Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
nyh-odenberg Inrikes

Lagförslag öppnar för övervakning

Nästa vecka fattar riksdagen beslut om nya möjligheter för staten att övervaka folket. Förslaget ger också Säpo möjlighet att, bakvägen, få ta del av informationen.

Den 3 maj 1973 avslöjade journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt IB-affären i tidningen Folket i Bild. Informationsbyrån IB var en hemlig underrättelseorganisation inom försvaret som åsiktsregistrerade svenskar med vänstersympatier.

35 år senare vill regeringen ge Försvarets radioanstalt nya utökade möjligheter att övervaka svenska medborgare. Redan i dag har staten rätt att avlyssna svenska folkets mobilsamtal. Nu utökas möjligheterna att kontrollera medborgarna. Om alliansen lyckas klubba igenom sitt förslag på tisdag får staten även rätt att läsa mejl, fax och lyssna på telefonsamtal i kabel som passerar landets gränser. »En anpassad försvarsunderrättelsverksamhet«, är namnet på propositionen.

Alla partier är överens om att internationellt samarbete och signalspaning behövs, men att den bör regleras och kontrolleras. Där tar enigheten slut och blockpolitiken tar vid.

– Vi har krävt återremiss och kommer att rösta nej, säger försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s). Lagförslaget ger inte tillräckliga garantier för den personliga integriteten. Vi anser inte att de frågorna har blivit tillräckligt belysta.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern kommer att rösta nej. För ett år sedan drev de igenom en bordläggning av frågan. Nu har lagen legat till sig i ett år och alliansen avser att piska igenom den mot en enad opposition. Men flera källor i det borgerliga lägret talar om att flera tveksamma borgerliga ledamöter kan komma att bryta partilinjen.

– Jag har aldrig varit med om en votering som verkar så osäker, säger en rutinerad alliansledamot.

Det verkar finnas tveksamma i alla fyra partierna. Men moderaternas gruppledare Lars Lindblad är inte orolig för ett nederlag.

– Det är ingen hemlighet att det finns olika åsikter i frågan och jag förstår dem som hyser tveksamhet. Men nu har de tveksamma fått gehör för sina invändningar. Jag kan bara svara för moderaterna, men jag är rätt säker på att vi kommer att klara hem den här omröstningen.

Kritikerna hävdar att svagheterna består, trots att en ny myndighet ska godkänna signalspaningen och ett integritetsskyddsråd inrättas hos FRA (Försvarets radioanstalt).

Om Säpo vill utreda terrormisstankar och ber om FRA:s hjälp med signalspaning ska denna godkännas av Försvarets underrättelsenämnd, FUN, som får regeringens uppdrag att utöva tillsyn över signalspaningen.

Men om FUN säger nej kan Säpo ändå få uppgifter bakvägen. Så här kan det gå till: FRA har rätt att inleda egen spaning för att »följa förändringar i signalmiljön« och »utveckla teknik och metodik«. Denna spaning måste motiveras inför FUN. Uppgifterna kan sedan lagras i trafikdatabaser som enligt personuppgiftslagen får sparas i tre år. Ur databaserna kan sociogram över enskildas trafikmönster skapas.

FRA får rätt att »etablera och upprätthålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer«. Detta gäller också resultatet av egna spaningar, vars resultat kan bytas med andra länder. Brittiska underrättelsetjänsten kan få de uppgifter Säpo i Sverige inte fick tillstånd att skaffa.

Den brittiska underrättelsetjänsten skickar FRA:s spaningsresultat vidare till säkerhetstjänsten, som har ett organiserat samarbete med sina kollegor i svenska Säpo. Utan att någon brutit mot lagen kan Säpo få de uppgifter som den svenska regeringen inte anser att de bör få.

Det väcker frågor för FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson om i vilken utsträckning FRA bedriver signalspaning för att »följa signalmiljön eller metodutveckla« och hur dessa uppgifter hanteras i dag. Men redan på FRA:s hemsida låter Åkesson meddela att han inte lämnar några kommentarer förrän lagen tagits av riksdagen.

– Generaldirektören svarar överhuvud taget inte på frågor förrän efter nästa tisdag, meddelar sekreteraren Kristina Oscarsson.

Inte heller moderaten Karin Enström, som är talesperson för alliansens ledamöter i försvarsutskottet i frågan, har gått att nå. Och experterna på försvarsdepartementet har inte kunnat lämna några besked om i vilken omfattning FRA bedriver spaning för egna syften.

– Jo, jag känner till frågan om FRA:s metodutveckling. Helt klart är väl bara att de inte får bryta mot lagen. Men det är en oerhört svår fråga.

Hemlig verksamhet måste finnas och utvecklas, säger Anders Karlsson (s).

Han är också kritisk till att partierna inte lyckats nå en bred enighet som är vanligt inom frågor som rör försvar och säkerhet.

14 thoughts on “Lagförslag öppnar för övervakning

 1. Thomas Ullbors OP3 skriver:

  .7 Kaliningrad
  The developments in the Kaliningrad region with its extraordinary circumstances are of great interest to all states in the Baltic Sea
  region. Due to the complexity of the problems and the need to investigate the needs and possibilities together with all parties
  concerned the enquiry sees no possibilities at this stage to make any specific suggestions concerning Kaliningrad. The enquiry therefore suggests that a more thorough, multinational
  study is initiated to assess the possibility of developing activities in the Kaliningrad region that could be beneficial to all
  states in the region.

  Thomas Ullbors OP3

 2. Rikard skriver:

  Christer, spela in alla dina telefonsamtal på MP3-filer och maila dem till FRA en gång i månaden.

 3. Johan S skriver:

  Bra inlägg!

  Intressant är också att både rikspolisstyrelsen och Säpo säger att detta förslag är dåligt. Vilka är det egentligen som tycker det är ett bra förslag?

 4. Christer Borg skriver:

  Jag hoppas att ni som läser mailet nedan hörsammar min extrema ”civila lydnad”.
  Det kommer att bli enkelt för FRA att sålla fram terrorister med denna modell. Det är bara att kontrollera vilka som INTE skickar en kopia till dem… 🙂
  Må väl i demokratin, det som finns kvar efter nästa vecka!
  Adressen som detta skickades till är: fra@fra.se.
  Christer

  Hej
  Mitt namn är Christer Borg och jag vill bara meddela att jag från och med nästa vecka, om förslaget till ny lag gällande avlyssning av epost och telekommunikationer går igenom, ämnar att alltid skicka en kopia på all min epost direkt till er.

  Eftersom jag också kommer att sprida detta till så många som möjligt hoppas jag att det innebär besparingar hos er, då ni inte behöver inhandla gissningsvis dyr utrustning för dold avlyssning. Mitt mål är förstås att alla i Sverige hörsammar min besparingsåtgärd, vilket ju också är en förutsättning för att ni ska slippa era utgifter på dyr teknik. Dock bör ni kanske se över er serverkapacitet, då det kan bli en del epost…

  Då man enligt förslaget på något vis ska tillgodose den personliga integriteten, tar jag mig friheten att anta att ni inte kommer att missbruka informationen, oavsett om den faller inom kategorin ”överskottsinformation”.
  Det kan t ex gälla middagsplaneringar i min konversation med min fru; det kan gälla mötestider för våra mångtaliga föreningar och annat som förhoppningsvis inte kan vara av intresse för terroristbekämpningen.
  Skulle dock något inom denna kategori vara till nytta för er får ni gärna använda det.

  Med hopp om en fortsatt god relation med er på FRA önskar jag lycka till i terroristjakten.

  Mvh
  Christer Borg

  ps
  Jag vet inte hur man på ett enkelt sätt skulle kunna koppla upp sk trepartssamtal, annars vore det ju en bra idé för den audiella telekommunikationen. Om ni eller regeringen kan åta sig att betala den ökade kostnaden för ett dylikt arrangemang är jag villig att också diskutera ett sådant upplägg.
  ds

Kommentarer är avstängda.

Video: Erik Fichtelius

»3:12-reglerna gör folk till skatte­planerande kapitalinkomsttagare«

KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera