Blir rik på att banta

Text: Johan Bahlenberg

Foto: Scanpix

Den nya trenden för att gå ned i vikt handlar inte om vad man ska äta, utan om att belönas för att tappa kilon.

GI-metoden och hälsobilagor till trots så ökar fetman. Kanske är det inte heller kostråden som är det viktiga utan motivationen att hålla sig till dem. De flesta vet vad de borde äta för att leva hälsosamt, problemet är att förmå sig till det.

Ekonomerna och psykologerna talar om självkontroll. De kortsiktiga fördelarna av att smaska i sig den där frestande chokladkakan överväger i stunden ofta de långsiktiga nackdelarna av att vara fet och ha höga blodfetter. Även om många vet att de borde äta bönor och träna är det här och nu mer lockande att äta chips och se en film i soffan, vilket gör att de sunda vanorna har en tendens att varje dag skjutas upp till morgondagen och aldrig bli verklighet.

Lite pengar kan ändra på detta. Får man en tusenlapp för att gå ned ett kilo i veckan blir kalkylen en annan. Vinsten blir inte längre den där vackra kroppen till sommaren eller att minska risken för hjärtsjukdomar om 20 år, utan pengar i handen. Nu.

Studier har visat att människor lyckas bättre att gå ned i vikt om de får betalt för det, och en viktig anledning verkar just vara att det knyter konsekvenserna av ens beteende närmare i tiden. Det har även visat sig lättare att börja träna, sluta röka och få bättre betyg om man belönas för det. Kokainmissbrukare har till och med större möjligheter att bli drogfria om de får pengar för att lägga av.

Det verkar heller inte behövas några jättesummor för att det ska bli stora förändringar. Hälsoekonomen Eric Finkelstein vid forskningsinstitutet RTI International gav överviktiga pengar för varje procentenhet av sin vikt som de tappade på tre månader. En grupp som fick 14 dollar för varje procent lyckades gå ned mer än dubbelt så mycket i vikt som personer i en kontrollgrupp som inte fick några pengar. Läkaren och forskaren Kevin Volpp vid University of Pennsylvania belönade rökare med upp till 200 dollar om de gick på en rökavvänjningskurs och sedan slutade röka. Närmare tre gånger fler slutade röka jämfört med personer som inte fick några pengar. Och det för pengar som de snabbt skulle ha sparat in bara på att sluta röka.

– Det är fantastiskt hur några få hundra dollar kan ge sådana förändringar. Många traditionella metoder, som viktminskningsprogram, är väldigt dyra utan att kunna garantera resultat. En attraktiv sak med incitamentsprogram är att de bara kostar om människor lyckas, säger Kevin Volpp.

Med lovande resultat har allt fler också fått upp ögonen för att använda belöningar i hälsoarbete. När regeringen i Storbritannien nyligen lanserade en plan för att minska fetman var en idé att ge människor pengar för att träna och gå ned i vikt. I USA finns försäkringsbolag som ger finansiella morötter till försäkringstagare som bantar.

Svenska Folkhälsoinstitutet har inte kommit med några förslag om att använda belöningar i folkhälsoarbetet, men föreslog för några år sedan möjligheten att beskattning av fett och socker skulle utredas. Därefter följde en hetsig debatt om »fettskatt«, men det blev det som bekant ingenting med.

Men är det något som människor motiveras av mer än att få pengar är det risken att förlora pengar de redan har. Denna så kallade förlustaversion har nystartade internetsajten stickk.com tagit fasta på. Människor med bristande vilja kan skriva ett kontrakt där de anger vad de ska uppnå, deponerar pengar och sedan får böta dem om de inte klarar sina åtaganden.

– Alla har ett pris som kommer att motivera dem att ändra beteende, säger vd Jordan Goldberg.

Med över 12 000 användare efter två månader finns det bevisligen människor som är beredda att straffa sig själva på grund av bristande karaktär.

Men det finns frågetecken kring finansiella incitament. Ett är hur den egna motivationen förändras av belöningar, ett annat den delikata frågan om paternalism och om människor ska få pengar för att göra vad som rimligen redan ligger i deras eget intresse. Och även om det går att få människor att ändra beteende med hjälp av belöningar är risken stor att de återgår till de gamla vanorna när belöningarna upphör. Både i Kevin Volpps rökstudie och Eric Finkelsteins överviktsstudie klingade effekterna av efter hand.

– Bevis för att det fungerar på lång sikt är svåra att hitta, säger Eric Finkelstein.

Men han menar ändå att fördelarna överväger och han tror att det finns stora möjligheter för framtiden.

För med en situation där fetman ökar och kostnaderna för den skenar iväg finns ett stort sug efter kostnadseffektiva metoder som ger resultat.

– Den utbredda fetman och rökningen i USA och andra länder pekar på att traditionella metoder, som bäst, varit delvis framgångsrika. Jag tror att det finns ett stort användningsområde för finansiella incitament för att motivera till ett hälsosammare liv, säger Kevin Volpp.