explosion inifrån med kanterna uppfläkta inifrån. Han säger sig också, ombord på Furusund, ha råkat höra ett radiosamtal mellan operationsledningen och dåvarande kommunikationsminister Inez Uusman där man enades om att hemlighålla fyndet.

Fokus har kontrollerat Bergmarks uppgifter. Enligt arkiverade uppgifter hos Värnpliktsverket och flottans personalansvariga har Bergmark aldrig genomgått den utbildning han påstår sig fått och än mindre tjänstgjort som dykare i marinen.

Enligt HMS Furusunds arkiverade loggböcker befann sig fartyget i och kring Hårsfjärden vid den aktuella tidpunkten.

Uppgifterna om flygplanen som fanns på Arlanda vid tidpunkten tycks stämma men det finns inget som pekar på ett samband med haveriet. Den typen av plan finns på Arlanda näst intill varje dag.

Rabe har också låtit analysera ståldetaljer från Estonia. Flera av de tillfrågade experterna menar att analyser visar att delarna utsatts för en explosion. Andra menar att det omöjligt går att avgöra.

Teori #2: Media mörklägger

Henning Witte är tysk advokat verksam i Sverige och har företrätt anhöriga till de omkomna i olika rättsprocesser. Hans bok »M/S Estonia sänktes« innehåller mer eller mindre allvarliga anklagelser och påståenden varvade med berättigade frågor och intressanta iakttagelser.

Svenska anhörigföreningar skall ha »bemannats« av Must, den militära säkerhetstjänsten som också kontrollerar TT, Sveriges Radio och andra medier. Rader av svenska journalister arbetar på uppdrag av SPF, Styrelsen för psykologiskt försvar, och bidrar till mörkläggningen. SPF är, enligt Witte, »en gren av den militära underrättelsetjänsten«.

Teori #3: Kaptenen sköts

Jan Gillberg, tidigare vd för Sveriges Marknadsförbund stödjer, i den konservativa debattidskriften DSM, i mångt och mycket Rabes och Wittes versioner av själva förlisningen.

Jan Gillberg påstår att Estonias tjänstgörande kapten, Arvo Andresson, låg död på kommandobryggan skjuten med ett skott i huvudet strax innan fartyget fick till botten. Varför han sköts och av vem, och hur Gillberg vet detta, vill han dock inte berätta för Fokus.

Teori #4: Förfalskade protokoll

I boken »Protokollet Estonia. Därför kommer det att hända igen« skriver Mats Holm och Susanna Popova utförligt om Sjöfartsinspektionens insatser i samband med utbildningen ombord på M/S Estonia. De konstaterar att den protokolls­kopia som bifogas haveriutredningen inte stämmer med det protokoll de menar är originalet där det framgår att Estonia inte var sjövärdigt.

Holm och Popova skriver att Åke Sjöblom skulle ha velat hålla kvar henne men att han inte, på eget bevåg, vågade ta ett så drastiskt beslut. Han fick inte tag på sin närmaste chef och fick inte heller stöd för ett sådant beslut av sin högste chef, Kaj Janérus, dåvarande generaldirektör på Sjöfartsverket.

Problemet är att varken Åke Sjöblom, Gunnar Zahlée eller Kaj Janérus bekräftar bilden. Tvärtom. Åke Sjöblom understryker att han ledde en utbildning av instruktörer. Att det finns flera olika »protokoll« beror på att flera skrev och diskuterade vilka åtgärder som skulle vidtas enligt de regelverk som finns.

Teori #5: Kolliderade med ubåt

Skeppsbyggnadsingenjör Anders Björkman är en av de på nätet flitigaste debattörerna. Han var en av de första som på allvar, och med tekniska argument, ifrågasatte den officiella förklaringen till varför Estonia sjönk på det sätt som hon påstås ha gjort. Björkman menar att hon på något sätt måste ha fått ner stora volymer vatten under bildäck. I denna del har han stöd av många andra experter.

För att vatten skulle kom ner i skrovet krävs, enligt Björkman, ett hål i skrovet under eller nära vattenlinjen. Hålet, m enar Björkman, skulle ha uppstått efter kollision med något – sannolikt en amerikansk atomubåt. Kanske är det den oidentifierade båt som, enligt Björkman, ska ha observerats på radar i närheten av haveriplatsen men som sedan ska ha försvunnit.

När Fokus ber att få veta på vad Anders Björkman grundar dessa och andra uppgifter blir han svaret skyldig och vill hålla sina källor hemliga. Det finns inga sakuppgifter eller trovärdiga vittnen som kan styrka att en atomubåt skulle ha befunnit sig i Östersjön vid haveritillfället.

Ubåtsteorin är ett exempel på ryktesspridning. En av dem som spritt dem, och till och med kunnat namnge ubåten (USNS Alabama) är förre riksdagsmannen Björn von der Esch (kd). Inte heller han kan på direkt fråga förklara hur han vet det. Däremot »vet« han, och flera andra i Estoniadebatten, att Claes Källström, Chalmers och SSPA, som leder den ena av två sjunkförloppsstudier, i radions Dagens Eko skulle ha bekräftat teorin.

När Fokus kontrollerar Ekoinslaget visar det sig att Källström, på direkt fråga, säger sig inte kunna utesluta ett hål i skrovet utan att ha undersökt det. Därefter säger Ekoreportern att bland de teorier som förts fram finns en om att Estonia skulle ha kolliderat med en ubåt. Det är alltså reportern som fäller uttalandet, inte experten.

Teori #6: Hemlig vapentransport

Knut Carlqvists bok »Tysta Leken. Varför sjönk Estonia?« är en av de utförligaste av svenska debattörer. Carlqvist, som tidigare var journalist på avsomnade Finanstidningen, säger sig själv inte ta aktiv ställning till de olika teorierna. Sammanställningen av vittnesmål och teorier, varav flera är desamma som Rabes, gör ändå att boken ger en tydlig bild. Fartyget var i dåligt skick, drevs för hårt under stormnatten men ombord fanns hemligt militärt materiel och Estonia sprängdes av okända attentatsmän som flydde med båt från det sjunkande skeppet.

Bogvisiret sprängdes loss efteråt för att bidra till den officiella men falska bilden av förloppet. Hela haveriet omgärdas av en gigantisk komplott med förfalskade vittnesmål, politiska påtryckningar och censurerade medier.

Sven Anér är en av de mest aktiva i debatten som också torgför sprängteorin. Han tar fasta på ett antal videosekvenser och på de olika undersökningarna som gjorts av ståldetaljer från vraket. Videobilderna visar, enligt Sven Anér, tydligt hur explosioner skadat delar av skrovet, visiret och dess infästningar. Bilderna visar också vad som påstås vara en odetonerad sprängladdning som blivit kvar vid bogrampen. För de flesta är det dock i det närmaste omöjligt att dra några som helst bestämda slutsatser av det som syns på bilderna.

De dykare som tog bilderna tycks heller inte ha reagerat när de filmade vad som påstås vara ett sprängt hål respektive en apterad sprängladdning. Men att de varken kommenterar vad de ser och filmar eller säger något alls om konstiga skador och sprängda hål tar Anér som bevis för att de deltar i en gigantisk mörkläggning. Att det är svårt att på banden förstå vad dykarna säger tycks Anér också tolka som någon form av mörkläggning. I själva verket är det Kalle Anka-liknande talet en följd av att dykarna andas en blandgas med helium för att undvika syrgasförgiftning.

Teori #7: Hemliga dykningar

Riksdagsmannen (mp) Lars Ångström har i inlagor och brev till bland annat JK bett att få veta mer om det svenska försvaret gjort, låtit göra eller vetat om några hemliga dykningar dagarna efter haveriet. Lars Ångström hör till dem som menar att så skett och att några varit inne i vraket, sannolikt för att ta hand om den hemliga lasten. Som »bevis« för detta hänvisar han till bilder som visar hur bogrampens räcken medvetet skurits av i efterhand och slängts på botten en bit från vraket. Fokus har förgäves begärt att få se dessa bildbevis som han och många andra hänvisar till.

Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Logga in
eller

Köp FOKUS ONLINE utan bindningstid!

Prova 1 månad för 1 krona

Kampanjpris 1 krona första månaden därefter 149 kronor per månad.

Detta ingår:

Obegränsad tillgång till alla online-artiklar.

Aktuella analyser och fördjupningar.

Dagligt nyhetsbrev.

Fokus på samhällsfrågor, politik, ekonomi, kultur och vetenskap.

Fortsätt

Jag godkänner villkoren för Fokus (FPG Media AB).

Läs nästa artikel

15 thoughts on “Konspirationsteorierna

 1. Håkan Rosén skriver:

  Om denne finländare talade sanning eller hittade på vill jag låta vara osagt, jag återger vad han sa till mig. Själv bedömde jag honom som en trovärdig och pålitlig person person då jag gjorde affärer med honom under många år. Håkan.

 2. Håkan Rosén skriver:

  Jag har tidigare varit platschef på en bilskrot i södra stockholm. En av mina fd stamkunder,en finländare överlevde katastrofen. Han köpte regelbundet ”skrot” av mig som han exporterade till Estland under många år. En mycket kort tid efter katastrofen dök han åter upp på min forna arb plats,dvs bilskroten..jag nämnde att jag sett foto på honom på kvällstidningarnas löpsedel..varpå han säger på bruten svenska..”Jaså Estonia” ja ja..det var sabotage!! Jaha sa jag som då inte hade en tanke på att så kanske kunde vara fallet..jag frågar honom,sa du sabotage? Ja ja sa han..det var rena ”fyrverkeriet där fram” han sa en massa annat också som hände i samband med haveriet och även efter,åratal efteråt som jag inte orkar skriva om just nu, men observera att han spontant sa att det var sabotage redan i början av oktober-94..då var inte sprängteorin på tapeten ännu. Personligen är jag på Anders Björkmans linje att fartyget måste tagit in vatten under vattenlinjen, det är det enda scénario som kan förklara sjunkförloppet!

  Håkan Rosén.

 3. Zenerdiod skriver:

  Jag tror fortfarande att det sk ”Atlantlåset” inte satt fast i båda överfallen i bogvisret. Detta orsakade haveriet. Metallutmatning i kombination med dåligt sjömanskap. Det är bara att titta på Herald of free enterprise haveriet för att inse vad en tröttmössa kan ställa till det.

 4. Jan skriver:

  Sverige vil forbli en bananrepublikk i hånden på ”big brother” inntil de legger alle kort på bordet og forhandler seg fram til en løsning med en viss regjering om frigivelse av de 9 kidnappede bestningsmedlemmene.Deres familier har vært skadelidende i 16 år pga nasjoners illegale smuglingsvirksomhet på en ”public ferry”, noe som i seg selv er galskap. Dette viser kynismen bak de E-tjenester i de respektive land som har deltatt i dette. Sverige blir en liten nikkedukke i dette spillet med Stakkarslige Mona Sahlin som må fronte mye av skiten og lyve offentlig. Nok er nok,ta ansvar, la de ansvarlige for mørklegging dømmes og stå fram som et land, demokrati verdig Sverige.

 5. Jan skriver:

  Stor skam Sverige.Hele verden skrattar av den patetiske og svikfulle utredningen dere gjorde. ALLE vet hva som fikk M/S Estonia til å synke…

 6. Namn skriver:

  En nära bekant till mig som själv arbetat som redare och vars fru tidigare arbetade på Viking Sally har en intressant teori.

  Hur kommer det sig att besättningen inte överlevde trots överlevnadsdräkter samt att dom borde varit dom som varit mest vakna under olyckan? Har dom röjts undan som obekväma vittnen?

  Enligt hans teori låg Sigyn i hamn för reparation av skador. En transport av radioaktivt material genomfördes i stället med lastbil.

  Kaptenen blev medveten om att svenska tullen tänkte genomföra en inspektion och höll därför högsta fart för att komma i hamn innan personalen som skulle genomföra inspektionen kom på plats.

  När dom trots detta märkt att dom inte hann vände dom upp från vinden och sjön och försökte dumpa lastbilar. Detta ledde till att bogvisiret slets loss och en helt öppen lastbrygga påskyndade vatteninströmningen på bildäcket.

  Som sagt var en intressant teori, även om den har stora luckor…

 7. Karl-Gösta Enekrona skriver:

  Det starkaste och mest självklara vapnet som militärer använder vid mörkläggning är spridning av desinformation. Det har det svenska försvaret verkligen gjort. Det är nästintill ovidkommande i sammanhanget om det var dåligt underhåll, en ubåt, torped eller bomb som skadade Estonia så allvarligt att den sjunk så fort. Det som hela tiden återkommer är att man uppenbarligen har något att dölja och det man har att dölja verkar knappast vara dåligt underhåll eller undermålig besättning. Det skulle tvärtom ha varit väldigt enkelt att hitta syndabockar bland besättningen och inspektörer. JAIC har vägrat att höra överlevande som inte har velat bekräfta händelseförloppet som antogs från allra första början. Att just underrättelsetjänster har haft så enormt mycket intresse för det som inträffat är minst sagt anmärkningsvärt. Räddningen av kaptenen Avo Piht och ytterliga besättningsmedlemmar har bekräftats från tillräckligt många olika håll att det inte bara kan skyllas på ”misstag”. Dels var förfarandet sådant att man som överlevande själv fick uppge en rad olika personuppgifter som sedan kontrollerades för identifiering. Avo Piht har på det viset registrerats minst 15 (olika) gånger, men försvann plötsligt dagen efter katastrofen och återfanns aldrig. Trots det hävdar myndigheterna än idag att allt var ett misstag och att Piht i själva verket saknas och att han drogs med i djupet. Hela katastrofen borde ha varit en händelse in den civila världen och inte i den militära. Varför bevakar den svenska flottan (och enbart den svenska) då än idag olycksplatsen så minitiöst? Det är ingen som kan få mig att tro att det görs för att förhindra brott mot griftefrid. Aldrig.

 8. Brita Hennebald skriver:

  jag har hört att en av personerna bakom smugglingen på estonia har skrivit sina memoarer.. jag försökte kolla om det var sant men hittade inget på nätet.. vet nån nåt om detta??

 9. Johan C Skåne skriver:

  Det är tragiskt att dom anhöriga blir och har blivit så oerhört dåligt behandlade.
  Sanningen måste fram ,men dom skyldiga verkar ha gjort ett relativt bra jobb med att sopa igen spåren .Svenska folket måste Vakna upp och förstå att våra politiker inte bryr sig ett skit på folket.Dom är marionetter och följer inte folkets vilja.

  Vila i frid alla offer, för detta attentat.

 10. Gunnar Hellström skriver:

  Alltsedan jag såg bucklan i visiret har jag funderat över ubåtskollision.Frågan är nationaliteten.
  1. Rysk ubåt? Knappast troligt.Ryssarna var ute efter militärlasten och hade ett fartyg i närheten som sågs av en finsk radarstation och varnades när det höll på att grundstöta.En ubåt kunde ju knappast ta över last från Estonia.Men det som talar mest emot är den stora mörkläggningen från främst svensk sida.
  Amerikansk ubåt? Samma argument som ovan.
  Svensk ubåt? Mest sannolikt.Dels alla rykten om att en svensk ubåt följde efter Estonia för att skydda lasten för CIAs räkning mot rysk plubdring.Det var ju en svensk delägd färja.Detta, menar jag är det enda som kan förklara den intensiva mörkläggningen från svenskt håll.
  G.H.

  1. Henrik skriver:

   Hej gunnar !
   Är det inte troligast att Sverige vill mörka händelsen pga av att vi tagit hjälp av usa att hålla koll på ryska ubåtar som kränkte svenska vatten.Det är bara ryssland o usa som har tillräckligt stora å starka ubåtar som kan klara en sådan kollision och komma undan relativt oskadade,då de är byggda för ett kunna köra igenom istäcken som är både 10 o 20 meter tjocka .Min teori är helt enkelt den att den okända ubåten som synts på radarn är rysk och skuggas av en amrikansk ubåt som håller sig så pass nära estonia för att själv inte upptäckas på radar sonar eller annan utrustning.När estonia gör en oväntad sväng i den hårda sjögången o kör helt enkelt på ubåten som inte har en chans att väja eller dyka djupare då det var ganska grunt där olyckan inträffade.Flera ombord hörde ju skrap ljud av metall samt smällar eller dunsar det beror på att båten gungar med vågorna medans ubåten höll en stadig kurs under desamma. De följande dagarna är det sedan lätt att ta sig ur området då det befinner sig mängder med båtar i området som hjälper till med räddnings arbetet.Sverige regering måste mörka vad som hänt varför estonia har stora skador som uppkommit på mekanisk väg. 1. De kan inte säga att vi släppt in en amrikansk ubåt i östersjön somspionerar på ryssland det skulle göra moskva riktigt sura. 2. kan ej hävda att olyckan skedde med en rysk ubåt då de kan visa upp sina ubåtar oskadade.3.Det dog väldigt många vars anhöriga skulle kräva att de skyldiga straffas. Regeringen skulle falla med den flera högt uppsatta militärer o säkerhetstjänstemän.Mörkning enda alternativet.

 11. Namn Henning Witte skriver:

  Inslaget ”Sveket” sviker
  alla som letar efter sanningen och ansvar i denna härva. Det är skickligt skrivet och därför ett av de bästa mörkläggarbidrag som tryckts i svenska medier. Genom bildspel och valmöjligheter på nätet blir läsaren skickligt vilseledd att ha fokus på småbovarna istället för de stora, nämligen de västliga säkerhetstjänsterna, där MUST är en liten slav åt de stora drakar som CIA och Mossad.
  Jutta Rabes metallbitar ifrån fören som har testats positiv i tre oberoende sprängundersökningar är inga konspirationsteorier utan skrämmande fakta att visiret har sprängts av. Det kunde specialister redan innan läsa ut av videomaterialet; så hennes bekräftelse var bara ett medel att öppna ögonen för de dummaste resp. mörkläggarna.
  Det är inte seriöst av Rosander att i audiointervjun lägga skulden på Estland som hade anlitat det Svenska Sjöfartsverket (som naturligtvis inte är med i den digitala omröstningen) för dyra pengar att sköta deras jobb.
  Jag har å 944 anhörigas vägnar stämt inte bara franska Burau Veritas utan även det tyska Meyer-Varvet och det Svenska Sjöfartverket i Paris 1996. Processen blev torpederad av säkerhetstjänsterna och politiker ifrån Sverige så till den milda grad att den är stendöd om ett år om inte tredje man tillskjuter pengar som de Svenska rättskyddsförsäkringar på ett omoraliskt sätt tjuvhåller på.
  Det finns ett scenario där det inte alls är besynnerligt att sätta laddningar på visiret: om man vill ha någon som kunde vara mindre skyldig att lasta för hela attentatet. I Kennedy mordet planerades ifrån början in vem man skulle skylla på: L. H. Oswald. Samma med Palme-mordet: C. Petterson. Här: Meyer-Varvet eftersom deras konstruktion var bristfällig. Samtidigt såg man till att det blev ett stort hål under vattenlinjen som lät färjan sjunka så snabbt.
  Uppgifterna om Håkan Bergmarks obefintliga militära tjänstgörning som dykare är ren lögn. Militären har tydligen suddat ut hans spår. Jag träffade Bermark första gången och tog honom in i dramat. Jag har fått hans dykbok och pratad med hans militära dykledare i Stockholm. Bergmark är ett stjärnvittne men har nedmonterats av säkerhetstjänsterna i olika länder. Snacka om KONSPIRATION!
  Henning Witte EU-Advokat

 12. Pingback: Fokus » Sveket

Kommentarer är avstängda.

KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera