»Sexundervisning bör bli skolämne«

Text: Emma Härdmark

Foto: Bertil Ericson/SCANPIX

Borde försäljningen av sex kriminaliseras för att få bukt med problemet?

– Nej, sexualköpslagen förbjuder köp av sex men man sa när den infördes att lagen skulle ha en normerande funktion. Det vill säga att nyare generationer inte skulle tycka att det är ok att köpa sex.

Siffrorna i den här rapporten visar väl att man har en del kvar att göra på det området?

– Oh ja, verkligen.

Vad borde göras, menar du?

– Man borde diskutera mer om lagens konkreta effekter, om den haft en normerande funktion eller inte. Just nu sitter det en utredning som ska vara klar hösten 2010, jag hoppas att de tar till sig resultaten i den här undersökningen.

Hur stort är problemet med ungas sexvanor på nätet?

– Det har två sidor. Unga, liksom äldre, är intresserade av sex, och internet har bland annat förändrat synen på porr och har också lett till att man diskuterar mer, det har blivit öppnare inom alla områden. Men det negativa är att man i vissa situationer också utsätter sig för mycket större risker, det visar den här rapporten om ungas sexvanor på nätet.

Är det egentligen en generationsfråga, handlar upprördheten bara om moralpanik?

– Det har alltid varit så att äldre haft en syn på yngres sexualitet, oavsett nätet. Nätet är bara en ny teknik. Men jag tror definitivt att det finns en kunskapslucka i vuxengenerationen, vuxna vet ofta inte hur de ska förhålla sig, de väljer bort det snarare än att de är moralpaniska. För känner man inte till nätet och vad de unga hittar där är det lättare att vara rädd och säga »usch, det där är inget bra«, än att faktiskt börja diskutera på ett sätt som är mer viktigt för de unga.

Den här kunskapsluckan, gör den att vuxna missar att det många gånger kan handla om längtan efter bekräftelse eller till och med ett rop på hjälp?

– Ja, så kan det vara. Många av dem som råkar illa ut genom nätet för att de har kontakter som leder till övergrepp, eller att de lägger ut bilder som de sen ångrar, det är unga som redan är kända för skolan och socialtjänsten. Unga som har en massa besvärligheter som inte enbart har med det här att göra, det är viktigt att ta fasta på det och fånga upp dem innan något händer. Att många går igenom skolan utan att kunna prata om sexualitet på ett sätt som är användbart visar återigen hur jätteviktigt det är med bra kvalitet på sexualundervisningen.

Vilken klass håller undervisningen i dag?

– Kvaliteten varierar väldigt mycket, det är godtyckligt vad den innehåller.

Ni på RFSU visade ju för ett par år sedan att väldigt få lärare som undervisar i sex och samlevnad har någon som helst utbildning på det området. Vad har hänt sedan dess?

– En ny undersökning från Göteborgs universitet visar att det är lika illa i dag.Det vi tror behövs är att lärarutbildningarna måste innehålla det här ämnet, det gör de inte i dag. Men det finns en chans till en ändring, för det ska läggas ett förslag nu senare i höst om den nya lärarutbildningen och då hoppas vi att regeringen inför det.

På vilket sätt, konkret, måste undervisningen förändras för att hindra unga att råka illa ut?

– Sexualundervisningen måste bli ett kunskapsämne som alla andra, och lärarna måste få möjlighet att uttrycka sig på ett sätt så ungdomarna känner sig bekväma och det blir relevant helt enkelt. Det ska handla om diskussioner om kropp, om själ, om sjukdomar och risker men också lust och allt det här som unga går och tänker på.

Om nu skolornas undervisning är bristfällig, vilken roll spelar program som »Fråga Olle« och »Sex med Victor«?

– Jag tror att de bidrar till öppenhet och också med ren information, de sänker barriärerna när det gäller att prata om de här frågorna.