Caroline Krook: »Lydnad borde återupprättas«

Text: Lisa Bergman

Foto: Yvonne Åsell/Scanpix

Senaste veckan har ungdomsvåldet skördat nya offer. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att möta folk i kris. Caroline Krook är biskop i Stockholms stift.

Vilka slutsatser drar du av att ungdomsvåldet förra helgen ledde till en 16-årings död på Kungsholmen i Stockholm?

– Jag funderar över varifrån alkoholen till ungdomar under arton år kommer. Jag vet att det finns föräldrar i fina familjer som skickar med sina barn en flaska för att »det är bättre att du dricker detta och ingenting annat«. Det verkar som om vuxna har kapitulerat inför ungdomarnas alkoholkultur. I det grova våldet spelar alkohol stor roll för det sopar bort de vanliga spärrarna.

Vems misslyckande är det här?

– Det finns inga enkla svar på det. Men respekten för vuxna och vuxnas gränssättning har minskat. Den grundläggande respekten måste byggas upp hos små barn. Jag kan se samma mönster i vissa skolor, där lärarna saknar verktyg att stoppa ett olämpligt beteende och gränserna tänjs så långt att det går över styr.

Vad säger det här om det svenska samhället i dag?

– Rent politiskt tycker jag att lärarna måste återfå sin auktoritet. Men det räcker inte att skriva in i en läroplan, det har med vuxenvärldens attityder att göra. Lydnad har blivit ett otroligt fult ord, men en del av det borde återupprättas.

Det handlar också om vuxen-närvaro. Det man inte har sagt till en unge innan de fyllt 13 år har man ingen möjlighet att försöka inpränta sedan – då är det för sent. Vuxna måste våga vara vuxna och inte själva bete sig som tonåringar.

Om du själv hade barn i tonåren – vad skulle du säga till dem?

– När jag var i 35-årsåldern hade jag två tonårsflickor som fosterbarn. Jag minns hur vi bestämde en tid på kvällen när de skulle komma hem, att jag satt och väntade på dem och att de naturligtvis inte kom i tid. Då fick jag förklara att detta inte var något jag tolererade. Långt efteråt har de berättat hur underbart det kändes att någon väntade och brydde sig. Men hur jag skulle agera i dagens samhällsklimat, det är omöjligt att säga.

Vad ser du för andra tecken på att vi håller på att få ett hårdnande klimat?

– Utöver skolor som går överstyr tycker jag att det finns flera – exempelvis ett hårdare språk och kränkande tilltal. Handgripligheterna blir grövre och mobbning likaså.

Mobbningen i Rödeby är exempel på hur gränssättning och reaktioner inte räcker för att sätta stopp för eskalerande trakasserier.

Vad kan kyrkan göra i sådana här lägen?

– Näst idrotten är vi den största ungdomsrörelsen med så många personer i konfirmandundervisningen. Och vi pratar väldigt mycket etik och moral. Problemet är att vi kanske inte alltid når dem som bäst behöver det.

Vad har du för erfarenheter av att möta folk i kris?

– Jag har varit fängelsepräst i elva år. Även om klimatet på den tiden inte var lika hårt så reflekterade jag över hur det redan på dagis kan vara klart att en unge har snitslad bana till kåken, och hur lite man kan påverka den saken.

Vad beror det på?

– Det är klart att det får effekter när man drar ned på speciallärare, undervisning i liten grupp, personliga assistenter, fältassistenter och stänger ungdomsgårdarna, man får ett hårdare samhälle. Många gånger har jag känt att det hade jag kunnat tala om när ungen var sju år, det här kommer inte att gå vägen. På den tiden kunde jag känna »revolutionen nästa – vi behöver ett nytt samhälle!«.

Vad skulle du vilja säga till unga våldsutövare?

– Jag vill att de som var inblandade i den här misshandeln på Kungsholmen ska komma med i den våg av antivåld som har startat. De måste släppas tillbaka in i kamratkretsen, inse vad de har gjort och ångra det för att sedan delta i arbetet med att vända den här våldsspiralen.

Det pågår en rättsprocess mot de två så kallade Stureplansprofilerna som åtalats för våldtäkt – kan du se några gemensamma mönster i de här gärningarna?

– Ja, i grunden är det en bristande empati som ligger bakom. De har inga känslor för offret som blir ett ting för dem. Och det är extremt farligt – det är samma mekanismer som låg bakom nazisternas våld mot judarna.

Detta har hänt

I lördags slutade en fest i Stockholm med att en 16-årig pojke misshandlades så svårt att han senare avled. Under veckan häktades tre jämnåriga pojkar misstänkta för inblandning i gärningen. Händelsen utlöste kraftiga reaktioner och till fredagen planerades en manifestation mot våld på Sergels torg i Stockholm. Förra helgen ledde också en längre tids trakasserier mot en familj i Blekinge till att fadern avlossade skott mot ett gäng ungdomar. En av dem avled direkt, medan en annan skadades svårt.