»Bredda flyktingdefinitionen«

Text: Tina Halldén

Foto: Ulf Palm/Scanpix

Hur anser du att asylmottagandet fungerar i Sverige i dag?

– Vi är otroligt stränga då det gäller att ge flyktingar uppehållstillstånd. Det är viktigt att göra skillnad mellan invandrare som kommit hit frivilligt och flyktingar som varit tvungna att fly. Utredningen kommer att effektivisera asylmottagandet, men det hjälper förstås inte flyktingen om man ändå inte får sina asylskäl hörda.

Vad tycker du är mest angeläget att förändra?

– Bredda flyktingdefinitionen, FN:s Genèvekonvention inkluderar inte alla dagens flyktingar. Och EU borde göra det gemensamt så att ingen faller mellan stolarna och alla stater tar ansvar.

Vad tycker du om asylutredningen?

– I grunden är jag mycket positivt inställd till utredningen. Jag gillar att den slår moderaterna på fingrarna när det gäller bostadstvång. Men jag är kritisk till att de asylsökandes oro och utsatthet inte får plats i utredningen.

Vad anser du om förslaget att asylsökandes ersättning dras in om de väljer bostadsort själva?

– Jag är för ekonomiska incitament. Jag tror att det kan vara bra eftersom de hjälper människor att göra rationella val.

Är det ett problem att många invandrare bosätter sig på samma ställe?

– Inte frivillig bostadssegregation, men problemet är om människor hamnar i utsatta områden och tvingas leva avskärmade från samhället. Det är väldigt svårt att ta sig ur och det leder till ofrivillig segregation. Men det handlar om att den svenska bostads- och arbetsmarknaden inte fungerar, inte om människorna som bor där.

Vad kan man göra åt det?

– Det är inte de som kommer hit frivilligt som hamnar i utsatta bostadsområden utan det är flyktingarna. Där tycker jag att utredningen är bra eftersom den tydligt beskriver hur människor ska kunna vägledas på ett positivt sätt. Det handlar om människor som efter asylprocessen mår mycket dåligt och snarare borde de stöttas mer än utredningen vill.

Enligt ett förslag som ligger ute på remiss ska icke-europeiska invandrare bara få ta hit anhöriga om de har egen försörjning och en lämplig bostad, vad tycker du om det?

– Eftersom det inte finns några lagliga vägar in i Sverige blir flyktingsmugglare enda sättet att komma in. Då skickar man ofta iväg mannen i familjen först för att mamman och barnen ska kunna komma senare som anhöriginvandrare. Förslaget om försörjningsansvar innebär att den enda vägen in i Sverige skärs av. Det är därför regeringens förslag om försörjningsansvar är så allvarligt. Utredningen skulle kunna innebära ett motförslag till regeringens.

Asylutredningen beräknar att deras förslag kan spara in 165 miljoner kronor på förkortade handläggningstider, kostar flyktinginvandringen för mycket i dag?

– Ja, den kostar. Men den moraliska kostnad det skulle innebära att inte ta emot flyktingar skulle bli mycket högre. Asyl är en rättighet, inte välgörenhet.

Hur ser du på migrationsminister Tobias Billströms förslag att utvisa fler invandrare som begår brott?

– Vidrigt! Om människor ska vara lika inför lagen kan man inte säga att om en svensk begår ett brott ska det få en viss påföljd. Vi kan inte utvisas som svenskar, men kan vi utvisa någon ska vi tydligen göra det, enligt Billström.

Hur ser du på Billströms förslag att kunna återkalla medborgarskap som givits på felaktiga grunder?

– De flesta har inte korrekta identitetshandlingar då de kommer till Sverige som flyktingar eftersom de blir tillsagda av flyktingsmugglarna att göra sig av med alla papper. Det försvårar ett tillbakaskickande. Om Billström vill komma till rätta med problemet bör han garantera en laglig väg in i Sverige för asylsökande – det skulle dessutom göra hela skillnaden för asylmottagandet också.

Detta har hänt

I tisdags tog migrationsminister [[Tobias Billström]] emot ett betänkande angående asylmottagandet i Sverige. Ett av förslagen i utredningen innebär att asylsökandes ersättning ska dras in eller minskas om de nyanlända väljer ett annat boende än det som erbjuds. Genom att handläggningstiderna förkortas ska systemet både bli billigare och mer humant. Förslaget beräknas spara in 165 miljoner kronor.