På flykt i sitt eget land

Text: Katarina Höije

För varje flykting som flyr över en gräns, är två personer på flykt i sitt eget land.

Särskilt Syrien – där 2,4 miljoner människor drevs på flykt inom landet förra året – har sett en explosiv ökning i antalet internflyktingar till följd av det upptrappade inbördeskriget.

I Demokratiska republiken Kongo tvingades en miljon människor att lämna sina hem förra året till följd av den intensifierade konflikten. Tillsammans stod de två konflikterna för mer än hälften av de runt 6,5 miljoner som under 2012 lämnade sina hem. Det är nästan dubbelt så många nya internflyktingar som 2011. Förra året var antalet internflyktingar i världen 28,8 miljoner. Det är den högsta siffran som norska Flyktinghjelpens center för internt fördrivna, Internal Displacement Monitoring Center, IDMC, i Genève har registrerat sedan centret upprättades 1998.

– Ökningen är dramatisk. Den visar att världen inte klarar av att lösa konflikterna som driver människor på flykt samtidigt som det uppstår nya kriser som leder till fler flyktingströmmar. Konflikterna pågår ofta under lång tid och de som tvingats fly från krig och stridigheter fortsätter att vara fördrivna i flera år, säger Rolf Vestvik på Flyktinghjelpen.

Den största ökningen skedde i Mellanöstern och Nordafrika där 2,5 miljoner människor har tvingats lämna sina hem 2012. Totalt är det nästan sex miljoner internflyktingar i regionen, en ökning med 40 procent.

I Syrien ökade internflyktingarna från 150 000 i början av året till 2,4 miljoner i december 2012. Många flyr flera gånger när nya oroligheter blossar upp i tidigare säkra områden. De allra flesta söker tillflykt hos släktingar och vänner, men registreras aldrig av sociala myndigheter och får lite eller ingen hjälp.

Eftersom internflyktingarna inte har korsat några gränser och uppehåller sig i områden där konflikter fortfarande pågår är de svårare att nå, som i till exempel Syrien där hjälpen har svårt att nå fram till de drabbade.

– Familjer flyr för att söka skydd, tak över huvudet, mat och vatten. De har ofta svårt att uppfylla de mest basala behoven, säger Eduardo Cue vid FN:s flyktingorgan UNHCR.

Enligt rapporten från IDMC svarar ökningen av antalet internflyktingar mot det växande antalet konflikter i världen. Men Henrik Urdal, forskare på fredsforskningsinstitutet Prio i Oslo och expert på konflikttrender, håller inte riktigt med om den bilden.

– Jag tvivlar inte på att antalet internflyktingar ökar. Förklaringen, att det skulle bero på fler konflikter i världen, är däremot inte korrekt.

Sedan 2002 har antalet aktiva konflikter legat ganska stabilt mellan 30 och 37 per år. Bara ett fåtal har kommit över 1 000 döda, som är den vanligaste definitionen på krig.

Därför beror ökningen snarare på att många inte vågar återvända hem på grund av stor osäkerhet när konflikten är över än fler faktiska konflikter, menar Henrik Urdal. Andra förklaringar är att pressen saknas från externa stater på flyktingar som korsat en gräns och sökt skydd i ett annat land att återvända.

– I områden där flyktingar får hjälp från internationella organisationer minskar sjukdomar och dödlighet ofta samtidigt som tillgången på utbildning ökar. Många får det faktiskt bättre än tidigare och det kan påverka viljan att återvända hem, säger Henrik Urdal.

Förra året återvände till exempel bara 2,1 miljoner internflyktingar till sina hem, de flesta i Kongo, Libyen och Elfenbenskusten.