Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Krönika

Dyrköpt kärnkraft

Om ny kärnkraft skulle byggas i Sverige kommer den att kosta minst tre, kanske fyra gånger så mycket som dagens.

Jag kom just tillbaka från Japan. Landets samtliga 54 kärnkraftverk har stängts. Samtidigt hör jag att det nya finska kärnkraftverket i Olkiluoto som skulle tagits i bruk 2009 och kostat 3,2 miljarder euro, nu beräknas kosta uppåt 11 miljarder och tas i bruk tidigast 2018.

De båda beskeden hänger ihop. Att säkra stora, komplexa system – så att vi slipper uppleva fler härdsmältor – gör kärnkraften allt dyrare. Därför skenar kostnaderna för nya reaktorer.

För några år sedan hoppades många – däribland jag – på en renässans för kärnkraften. Stigande oljepriser och behovet att minska beroendet av fossil energi bäddade för nya reaktorer, däribland Olkiluoto (det första som började byggas i väst efter Tjernobyl) och ett par brittiska vid Hinkley Point.

Men renässansen fick pyspunka. Den statistik som sa att kärnkraft är förhållandevis säker fick sig en smäll när tsunamin slog ut reaktorerna vid Fukushima.

Olyckan blev en påminnelse om att våra sannolikhetskalkyler underskattar riskerna för »extrema händelser«. De är inte så extrema som modellerna säger; sannolikhetsfördelningarna har feta svansar.  Vi har sett det på finansmarknaderna – där stora kast är långt vanligare än vad jämviktsmodellerna spår. Nu ser vi det vad gäller kärnkraften. Hittills har fem kärnkraftverk tvingats stänga på grund av härdsmälta, och ytterligare ett antal på grund av närheten till vad som bedömts som farliga reaktorer.

Betyder det att kärnkraften är osäker? Nja, globalt har den hittills förorsakat långt färre dödsfall än kolbrytning och vedeldning, och även färre än vattenkraften (dammar brister och översvämningar tar livet av tusentals).

Kärnkraften uppfattas likväl som mer otäck, eftersom härdsmältor à la Tjernobyl eller Fukushima får sådana enorma och långsiktiga konsekvenser. Därför skärps kraven. Reaktorhärden måste inneslutas, nya säkerhetssystem ska förhindra mänskliga misstag. Dagens reaktorer är därför säkrare än de gamla. Ändå händer märkliga saker, som för några år sedan då en dammsugare inne i Ringhals brann upp. Saneringen av sotet tog ett år och kostade två miljarder …

Därav ännu fler säkerhetssystem. Därav radikalt stigande kostnader. Vi vet ännu inte var elpriset från Olkiluoto kommer att landa. Men vi vet att det blir långt högre än den ursprungliga kalkylen. Kanske en krona per kilowattimme i stället för projekterade 25 öre.

Samma stegring sker i Storbritannien. Kostnaderna för Hinkley Point kommer sannolikt att tredubblas, och det ser nu ut att bli världens dyraste kärnkraftverk (hittills, är säkrast att tillägga). Den brittiska regeringen har därför måst garantera ett pris på kärnkraftsel på 95 öre (plus tillkommande inflation) 40 år framåt gentemot kraftbolaget; det är dubbelt upp mot dagens elpris.

Slutsatsen är att om ny kärnkraft skulle byggas i Sverige kommer den att kosta minst tre, kanske fyra gånger så mycket som dagens. Det är huvudskälet till att kraven på utbyggnad blivit allt tystare.

Samtidigt ökar användningen av biomassa, och priset på el från sol och vind faller. Delvis på grund av subventioner, men också tack vare snabb teknisk utveckling. Knappast någon tvivlar längre på att priset på till och med den tidigare dyra solkraften så småningom faller klart under priset på ny kärnkraft.

Kärnkraftens förespråkare framhåller att det lägre priset på förnybart är en följd av subventioner. Ja, delvis. Men priset på kärnkraftsel subventioneras ju också. Ska riskerna med en kärnkraftsolycka – inklusive evakuering och ombyggnad av hela områden (så som nu måste ske i Fukushima) – bäras helt av industrin blir det för dyrt. Tar staten över försäkringskostnaderna innebär det de facto en subvention.

Observera: Jag säger inte att jag ogillar kärnkraft. Jag säger inte att det blir lätt eller billigt att ersätta kärnkraft med förnybart. Jag vet också att el från sol och vind måste kompletteras med baskraft som finns tillgänglig oavsett vädret. Men jag säger att den svenska energidebatten bör starta om och utgå från det nya läge som råder – nämligen att kärnkraften av allt att döma håller på att prisa sig själv ur marknaden.

 

För övrigt rubricerade Economist sin senaste stora översikt över den globala kärnkraftsindustrin »The dream that failed«.

11 thoughts on “Dyrköpt kärnkraft

 1. Curt Widlund skriver:

  FRÅN ETT KÄRNKRAFTVERK FÅR MAN EL OCH HETVATTEN:
  Hetvatten kan säljas till industrier tvätterier, fjärrvärme och minska CO2 utsläppen. Kärnkraftens produktionstid är 60-70 år och vi kan nyttja det utbrända kärnbränslet i Oskarshamn CLAB som räcker till 10 nya gen lV i 500 år. Därefter förvaring på 1000 år i stället för 100 000 år
  Vindkraftens produktionstid är 12 – 15 år och måste bytas även fundament då bultcirkeln och fundamentet inte klarar större generator.
  I England frös år 2013 24 000 energifattiga ihjäl p.g.a. de höga elpriserna på vindkraftel.
  Sverige med längre och kallare vintrar?
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2240716/24-000-died-cold-homes-winter-Fears-grow-figure-higher-year-spiralling-bills.html#ixzz33qJLRnxt

  Vindkraftskrot sänds till Polen för nedsmältning med kolkraft.

 2. Nils Ronquist skriver:

  Det gamla uttrycket att bli vid sin läst gäller. Det gäller i allra högsta grad ekonomer, då de är vana vid gissningar i sin nationalekonomiska ”vetenskap”. Idag byggs reaktorer som är allt säkrare och i Japan förekom inte ett enda dödsfall på grund av kärnhaverierna pga tsunamins härjningar. Så Klas Eklund bliv vid din läst!!

 3. Britta Kahanpää skriver:

  Lågdosstrålning+miljögifter+mikrober=mutationer som ökar i antal. Prostatacancern ökar med 70% t.ex. Muterad asksvamp tar död på askarna. Muterad almsvamp dödar alla almar. Förr levde de fredligt tillsammans. Hälften av kärnavfallet är fortfarande dödligt farligt i koncentrerad form, när solen slocknar!

  1. En Pelle skriver:

   Britta, om du nu är så orolig för miljögifter varför har MP inte stoppat fossil kraft för länge sen som visats vara det klart värsta hälsorisken per producerad kilowattimme?

   Lågdosstrålning har alltid funnits och naturen har redan utvecklat skyddsåtgärder mot det.
   Därför är cancerfrekvensen lägre på områden med högre bakgrundsstrålning än de med lägst, deras immunsystem håller sig aktivt.

   Att prostatacancer DIAGNOSTICERAS oftare nu än förr innebär inte att att frekvensen gått upp. Befolkningen har öka. Ökdad livslängd, bättre diagnostiseringsmetoder, sjukvårdstillgängligheten och minskade motsståndet att uppsöka sjukvård är alla faktorer som påverkar.

   Så visa på vetenskapliga bevis att prostatacancern ökar på grund av ”lågdosstrålning+miljögifter+mikrober”.

   Annars kan du lika gärna dra slutsatsen att det är den ökade mängden lösviktsgodisätande eller TV-tittandet som ger prostatacancer…

 4. Johan D skriver:

  ”Men priset på kärnkraftsel subventioneras ju också. Ska riskerna med en kärnkraftsolycka – inklusive evakuering och ombyggnad av hela områden (så som nu måste ske i Fukushima) – bäras helt av industrin blir det för dyrt.”

  Hur kan man uttala sig om storleken/priset på subventionen utan riskbedömning? Svenska reaktorer är har gjort omfattande säkerhetsuppgraderingar sedan de byggdes. Utöver de är samtliga utrustade med haverifilter som gör att markbeläggningen blir i princip obefintlig vid en omfattande härdsmälta likt den i Japan.

 5. dag gustafson skriver:

  Texten hintar på att säkerhetskostnader driver upp priset på fissionsenergin. Fullkomligt orimligt att man skulle behöva samma säkerhetsapparat i norden som i japan. Är det verkligen så man tänker?

 6. Magnus Hansson skriver:

  Fortfarande är den solkraft som byggs i Tyskland fyra gånger dyrare än Finlands kärnkraft.

  Vad menar du med att kärnkraften är ”förhållandevis säker”? Den är fortfarande efter Fukushima den allra ofarligaste energikällan.

 7. Bengt Byström skriver:

  Klas Eklund avfärdar kärnkraften därför att den blir alltför dyr, t.ex. Olkilyoto som han nu uppger ska kosta 11 miljarder euro, ca 100 miljarder svenska kronor. Om detta tänker jag inte tvista. Men, precis som så många andra, presenterar han inga siffor på hur dyrt det kan bli med den förnybara elen. De solanläggningar som byggs i vårt land idag kan man ju faktiskt räkna på. Att ersätta Olkiluotos 13 tWh per år med den nya solelsparken längs E 18 skulle kosta 260 miljarder kronor eftersom det krävs 13000 såna parker för att producera 13 tWh. Det skulle krävas drygt 1,2 miljoner solcellspaket från Vattenfall för samma sak och då blir priset 288 miljarder kronor. Klas Eklund talar också om subventionerad kärnkraft utan att nämna det faktum att kärnkraften idag belastas med en extraskatt, effektskatten, som årligen ger staten ca 4 miljarder kronor per år.

  1. En Pelle skriver:

   Blaikens vindkraftspark kostar ca 4 miljarder för 0.66TWh, ger att det med vindkraft kostar 80 miljarder att ersätta elenergin Olkiluoto 3.

   Men tar man med att ersätta effekten också så upptäcker man snabbt att vindkraft producerar 1% av installerad effekt ganska många timmar per år så vindkraften behöver överdimensioneras rätt rejält och alltså lät överstiger 100 miljarder.

   Sen är Olkilouto 3 en av fyra EPR-reaktorer som planeras/byggs i världen, – klart att de första blir dyra. Men sen kommer rejäla serieproduktionsvinster speciellt med tanke på att de mesta kostnaderna är p.g.a. fördröjningar som krävs för de första kärnkraftverken av en viss typ.

   Men det blir inte gratis att ersätta de fossila bränslena hur man än löser det….

  2. Niklas skriver:

   Hej Bengt!

   Skulle du kunna ge mig källor på detta? 🙂
   Mest för att jag ska kunna föra vidare ditt budskap på ett trovärdigt sätt!

   Tack!

Kommentarer är avstängda.

Video: Erik Fichtelius

»3:12-reglerna gör folk till skatte­planerande kapitalinkomsttagare«

KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera