Hushåll undviker lån: ”Penningpolitiken biter”

Hushållens låneaptit bromsar in enligt nya siffror från SCB. Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB, förutspår fortsatt en minskning.

Text: TT

Bild: TT

Att hushållen håller i sina pengar och undviker lån är knappast överraskande, menar han. Så länge Riksbanken höjer räntan och det blir svidande dyrt att låna, sjunker också efterfrågan på lån.

– Att öka sina skulder är inte attraktivt idag, säger Robert Bergqvist till TT.

I och med att Riksbanken flaggar för ännu en höjning av styrräntan i höst, kommer aptiten på lån också att fortsätta dämpas, spår han.

Penningpolitik biter

Trots skenande räntor har hushållen, som ofta stresstestats av banker och bolåneinstitut, generellt dock marginal att betala sina bolåneräntor, enligt Robert Bergqvist. Däremot har de inte samma möjlighet att konsumera som förr.

TT: Har räntehöjningarna bitit tillräckligt för att få ned hushållens skuldsättning?

– Jag tror att det kommer bita litet till framåt hösten. Sedan ser vi förmodligen räntesänkningar, säger Robert Bergqvist, som ser med lättnad på hur penningpolitiken faktiskt fungerar i USA för att få ned inflationen.

– Vi kommer att få se det också i Sverige, i och med en lägre inflation framöver. Då biter också räntehöjningarna, säger han.

Långt från lånefest

Trots att räntorna spås sjunka under nästa år, blir en lånefest som under låg-räntetiden inte aktuell igen i Sverige på ett bra tag, enligt Robert Bergqvist. Även de som inte var med under 1990-talet när räntan skenade till 5 00 procent har vid det här laget luttrats och lärt sig att nollränta och minusränta inte är normalläge, menar han.

– Vi har lärt oss att det här med räntor är dramatiskt. Den chock som drabbat hushållen kommer att leva med oss. I närtid kommer vi att vara försiktigare med lånen.

Utlåning bromsar in

I årstakt växte utlåningen från så kallade monetära finansinstitut (bland annat banker) med 1,1 procent i juni. I maj låg ökningstakten på 1,5 procent i årstakt.

Bostadslånen utgjorde 83 procent av den totala utlåningen till hushållen och konsumtionslånen 6 procent. Konsumtionslånen växte med 0,3 procent.