Forskarna bakom rankningen

Text: Fokus

Jonna Rickardsson, doktorand i Jönköping, forskningscentrumet Cense, Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics, samt vid SOM-institutet i Göteborg. Hon forskar inom regionalekonomi med fokus på mediekonsumtion och beteendeekonomi. Hon har satt ihop äldreindexet.

Orsa Kekezi, doktorand i Jönköping. Hon forskar inom regionalekonomi och media samt undersöker betydelsen av sociala interaktioner i kunskapsspridning och utveckling. Orsa Kekezi är ansvarig för arbetsmarknadsindexet.

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi med inriktning på regionalekonomi. Hennes forskning fokuserar på migrationsmönster, humankapital och urbanisering.

Charlotta Mellander är projektansvarig för arbetet med Bäst att bo.

Tina Wallin, doktorand i Jönköping. Hon försvarar i höst sin avhandling som handlar om innovationer och tillväxt ur ett regionalt perspektiv. Tina Wallin är ansvarig för Bäst att bo om man är ung.

Sofia Wixe är också medlem i forskargruppen, men inte med på bilden. Hon är doktor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping samt forskningscentrumet Cense. Hon forskar om regionalekonomi, med fokus på hur tillgång till kunskap och mångfald driver tillväxt och utveckling. Sofia Wixe har sammanställt familjeindexet.

Text: Fokus