Svindlad i skatteparadiset

Text: Cecilia Garme

Foto: Mattias Johansson

Det lilla furstendömet vilar i vintersolen vid stranden av Medelhavet. Hit flyr de rika undan skatten för att leva i säkerhet. Men inte ens här är pengarna trygga.

Svenska Monica Fristedt, 62 år, har bott i Monaco sedan 1977. I likhet med många andra kom hon till miljonärsmekkat för att skydda sina pengar och ägodelar. Därför var hennes förvåning stor när svärdottern i juli 2004 dök upp tillsammans med ett kronofogdebiträde och ett domstolsbeslut som gav svärdottern omedelbar besittningsrätt till Monica Fristedts lägenhet i Monaco och alla ägodelar som fanns i den. Bland annat Monica Fristedts konfidentiella bankpapper, värdefull konst och smycken.

Svärdottern hade under en tidigare period fått låna lägenheten, men hade inte längre rätt att bo där. Det tog sex veckor för Monica Fristedt att få ett nytt domstolsbeslut, och ytterligare sex veckor innan hon åter fick tillträde till sin egen bostad. Då saknades juveler till ett värde av 900 000 kronor.

– Det är ofattbart. Hela tanken med Monaco är att man ska känna sig trygg och säker. Det vimlar av poliser. Jag trodde att det var supersäkert, säger Monica Fristedt till Fokus.

– Saken blir knappast bättre av att kronofogden som verkställde domstolsbeslutet att ge svärdottern besittningsrätten till lägenheten är gift med svärdotterns advokat, säger Monica Fristedts svenska advokat Ulf Öberg.

Myndigheterna i Monaco tvådde sina händer. Monica Fristedt skrev då inte mindre än fyra personliga brev till prins Albert för att få upprättelse. Hovet svarade att prins Albert hade underrättats om affären, men hänvisade Fristedt tillbaka till rättsmyndigheten.

Den, i sin tur, bedömer att Monica Fristedt inte har blivit allvarligt kränkt, och att ärendet hur som helst är preskriberat. Nu stämmer Monica Fristedt staten Monaco på 2 miljoner euro – 19 miljoner svenska kronor – för kränkningen av hennes äganderätt och privatliv. Bland annat åberopar hon skyddet för de grundläggande rättigheterna i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Men just det är ingen självklarhet. För Monaco skrev inte under Europakonventionen förrän år 2005. Och tilläggsprotokollet till konventionen som garanterar äganderätten har Monaco inte undertecknat alls. Pikant nog har prins Albert och resten av furstefamiljen Grimaldi fått sina egna rättigheter stärkta under senare år. Prinsessan Caroline gick till Europadomstolen när en tysk tidning publicerat paparazzibilder. Hon fick rätt, och domstolen inskärpte att staten måste ingripa vid kränkningar av privatlivet.

Den domen är nu ett trumfkort för Monica Fristedt och hennes advokater. Ett annat är prins Alberts senaste sommartal till nationen, där han deklarerar att »Monacos välstånd vilar på säkerheten för individer och ägodelar.«

– Staten Monaco har skändat mitt privatliv. Jag har alltid hållit en låg profil och aldrig stört någon. Därför är jag väldigt upprörd över det som hänt, säger Monica Fristedt.

Rättssystemet i Monaco lyder inte under riksdag och regering utan har placerats i en särskild myndighet direkt underställd prins Albert. Under de senaste åren har rättsväsendet skakats av en rad skandaler och anklagelser om korruption och maktmissbruk. Så sent som i juni i fjol vittnade en avhoppad domare om hur riksåklagaren brukade lägga sig i domsluten och ge förslag till straff innan rättegångar ens hunnit hållas.

I väntan på det rättsliga efterspelet efterlyser Monica Fristedt nu sina juveler på internet.

– Det är mycket tråkigt att smyckena försvann, men det är kränkningen av mitt privatliv som är det allvarliga. Det är därför jag vill ha upprättelse. Mina rättigheter och ägodelar skyddas inte.