Norbergskt argument

Text:

Liberale Johan Norberg skriver krönika i Metro om ”De omänskliga”, rekommenderar boken och betraktar den som ett argument för att bryta partiledningarnas makt och införa verkligt personval.