Kultur

Moderna museets motvilliga uppgörelse

För sex år sedan gjorde arvingarna till affärsmannen Otto Nathan Deutschs anspråk på tavlan "Blumengarten" av den tyske expressionisten Emil Nolde. Sedan mitten av 60-talet hänger verket på Moderna museet i Stockholm.

Inte förrän nu har museet gått med på deras krav. I pressmeddelanden från museet och från arvingarnas amerikanske advokat berättas om en uppgörelse som innebär att tavlan köps av en anonym europeisk konstsamlare som gått med på att låta tavlan hänga kvar under fem år, och därefter under ytterligare fem år lånar ut verk av andra 1900-talsexpressionister. Där står också att både museet och arvingarna är nöjda med överenskommelsen, vilket i museets fall sannolikt inte är helt sant. Förklaringen till alla år av förhandling och förhalning är oviljan att lämna ifrån sig ett av museets prestigeverk, med hänvisning till att Washington-principerna må resa moraliska förväntningar, men inte är juridiskt bindande.

Moderna museet, som fått regeringens uppdrag att lösa frågan, har bjudit hårt motstånd. Fokus har skrivit om det här och här. Museets och arvingarnas advokater har gjort olika tolkningar av de så kallade Washington-principerna, som Sverige och 43 andra stater har undertecknat. Principerna innebär bland annat att man i sådana här fall ska nå en "just and fair solution".

Det har alltså tagit sex år att komma dit. Sex år som av många inte anses vara en prydnad för Moderna museets ledning.

Inget talar för att det i framtiden kommer att segla upp liknande krav mot svenska museer och enskilda samlare. Enligt boken "Nazi Looted Art" som kom härom året, finns det åtskilliga tusen konstföremål på museer runtom i världen, som stals från judar under 1930- och 40-talen. World Jewish Congress har uppskattat antalet saknade konstverk från nazitiden till 110 000 och värdet till mellan 10 och 30 miljarder dollar. Här i Sverige har Kommissionen om judiska tillgångar, som presenterade sitt slutbetänkande 1999, konstaterat att det finns klara tecken på att konst från judiska hem hamnat i Sverige under nazitiden.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera