Tillbaka till tystnaden

Text:

Foto: Adam Ihse, Maja Suslin, John Thys / Scanpix

Tre trappor upp i östra riksdagshuset finns en inlåst kartong. Den hämtar konstitutionsutskottets ledamöter när de ska sätta sig in i vad som egentligen hände med vapenfabriken i Saudiarabien. Nästan alla handlingar som rör samarbetet med Saudiarabien är hemligstämplade. Sådana skickas inte hem till ledamöterna, eller till deras postfack på riksdagen. I stället får de läsa dem på plats på kansliet. I vanliga fall får KU-ärendenas hemliga handlingar plats i ett kuvert. Den här gången behövs en kartong.

Egentligen skulle granskningen av regeringens agerande i Saudiaffären inte börjat förrän till våren, men utskottet bedömde att det skulle bli ett så stort arbete att de behövde starta redan nu under hösten. Förra veckan skickades de första frågorna till statsrådsberedningen. Det väntas bli flera brevväxlingsomgångar.

– Det vore olyckligt att dra ut på det för länge. Det finns ett intresse från allmänhet och medier att få klarhet i det här så vi, framför allt jag, har drivit på, säger Peter Eriksson, ordförande i konstitutionsutskottet.

Först i mars eller april blir det utfrågningar och i maj kommer antagligen KU:s betänkande.

Innan dess verkar det inte som att regeringen säger något alls.

Planerna på en vapenfabrik i Saudiarabien är det största politiska avslöjandet under den här mandatperioden. I veckan nominerades Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman till Stora journalistpriset och vann Prix Europa, Europas finaste journalistpris. Under de här åtta månaderna har de fortsatt att avslöja detaljer i historien.

Ändå är det som att något har stannat av. Som att det inte går att komma längre. Förra våren var det fullsatta presskonferenser. Tidningarna slogs om uppföljningsnyheterna. En minister avgick.

Men regeringen gav egentligen aldrig några svar kring vad som har hänt.

Det finns många obesvarade frågor kvar: Vad visste departementet? Vem var drivande i konstruktionen med ett bulvanföretag? Varför bestämdes det från första början att det skulle byggas en vapenfabrik? Varför var MoU-avtalet från 2005 så detaljerat?

Försvarsminister Karin Enström fick kritik för sina undanglidande svar i »Ekots lördagsintervju« nyligen. En regering som till en början undvek frågor med hänvisning till sekretess vägrar nu ge svar med förklaringen att det pågår utredningar.

En av dem blev klar för en månad sedan. Förundersökningen som utredde trolöshet mot huvudman på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, myndigheten vars anställda startade ett bulvanföretag för att samarbeta med saudierna. Utredningen lades ner, eftersom brott inte gick att styrka. Det gick inte att visa att någon hade uppsåt att skada FOI. Dessutom var det omöjligt att säga vem som gav ordern om att starta företaget.

De som förhörts – bulvan-vd:n, förra generaldirektören, nuvarande generaldirektören, avdelningschefen, statssekreteraren, departementsrådet, tjänstemännen – ger i förhören olika versioner av det som hände, skyller på varandra, skjuter ansvaret långt ifrån sig själva.

Ändå ger Säpo-förhören en del svar på det som Sten Tolgfors efterlyste innan han avgick. Då ville han att FOI skulle redovisa sin relation till bulvanföretaget SSTI.

– Den här delen kräver i ett antal olika avseenden sin genomgång. Var kom pengarna från, exempelvis. Men där finns inga svar ännu, sa Sten Tolgfors på en presskonferens några dagar efter avslöjandet.

Det finns det nu, i Säpos förhör. Pengarna kom från Must, Militärens underrättelsetjänst. 250 000 kronor som levererades kontant i en gul plastpåse med en rosa spargris på och sedan fakturerades FOI. Där finns också information om att pengarna som gick in i SSTI inte har betalats tillbaka, och inte kommer att betalas tillbaka eftersom de är slut. Där står att generaldirektören Jan-Olof Lind kände till lösningen med bulvanföretaget under en längre tid än vad som tidigare har sagts. Men också att han till en början hölls utanför projektet av den tidigare generaldirektören och att andra inblandade har tyckt synd om honom för att oproportionerligt mycket skuld har fallit på honom.

I förhören ges en bild av svenska myndigheter som arbetar utan skriftliga beslut. Om korridorsbeslut som genomförs av respekt för överordnade, om förhandlingar som förs parallellt med de officiella, om tjänstemän som i efterhand tycker att de borde har reagerat, om tjänstemän som förutsätter att saker är förankrade uppåt och därför inte ställer frågor.

Det är en bild av Sveriges myndigheter som regeringen ännu inte har kommenterat. Regeringen har inte heller motiverat att Jan-Olof Lind fick sitt förordnande förlängt i sex år trots oklarheter kring hans inblandning i affären. Det saknas också svar på vem som godkände att Must lånade ut pengar till FOI.

Men från försvarsdepartementet hör man nu att innan alla utredningar är klara vill de inte svara på någonting.

De vill ha en fullständig bild först, säger de.

Kommer någonsin en fullständig bild? Egentligen är det bara två utredningar som pågår. Justitiekanslern granskar brott mot tystnadsplikten med anledning av de sekretessbelagda handlingar som läcktes till »Ekot«. Miljöpartiet anmälde FOI till Riksrevisionen, efter att åklagaren lade ner sin förundersökning. Men Riksrevisionen gör inte utredningar på riksdagspartiernas begäran och någon sådan granskning blir inte av i nuläget.

Sedan är det konstitutionsutskottet, som granskar statsrådens agerande.

Frågan är vad det kommer för svar och kommentarer till allmänheten när utredningarna är klara. Kanske blir det en återgång till sekretesshänvisningarna.

Regeringen kan inte neka konstitutionsutskottets svar på grund av sekretess, men allmänheten får inte tillgång till de svaren. Likadant med förhören i utskottet. Ingen av de utfrågade kan använda sekretess som ett skäl att inte svara, men de förhören kommer att ske bakom slutna dörrar.

Tidigare har källor på ISP, den myndighet som godkänner svenska vapenaffärer, sagt att det fortfarande pågår någon form av dialog kring fabriken. Men nyligen rapporterade Ny Teknik att Sverige har legat lågt i kontakten med Saudiarabien, förhalat planerade möten och att Tyskland troligen tar över fabriksprojektet. Det blir ingen vapenfabrik med Sveriges hjälp.

Bulvanföretaget SSTI finns kvar, men avvecklas inom kort. Pengarna är slut.

Samförståndsavtalet med Saudiarabien löper vidare. Den 19 november är delegationen från Saudiarabien inbjuden till Sverige för ett möte om avtalet. Vad de ska prata om är hemligt. Tillbaka till en vapenexportpolitik med mycket liten insyn.