Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Analys / Ekonomi

Wolf: Bankerna är skadliga – tro inget annat

Det finansiella systemet är fortfarande felkonstruerat, anser FT:s stjärnkolumnist Martin Wolf.

Bankerna mår bättre i dag än för tio år sedan. Men deras balansräkningar är fortfarande inte byggda »för att överleva en storm (…) Och tro inget annat«, skriver Martin Wolf i Financial Times.

Han menar att systemet, där staten är garanten för bankens fortlevnad, är konstruerat för att misslyckas då det främjar ett ännu högre risktagande. För att rätta till problemet krävs radikala reformer men de som föreslagits av framstående ekonomer innebär, enligt Wolf, för stora och komplicerade statliga ingripanden.

Lösningen på problemet är i stället att sänka skuldsättningsgraden, kvoten mellan skulder och bankens kapital, från 25 gånger kapitalet till 5 gånger så mycket.

»Det skulle inte innebära betydande kostnader för samhället som helhet (…) Ja, aktieägare kommer inte gilla det, men bankväsendet är alldeles för farligt för att lämnas över till dem själva«, skriver Wolf.

Martin Wolf är Financial Times ekonomiske förstekoluminst. Han har beskrivits som världens främste samtida ekonomiske kommentator.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Ekonomi
Blogg / Ekonomi

Bolagsjättar med egen utrikespolitik

Bolagsjättarna är numera stora som stater och beter sig också som nationer - med en helt egen utrikespolitik.

Ekonomi / Utrikes

Grispest höjer köttpriset i Kina – väcker symbolisk oro

En svinpest har drabbat Kina. Det driver upp fläskpriset – vilket skapar en ekonomisk oro i landet.

Blogg / Ekonomi / Inrikes

Göran Persson går i Carl Bildts fotspår

Blogg: Göran Persson vägrar sälja aktier när nya uppdrag adderas till portföljen. Carl Bildt har gjort likadant. Enda skillnaden – den ene är socialdemokrat.

Prenumerera