Bond, Björklund och universitetens frihet

I engelskspråkig press är Daniel Craig en av veckans huvudpersoner. För ett år sedan påstod vår tids James Bond att han hellre »skar upp pulsådrorna« än tackade ja till en ny agentfilm. Nu, när ännu en Bondfilm är på gång, skulle han »sakna det fruktansvärt« om han inte fick vara Bond.

Det är aldrig lätt att avgå. Det vet Jan Björklund. Han måste ha haft sina Craigartade tvivel, då och då. Men också en större separationsångest än Craig. Så snart en avgång anas, vänder Björklund processen åt andra hållet. Kristoffer Törnmalm skriver om en partiledare som snart suttit i tio år och verkar planera att sitta ett bra tag till.

Vad innebär egentligen »bortom rimligt tvivel«? Borde statistisk analys och sannolikheter mer systematiskt användas som bevis i domstolarna? Cecilia Stenshamn har tittat på fallet med »gryningspyromanen«, med anledning av en ny bok.

Sociologen Hans Zetterberg tröttnade aldrig på att påpeka att ett allsidigt samhälle förutsätter olika sfärer, oberoende av varandra och med egna beslutsformer, särdrag och syften. Allt är inte ekonomi och politik. Det finns vetenskap, konst, religion och moral också.

Zetterberg fanns i en borgerlig intellektuell krets, nära näringslivet. Det gjorde honom inte mindre övertygad om att näringslivets tänkande inte passade överallt. Detsamma gällde på den tiden flera personer i samma kretsar, till exempel den tidigare chefen för Näringslivets ekonomifakta, Carl-Johan Westholm.

Nu verkar Zetterberg inte längre läsas på Svenskt Näringsliv. Anders Jonsson beskriver turerna på Uppsala universitet, satt under press av Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

Mellan den 17 och 20 oktober håller FN konferens om hållbar urbanisering i Ecuador. Gunnar Lindstedt har rest till Nairobi för att studera den oplanerade urbaniseringen.

Russofober och russofiler fyller spalterna. Nu finns nyckeln till att avkoda debatten: Annie Reuterskiöld och Johan Anderberg kartlägger våra debattörers förhållande till ryssen.

Text: