Klättrare vid vägen

Text: Josefin Olevik

Bild: scanpix

Man kan tro att Ödeshög var skylten som svischade förbi i backspegeln på E4:an. Men då tror man helt fel. Orten har som valspråk att »vi ser infarten istället för avfarten« och de hanterar det väldigt konkret. I stället för att bli en ort man passerar på väg till något annat, håller det på att bli en ort där man stannar till.

– Kommunen har köpt in ganska mycket mark intill E4:an. Här stannar ­­

2 000 lastbilar per dygn och här tankas 20 miljoner liter diesel per år. Jag tror att logistikföretag kommer att flytta hit. Det är viktigt att vara på hugget som kommun och skapa förutsättningar för människor att etablera sig, säger Magnus Oscarsson.

Magnus Oscarsson (kd) är kommunalråd och sannolikt vinnare i kategorin årets mest entusiastiska. Han är en av dem som driver arbetsmarknadsfrågorna i Ödeshög, en kategori som förbättrats kraftigt.

Han talar sig varm om direkta möten. Kommunledningen har besökt nästan alla företag i Ödeshög, de håller träffar i fikarummen och går sedan ut på golvet för att se hur arbetet går till och på vilket sätt de kan stötta.

Det är inom sektorerna »arbete« och »äldre« som kommunen har förändrats. Slående är att det inte i första hand handlar om att tillföra mer pengar, förbättringen har skett på andra plan.

Trots samma budget för äldreomsorgen som tidigare år har Ödeshög stigit från botten till absoluta toppen i underkategorin »Att vara gammal«. De äldre är tredje nöjdast i landet när det gäller vårdutbudet.

Kristdemokraterna är det överlägset största partiet och Birgitta Widén Blomberg (kd) ordförande i socialnämnden.

– Spontant vill jag lyfta fram vår personal inom äldreomsorgen. Vi påbörjade ett förändringsarbete förra året och går igenom enhet för enhet för att höja kompetensen genom utbildning, säger hon.

Birgitta Widén Blomberg berättar om hur utbudet av seniorboenden håller på att utökas, men framför allt pratar hon om att lyssna. Att de som politiker anstränger sig mycket för att lyssna på personalen, som i sin tur har en lyhörd inställning till de äldre. Och så är de bra på att få pengarna att räcka till.