Försvaret utan ledning

Text: Madelene Engstrand Andersson, Maggie Strömberg

Foto: Scanpix, copyright saab AB, Sgt Johan Lundahlm, Combat Camera

Sökes: Generaldirektörer till halva försvarssektorn. Tillträde snarast. Måste kunna försvara Sveriges vapenexport till diktaturer, ta ansvaret när ministern gör bort sig och hålla personalen nöjd samtidigt som budgeten tajtas.

Försvarsmakten har varit utan generaldirektör sedan Ulf Bengtsson lämnade sin post i mars. Försvarets materielverk har sökt generaldirektör sedan november. I augusti slutar Gunnar Holmgren. Ungefär samtidigt går FRA-chefen Ingvar Åkesson i pension. Andreas Ekman Duse, generaldirektör för ISP, ska pensioneras i november. Ännu finns det inga besked om vem som ska fylla stolarna.

Sedan är det FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, myndigheten som skulle lära saudierna att bygga vapen. Generaldirektören där heter Jan-Olof Lind. Hans förordnande går ut på söndag.

Efter en vår i centrum av nyhetsbevakning och politisk debatt har anställda på dessa försvarsmyndigheter börjat oroa sig för nästa sak: Varför kommer det inga besked om nya chefer? Myndigheterna står under stor press. De har en Saudiskandal att ta hand om och omorganiseringar och besparingar framför sig. Starka generaldirektörer behövs.

Om Jan-Olof Lind får sitta kvar eller inte kommer att tolkas som en signal från regeringen.

Det var FOI som startade bulvanföretaget SSTI, eftersom vapenfabrikbygget både var politiskt känsligt och rörde sig i en gråzon för vad myndigheten fick göra. När »Ekot« avslöjade planerna ljög generaldirektör Lind och sa att han inte visste något om någon fabrik. Det var han som fick försvarspolitikerna att muttra efter utfrågningen i utskottet. Han berättade ju ingenting. Efteråt har han konsekvent vägrat att kommentera saken.

Själv har han inte velat säga något alls om sin framtid, men försvarsvärlden har surrat. Han kommer att få vara kvar, har några sagt. Absolut inte, har andra svarat. Ett rykte har påstått att han har sökt tjänsten på den större, äldre och därmed finare myndigheten, FMV, där han tidigare var överdirektör. På torsdagen, tre dagar innan förordnandet gick ut, stod det klart att han kommer att sitta kvar.

Försvarets materielverk, FVM, som ansvarar för att förse Försvarsmakten med vapen och annat material, nämndes också i samband med Saudihistorien. Myndigheten deltog i resorna till Saudi och medverkade vid möten med den saudiska delegationen i Sverige. Enligt uppgifter i Dagens Industri var det FMV:s gamla Bill 2-robotar, sålda via Saab till Saudiarabien, som skulle repareras i vapenfabriken.

En myndighet som i allra högsta grad var inblandad i Saudiaffären var ISP, Inspektionen för strategiska produkter, som ligger under UD och kontrollerar den svenska vapenexporten. Generaldirektören Andreas Ekman Duse satt på möten tillsammans med FOI, den saudiska delegationen och vapenindustrin. Han stod också som mottagare på det mejl från en tjänsteman på försvarsdepartementet som i detalj redogjorde för hur en tredje part – bulvanföretaget – skulle kunna kringgå problemen. ISP:s generaldirektör godkände senare bulvanföretaget SSTI:s ansökan om att bygga fabriken.

Fem viktiga myndigheter behöver alltså nya generaldirektörer. De har ju haft lite annat att tänka på i vår, politikerna och tjänstemännen på försvarsdepartementet. Bristen på generaldirektörer är ett symptom på röran som råder i försvarssektorn.

Tillsättningen av den tyngsta posten, generaldirektör på FMV, till exempel. Att det har dragit ut på tiden beror på Saudiaffären. Enligt Fokus källor låg Håkan Jevrell, förre försvarsministern Sten Tolgfors statssekreterare, bra till för tjänsten. Men Jevrell var en av huvudpersonerna i Saudiskandalen. Han ledde de delegationer som skickades för att diskutera fabriken med saudiska kungahuset.

Det är alltid sekretesstämplat vem som söker generaldirektörstjänster och Jevrell går inte att nå, men en sak pekar på att det är sant att han ville ha den. Den 25 januari flyttades rekryteringen från försvarsdepartementet till justitiedepartementet. Det gör man vid en jävsituation, som när en statssekreterare söker tjänsten. 31 maj flyttades ärendet tillbaka till försvarsdepartementet. Tio dagar tidigare hade Jevrell avgått som statssekreterare.

Frågan är om inte Jevrells broar har bränts i och med Saudiaffären. Det vore uppseendeväckande av regeringen att belöna någon som var inblandad i årets största politiska skandal med ett toppjobb på FMV.

Vem som än får tjänsterna kommer att tilldelas en tuff uppgift. För det finns fler problem inom försvarsmyndigheterna än kontroversiella kvarlevor från vapenfabriker. När det gäller FMV så kan deras verksamhet komma att fördubblas. Ansvaret för försvarslogistiken ska, enligt en proposition som stöds av regeringen och socialdemokraterna, flyttas dit från försvarsmakten.

– Det kommer definitivt att bli tufft att vara generaldirektör på FMV. Det är en formidabel uppgift att integrera logistiken. Hela FMV kommer att påverkas i grunden av hur man hanterar det där, säger en källa med god insyn i myndigheten.

Samtidigt kommer det vara en ekonomisk utmaning då kostnaderna för försvarslogistiken ska minska med 760 miljoner kronor per år.

Att möta besparingar kommer alla nya generaldirektörer få tampas med. De senaste decennierna har anslagen till försvaret minskat med miljarder. Nu vill regeringen dessutom satsa på att köpa in så kallade Super-Jas för tre miljarder kronor. Pengar som ska tas från den ordinarie budgeten. Förra veckan kom nyheten att affären ska förberedas av en arbetsgrupp bestående av tre moderater. Det uppskattades inte av alliansvännerna. Myndighetscheferna kommer arbeta under ett motstridigt styre. Sprickan mellan allianspartierna som började att synas under Saudiaffären har blivit än djupare.

Precis som den mellan politiken och myndigheterna. Under Tolgfors tid fanns det klagomål på ministerstyre och han frågades ut i KU. I sviterna efter Saudiskandalen uppfattade många det som att han skyllde ifrån sig på myndigheterna.

Vem vill ha ett jobb som innebär både detaljstyrning och att få ta skulden om något går fel?

Inte nog med besparingar, skandaler och intriger. Förutom att flera chefsposter saknar, eller snart saknar, bemanning är det också en helt ny ledning på försvarsdepartementet som ska tillsätta tjänsterna. Karin Enström har bara varit minister i några månader.

– Det är inte ovanligt att det tar tid. Det kan påverka att vi har fått en ny ledning här i huset. De måste ju ha en chans att komma in på banan, säger försvarsdepartementets personalchef Ylva Sundberg.

Departementets ledning vill inte kommentera hur det går med tillsättningarna.

Problemet för Karin Enström är att hitta generaldirektörer som inte solkats av Saudiskandalen. I den lilla försvarsvärlden hör alla ihop med alla. Tjänstemän, politiker och industri är tätt sammankopplade. Regeringen har redan låtit en av huvudpersonerna i historien om vapenfabriken – Jan-Olof Lind – sitta kvar på sin post. Det sista Karin Enström behöver i början av sin ministerkarriär är att fortsätta att påminna om varför hon faktiskt fick ta över.