Inrikes

Skattefinansierad identitetskris

De senaste fem åren har en tredjedel av Sveriges myndigheter gjort om sin grafiska profil för mångmiljonbelopp.

Våren 2015 stod Migrationsverket i händelsernas centrum. Året innan hade myndigheten hanterat nästan lika många asylärenden som under rekordåret 1992. Under våren och sommaren är antalet asylsökande på väg uppåt, vilket gör den redan ansträngda situationen på Migrationsverket än mer pressad. Myndigheten utlyser nya tjänster, får nödbidrag från EU och större delen av landets ledarsidor recenserar varje steg som myndigheten tar – dag för dag. Det är under den här tiden som Migrationsverket bestämmer sig för byta logotyp och visuell identitet. Myndigheten sätter kursen mot en »total makeover«.

Stureplan. Maj 2015. Inne på pr-byrån Gullers Grupps huvudkontor på Birger Jarlsgatan signerar byråns dåvarande vd Annika Sjöberg ramavtalet med Migrationsverket. Själv beskriver sig byrån som Sveriges ledande byrå för samhällsaktörer. Här samlas kommunikatörer, journalister, landskapsarkitekter och formgivare i ett arbetskoncept som de kallar för Edge. Kontoret på Stureplan är täckt av en heltäckningsmatta gjord av återvunna jeans och här finns inga fasta platser – kreatörerna får sitta var de vill. Gullers Grupp är enligt dem själva inte en PR-byrå, utan en »kommunikationsbyrå«.

Den här gången var uppdraget att utveckla ett nytt varumärke och ny logotyp till Migrationsverket – ett prestigeuppdrag för de flesta i branschen med många miljoner i potten. Förändringarna syftade till att stärka myndighetens varumärke och särskilt betona »funktionalitet«, »förtroende« och »myndighet«. Extra stor vikt läggs vid att visa att myndigheten är en myndighet.

– Det ska inte finnas några tvivel i denna fråga och därav har vi valt att använda oss av kronan som den symbol som tydliggör och bekräftar detta faktum, skriver en medarbetare på byrån i ett mejl till statsheraldikern som har hand om ärendet.

I avtalet mellan byrån och myndigheten fastslogs det att priset per byråmedarbetare skulle ligga mellan 700 och 1 100 kronor i timmen. Det fanns däremot inget tak för hur stor notan för  arbetet skulle kunna bli. När den nya logotypen var färdig och fakturorna var betalda hade myndigheten betalat 4,013 miljoner kronor till Gullers Grupp. Det var först då Migrationsverket skulle komma att inse vilket misstag som hade begåtts.

Norrköping. September 2016. Dåvarande generaldirektör Anders Danielsson och kommunikationschef Mikael Hvinlund var snart klara med varumärkesarbetet. Det nya utseendet var menat att tydliggöra skillnaden mellan politikernas beslut och myndighetens verksamhet. Tillsammans med Gullers Grupp hade de första förslagen på ny grafisk profil och logotyp tagits fram och eftersom förslaget bland annat innehöll en kunglig krona krävdes ett godkännande från statsheraldikern. Ett sådant godkännande fick förslaget också efter att kungakronan i logotypen hade flyttats upp några millimeter för att den skulle »kröna emblemet«. Gullers Grupp skriver i ett mejl till statsheraldikern att den ska inge förtroende hos alla som vänder sig till verket, oavsett om det är »en nyanländ som flytt från krigets fasor« eller »en arbetskraftsinvandrande it-specialist från Indien«.

I september 2016 fick medierna nys om det planerade logotypbytet. Bara ett par veckor efter att generaldirektör Anders Danielsson avgått rapporterade Corren om verkets nya miljonlogga. Mikael Hvinlund var då kommunikationsdirektör, men även han skulle snart lämna för ett nytt jobb på Arbetsförmedlingen.

– Det är klart att det är enskilt mycket pengar. Men i förhållande till det stora hela så är det inte så mycket, sade Mikael Hvinlund till Corren när han fick en fråga om den höga kostnaden för förändringarna.

Ett problem som sannolikt var okänt för både Gullers Grupp och Migrationsverket vid den här tiden var att en annan organisation hade en nästintill identisk logga. Den amerikanska nynazistiska gruppen »World church of the creator« använde sig av en symbol som är lätt att förväxla med Migrationsverkets nya förslag till logotyp. Likaså dess svenska gren, »Kreativistens kyrka«, som framför allt förknippas med grundaren Tommy »Rahowa« Rydén, en tongivande figur i den svenska vit makt-rörelsen under 90-talet. Vid en snabb anblick är det i stort sett bara texten »White people awake. Save the white race« på Kreativistens kyrkas logotyp som skiljer den från Gullers Grupps förslag.

Förutom kritiken mot kostnaden och den problematiska likheten med vit makt-symbolen har också auktoriteter på det grafiska området synpunkter. Johanna Lewengard, professor i grafisk design på Konstfack, påpekar att det finns vissa tillbakablickande drag i förslaget. En återgång från den öppna bro-symbolen till det mer traditionella och kantiga heraldiska vapnet. Till skillnad från övriga myndigheter som tycks lämna den »auktoritära tonen« associerar Johanna Lewengard Migrationsverkets logotyp med hur logotyper såg ut på 20–30-talet.

Migrationsverket är inte ensamt om att putsa upp sitt yttre. Fokus kartläggning av myndigheters visuella kommunikation visar att nära hälften av alla 254 statliga myndigheter har gjort om sina grafiska profiler bara de senaste fem åren. Av dessa har 84 myndigheter anlitat externa pr-byråer för att göra jobbet åt dem. Det finns lika många anledningar för myndigheter att göra om sin visuella identitet som det finns myndigheter. För vissa handlar det om att stärka sitt varumärke, nå ut till nya målgrupper eller helt enkelt uppdatera en gammal logotyp. Det finns många intressanta exempel på hur byråernas arbete kan te sig. När Riksantikvarieämbetet anlitade Gullers Grupp för att uppdatera sin grafiska profil togs den engelska översättningen av myndighetens namn (Swedish national heritage board) bort ovanför den svenska versionen av namnet. När personalen på myndigheten sedan saknade den engelska texten lades den till igen efter bara ett år. Arbetet bestod även av att ta fram en omfattande varumärkesplattform samt en plan för hur den skulle implementeras. Bland annat att »identifiera tongivande journalister och bistå dem med goda exempel och material om Riksantikvarieämbetet«. Detta mot en kostnad på 345 000 kronor. Patent- och registreringsverket tog fram ett kommunikationskoncept och varumärkesplattform för 423 000 kronor där det konkreta resultatet blev att lägga till en tagline – ett motto. Texten som lades till av pr-byrån Brand Reality löd: »Patent- och registreringsverket är centret för immateriella rättigheter«.

Ett byte av grafisk profil är ofta ett omfattande arbete som sträcker sig längre än bara till en uppdatering av typsnitt och färger. Kaffekoppar, dörrmattor och skyltar kan behöva göras om vid bytet, och gamla kuvert och trycksaker kan behöva kastas. Verket för innovationssystem (Vinnova), tog hjälp av byrån Prime PR för att göra om sina powerpointmallar så att de skulle passa de nya grafiska riktlinjerna. Mallen var anpassad för olika sorters projektorer och innehöll sidlayouter som syftade till att »förstärka innehållet«: specialdesignade faktabubblor, citatrutor och pilar. Prime PR fakturerade 102 000 kronor för powerpointmallen. Reklambyråer erbjuder även hjälp med att byta namn på delar av myndigheters verksamheter. En sådan namnutveckling köpte Statens musikverk in 2013 när man behövde hjälp med att döpa om Musik- och teatermuseet. När byrån Spacerabbit var klart med processen var det slutgiltiga förslaget »Scenkonstmuseet« och prislappen för namnet var 50 000 kronor. När Domstolsverket öppnade ett Linkedinkonto, köpte de Linkedin-rådgivning för 80 755 kronor av Gullers Grupp. Byrån erbjuder även mer konkreta produkter, som till exempel de 3500 lyckokakor som Statens tjänstepensionsverk köpte hösten 2017 för över 40 000 kronor.

Nu finns bara en handfull kakor kvar. Eftersom lyckokakor innehåller information, i form av en lapp inuti kakan, anses de vara allmänna handlingar som har upprättats på myndigheten och därmed måste bevaras enligt offentlighetsprincipen.

Försvarsmakten är den myndighet som under den undersökta perioden har gjort de dyraste förändringarna i sin grafiska profil. Pr-byrån DDB Stockholm anlitades för att skapa nya typsnitt, färger och visuella uttryck mot en kostnad på 9,6 miljoner kronor. Bland annat utvecklades typsnitt i färger som skulle återskapa Försvarsmaktens omgivning: skog, hav, jord och aska. Den nya grafiska profilen belönades förra året med ett Guldäggetdiplom. Det är inte första gången Försvarsmakten som myndighet tar hem ett pris. Två år tidigare vann myndigheten reklambranschens finaste pris för utvecklingen av en automat som arbetssökande kunde experimentera med för att se vilket jobb som passade dem – Jobboten. Inramningen av diplomet från reklamgalan betalade Försvarsmakten 3 797 kronor för och pryder nu en av väggarna inne på kommunikationsavdelningen.

Våra myndigheters ängsliga jakt efter bekräftelse i kommunikationssamhället har blivit en dyr historia för skattebetalarna. Den totala summan som svenska myndigheter lagt på sitt yttre är åtminstone 35,5 miljoner kronor de senaste fem åren, enligt Fokus kartläggning.

Magnus Fredriksson är docent på Göteborgs universitet och ägnar sig åt att studera just myndigheters kommunikation. Det pågående forskningsprojektet fokuserar på hur myndigheternas logotyper har förändrats från 1974 till i dag samt på vilket sätt de offentliga verksamheterna har anpassat sig till medielandskapet, en trend som benämns som medialisering. Mediernas dominerande position i samhället har tvingat alla samhällsaktörer att anpassa sig till mediernas rytm och logik. Mediebevakning har gått från att vara en biprodukt till myndigheternas kärnverksamhet, till att bli ett självändamål, enligt Magnus Fredriksson, och verksamheter och projekt som förväntas få större mediebevakning hamnar högre upp på prioriteringslistan.

– Den stora ökningen av kommunikatörer, och att kommunikationsavdelningar får mer pengar att röra sig med, är ett uttryck för medialisering. Medieträning är också ett uttryck för det, när man är väldigt angelägen om att man ska svara på rätt sätt.

Men det är också naturligt att myndigheterna anpassar sig till medierna. Gällande logotyper kan det vara direkt nödvändigt, eftersom vissa äldre logotyper inte är anpassade för digitala plattformar.

Ett annat skäl till förnyelse kan vara att myndigheten får ett förändrat uppdrag, eller har genomgått ett internt arbete där nya kärnvärden och inriktningar tagits fram. Då kan en ny logotyp bli ett sätt att tydliggöra förändringen utåt. I fallet Migrationsverket handlade varumärkesarbetet däremot om att tydliggöra att man är en statlig myndighet. Även Exportkreditnämnden, som inom den närmsta framtiden ska lansera en logotyp innehållandes tre kronor (för 405 000 kronor), har angett samma skäl till att man vill ändra sin grafiska profil.

Läs mer:

Reklamlärare: »En stark identitet sätter sig«

Fitness equipment
fitness
nutrition
video
Yoga
art
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
games
movies
music
news
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
medical
Motor car
Real estate
technique
advertising
alliances
band
fun
games
hero
hot
movies
music
Rock and roll
series
song
time
vocalist
appetite
artifice
benefit
building
business
city
company
cosmetics
costume
data
design
designers
details
develop
Duties and responsibilities
entrepreneur
family
finery
hackers
health
jewelry
jewelry
life
limit
locomotion
marketing
markets
markets
method
Microsoft
muscle
nutrition
perfume
shoot
sleep
style
tourism
administer
arthritis
company
design
designers
diet
drinks
entrepreneur
food
hackers
journey
limit
markets
menu
occupation
profits
publishers
restaurant
resume
retailers
sexy
shoot
sports
team
work
arthritis
coitus
Diabetes mellitus
dirty
estrogen
gender
girl
impotence
libido
menstrual cycle
prostitute
Reproductive
Sex party
underwear
anxiety
art
battle
calories
climbing
climbing
entertainment
exercise
food
future
gain
guide
life
locomotion
suggest
appetite
appetite
apply
artifice
benefit
building
business
city
company
cosmetics
costume
data
designers
details
Duties and responsibilities
entrepreneur
family
finery
food
hackers
hackers
jewelry
life
limit
locomotion
marketing
markets
method
muscle
nutrition
perfume
profits
shoot
sleep
style
tourism
anxiety
art
battle
beauty
calories
climbing
entertainment
exercise
fashion
finery
future
gain
guide
health
life
locomotion
music
nutrition
photography
sleep
style
suggest
tourism
battle
beauty
calories
climbing
combustion
future
gain
guide
suggest
Anewcar
audi
driver
Electricmachine
Electricpower
Mercedes
Mercedes
mix
Modelcar
Modelnumber
order
performance
repair
security
sportscar
team
technique
Theautoshow
Thedetector
Thefilter
tire
traffic
Anewcar
audi
champion
driver
Electricmachine
Electricpower
Mercedes
mix
Modelcar
Modelnumber
nursing
order
performance
repair
security
sportscar
team
technique
Theautoshow
Thedetector
Thefilter
Thetrack
tire
traffic
appetite
artifice
benefit
building
business
city
company
cosmetics
costume
data
data
design
designers
details
fashion
fashion
finery
hackers
hairstyle
jewelry
jewelry
method
muscle
perfume
art
climbing
combustion
combustion
entertainment
entertainment
exercise
food
future
gain
guide
life
locomotion
suggest
arthritis
coitus
Diabetes mellitus
dirty
estrogen
gender
girl
impotence
libido
menstrual cycle
prostitute
Reproductive
Reproductive
Sex party
underwear
administer
arthritis
company
design
designers
designers
diet
drinks
entrepreneur
hackers
journey
limit
markets
menu
occupation
publishers
restaurant
resume
retailers
sexy
sports
team
work
activity
activity
banks
business
business
earnings
economy
enterprise
Interest rate
investment
Make a profit
Motor car
oil
plan
shares
shares
transact
valor
anxiety
art
art
battle
beauty
calories
climbing
combustion
entertainment
food
future
gain
guide
life
suggest
anxiety
battle
beauty
calories
climbing
combustion
entertainment
exercise
food
future
gain
guide
life
locomotion
suggest
activity
banks
business
investment
Make a profit
markets
Motor car
oil
plan
profits
shares
transact
valor
advertising
fun
games
hero
hot
manufacturing
movies
music
Rock and roll
series
song
time
vocalist
appetite
apply
artifice
company
cosmetics
costume
costume
data
design
design
designers
details
Duties and responsibilities
entrepreneur
family
family
fashion
ky.php
finery
hackers
health
jewelry
locomotion
markets
method
Microsoft
muscle
perfume
profits
shoot
sleep
style
tourism
administer
arthritis
company
design
designers
diet
drinks
entrepreneur
journey
menu
occupation
publishers
restaurant
resume
retailers
sexy
sports
team
work
coitus
Diabetes mellitus
dirty
estrogen
gender
girl
impotence
libido
menstrual cycle
prostitute
Reproductive
Sex party
underwear
combustion
entertainment
exercise
food
gain
guide
life
locomotion
locomotion
suggest
appetite
appetite
apply
artifice
benefit
building
business
city
company
company
cosmetics
cosmetics
costume
data
design
designers
details
develop
Duties and responsibilities
entrepreneur
family
fashion
cosmetics
costume
data
design
design
designers
details
develop
Duties and responsibilities
fashion
finery
food
hackers
health
jewelry
life
limit
locomotion
marketing
markets
method
Microsoft
muscle
nutrition
perfume
profits
shoot
sleep
style
tourism
anxiety
art
battle
beauty
calories
climbing
combustion
designers
entertainment
exercise
css
fashion
finery
food
future
gain
guide
health
life
locomotion
music
nutrition
photography
sleep
style
suggest
tourism
anxiety
art
battle
beauty
calories
climbing
combustion
exercise
food
future
gain
guide
life
suggest
Anewcar
audi
champion
Electricpower
Mercedes
mix
Modelcar
Modelnumber
nursing
order
performance
sportscar
team
team
technique
Theautoshow
Thedetector
Thefilter
tire
traffic
Anewcar
audi
champion
Electricmachine
Electricpower
mix
order
performance
repair
security
sportscar
team
technique
Theautoshow
Thedetector
Thedetector
Thetrack
tire
traffic
appetite
apply
artifice
benefit
building
business
city
company
costume
data
design
details
develop
Duties and responsibilities
family
finery
hairstyle
jewelry
limit
marketing
markets
markets
method
Microsoft
muscle
nutrition
perfume
profits
shoot
sleep
style
tourism
advertising
alliances
animation
art
band
foundation
fun
games
hero
hot
manufacturing
movies
music
Rock and roll
series
song
time
vocalist
anxiety
battle
beauty
calories
climbing
combustion
entertainment
exercise
future
gain
guide
locomotion
suggest
arthritis
coitus
Diabetes mellitus
dirty
estrogen
gender
girl
impotence
libido
menstrual cycle
prostitute
Reproductive
Sex party
underwear
administer
arthritis
diet
drinks
hackers
journey
menu
occupation
publishers
restaurant
resume
retailers
sexy
sports
team
work
activity
banks
business
earnings
economy
enterprise
Interest rate
investment
Make a profit
Motor car
Motor car
oil
plan
shares
transact
valor
anxiety
art
battle
beauty
calories
climbing
combustion
entertainment
exercise
future
gain
guide
life
suggest
battle
beauty
calories
climbing
combustion
entertainment
food
future
gain
guide
locomotion
suggest
activity
banks
earnings
economy
enterprise
Interest rate
markets
Motor car
oil
plan
profits
shares
transact
valor
advertising
alliances
animation
art
band
foundation
fun
games
games
hero
hot
manufacturing
movies
music
Rock and roll
series
song
time
vocalist
appetite
appetite
apply
artifice
benefit
building
business
city
company
cosmetics
costume
data
design
designers
details
details
develop
Duties and responsibilities
entrepreneur
family
fashion
finery
food
hackers
health
jewelry
life
limit
locomotion
marketing
markets
method
Microsoft
muscle
nutrition
perfume
profits
sleep
tourism
company
design
designers
diet
drinks
entrepreneur
hackers
journey
limit
menu
occupation
publishers
restaurant
resume
retailers
sexy
shoot
sports
style
work
arthritis
coitus
Diabetes mellitus
dirty
estrogen
gender
girl
impotence
libido
menstrual cycle
prostitute
Reproductive
Sex party
underwear
anxiety
battle
beauty
calories
climbing
combustion
entertainment
exercise
food
future
gain
guide
life
locomotion
suggest
appetite
apply
artifice
building
city
company
cosmetics
costume
data
design
designers
details
develop
Duties and responsibilities
entrepreneur
family
fashion
finery
health
jewelry
Microsoft
muscle
nutrition
health
jewelry
markets
method
Microsoft
muscle
nutrition
perfume
profits
shoot
sleep
style
tourism
anxiety
art
beauty
css
climbing
combustion
cosmetics
designers
entertainment
exercise
fashion
finery
food
future
gain
health
music
nutrition
photography
sleep
style
tourism
anxiety
art
gain
guide
life
suggest
Anewcar
audi
champion
driver
Electricmachine
Electricpower
Mercedes
mix
Modelcar
Modelnumber
nursing
order
performance
repair
security
sportscar
team
technique
Theautoshow
Thedetector
Thefilter
tire
traffic
Anewcar
audi
champion
driver
Electricmachine
Electricpower
Mercedes
order
performance
repair
security
sportscar
team
technique
Theautoshow
Thedetector
Thefilter
Thetrack
tire
traffic
appetite
apply
artifice
js
js
city
company
costume
data
design
details
develop
Duties and responsibilities
entrepreneur
family
hackers
hairstyle
health
jewelry
life
limit
locomotion
method
method
muscle
nutrition
perfume
profits
shoot
shoot
sleep
style
tourism
anxiety
battle
beauty
calories
climbing
entertainment
exercise
food
Street Fashion
Street Fashion
Style Hunter
Vogue
Gadgets
Business
Style Hunter
Health & Fitness
Vogue
Recipes
Fashion magazines
Travel
Fashion show
Fashion
Gadgets
Health
Business
Music
Health & Fitness
Recipes
Recipes
Travel
Travel
Music
Recipes
Best Of
Game Reviews
Travel
Series
Music
Top Ads
Photography
Animations
GamePlay
Sport
Outdoors
Movie Trailers
Stretching
Music
Training
Health
Healthy recipe
Style Hunter
Lifestyle
Vogue
Fashion show
Gadgets
Motivation
Nutrition
Business
Fitness class
Health & Fitness
Gym equipment
Recipes
Routines
Sport equipment
Travel
Street Fashion
Fashion
Style Hunter
Health
Vogue
Music
Photography
Gadgets
Sport
Business
Health & Fitness
Best Of
Outdoors
Health
Stretching
Healthy recipe
Training
Lifestyle
Weight Loss
Motivation
Food
Nutrition
Gadgets
Fitness class
Gym equipment
Health
Routines
Lifestyle
Sport equipment
Science
Street Fashion
Street Fashion
Style Hunter
Vogue
Fashion
Best Of
Health
Game Reviews
Series
Music
Top Ads
Recipes
Animations
Travel
GamePlay
Music
Movie Trailers
Music
Photography
Tutorials
Sport
Outdoors
Stretching
Fashion
Training
Health
Music
Weight Loss
Recipes
Food
Street Fashion
Health
Style Hunter
Style Hunter
Vogue
Fashion magazines
Fashion show
Gadgets
Gadgets
Business
Business
Health & Fitness
Health & Fitness
Recipes
Travel
Recipes
Fashion
Health
Music
Recipes
Travel
Travel
Music
Best Of
Game Reviews
Photography
Sport
Movie Trailers
Auto Shows
Entrepreneurs
Eurozone
Attitude
Investments
Bad Girls
Real Estate
Retail
Automotive
Dating
Healthcare
Industries
Attitude
Bad Girls
Dating
Lingerie
Appetite
Street Fashion
Style Hunter
Vogue
Business
Health & Fitness
Street Fashion
Style Hunter
Vogue
fashion show
Gadgets
Recipes
Fashion magazines
Lifestyle
Travel
Female models
Business
Best Of
Game Reviews
Series
Top Ads
Fashion
Animations
GamePlay
Health
Movie Trailers
Music
Music
Tutorials
Recipes
Travel
Auto Shows
Photography
Classic Cars
First Drive
Sport
Future Cars
Motorsports
Outdoors
Entrepreneurs
Eurozone
Investments
Attitude
Real Estate
Bad Girls
Retail
Dating
Automotive
Lingerie
Healthcare
Appetite
Industries
Markets
Technology
Hot Tips
Outdoors
Stretching
Naughty Toys
Training
Night Sins
Weight Loss
Food
Gadgets
Auto Shows
Health
Classic Cars
Lifestyle
First Drive
Fashion
Health
Best Of
Music
Game Reviews
Recipes
Series
Travel
Top Ads
Music
Recipes
Animations
Travel
GamePlay
Music
Street Fashion
Style Hunter
Vogue
Health
Gadgets
Healthy recipe
Business
Health & Fitness
Lifestyle
Recipes
Motivation
Travel
Nutrition
Street Fashion
Fitness class
Style Hunter
Gym equipment
Vogue
Routines
Gadgets
Sport equipment
Business
Big data
Health & Fitness
Street Fashion
Recipes
Style Hunter
Travel
Vogue
fashion show
Street Fashion
Gadgets
Style Hunter
Business
Vogue
Fashion magazines
Health & Fitness
Eurozone
Investments
Attitude
Real Estate
Retail
Bad Girls
Automotive
Healthcare
Dating
Industries
Real Estate
Lingerie
Retail
Appetite
Automotive
Hot Tips
Healthcare
Healthcare
Naughty Toys
Industries
Night Sins
Untold Stories
Real Estate
Retail
Outdoors
Automotive
Stretching
Healthcare
Training
Industries
Weight Loss
Real Estate
Auto Shows
First Drive
Fashion
Health
Future Cars
Motorsports
Music
Technology
Recipes
Best Of
Health
Game Reviews
Healthy recipe
Series
Lifestyle
Top Ads
Motivation
Animations
Nutrition
GamePlay
Fitness class
Movie Trailers
Music
Gym equipment
Tutorials
Street Fashion
Routines
Style Hunter
Sport equipment
Vogue
Street Fashion
Gadgets
Style Hunter
Business
Vogue
Health & Fitness
Gadgets
Recipes
Business
Travel
Recipes
Automotive
Automotive
Healthcare
Healthcare
Industries
Industries
Technology
Technology
Weight Loss
Weight Loss
Science
Science
Food
Food
Travel
Travel
Travel
Recipes
Recipes
Health & Fitness
?Health & Fitness
Photography
Photography
Sport
Sport
Health
Health
Travel
Travel
Animations
Animations
Movie Trailers
Movie Trailers
Top Ads
Top Ads
?Car News
?Car News
Technology
Technology
Entrepreneurs
Eurozone
Investments
Real Estate
Retail
Top Global News
Automotive
Healthcare
Industries
Technology
Fitness
?Outdoors
Weight Loss
Science
Featured
?Business
Travel
Recipes
Car News
Car News
Motorsports
Motorsports
Entrepreneurs
Entrepreneurs
Eurozone
Eurozone
Investments
Investments
Real Estate
Real Estate
Top Global News
Top Global News
Automotive
Automotive
Healthcare
Healthcare
Technology
Technology
Weight Loss
Science
Science
Business
Business
Vogue
Vogue
Car News
Motorsports
Entrepreneurs
Uncategorized
Investments
Top Global News
Automotive
Healthcare
Technology
?Business
Travel
Training
Uncategorized
Science
Health
New Look 2015
Vogue
Business
Travel
Car News
Motorsports
Entrepreneurs
Eurozone
Investments
Real Estate
Top Global News
Automotive
Healthcare
Markets
Technology
Fitness
Stretching
Weight Loss
Food
Health
Science
Car News
Motorsports
Technology
Entrepreneurs
Eurozone
Investments
Real Estate
Retail
Top Global News
Automotive
Healthcare
Industries
Technology
Fitness
Weight Loss
Health
Lifestyle
Science
Fashion
New Look 2015
Lifestyle
Business
Health & Fitness
Fitness
Weight Loss
Health
Science
Car News
Motorsports
Technology
Life
Entrepreneurs
Eurozone
Investments
Real Estate
?Retail
Top Global News
Automotive
Healthcare
Industries
Technology
Fitness
Training
Weight Loss
Health
Science
Fashion
Business
Health & Fitness
Travel
Fashion
Car News
Motorsports
Entrepreneurs
Eurozone
Investments
Real Estate
Retail
Top Global News
Automotive
Investments
Industries
Markets
Technology
?Fitness
Training
Weight Loss
Health
Science
New Look 2015
Business
Health & Fitness
Recipes
Fashion
Health
Photography
Sport
Top Ads
Health
Motivation
Nutrition
Training
Fitness class
Health
Motivation
Car News
Future Cars
Auto Shows
Motorsports
Technology
Entrepreneurs
Eurozone
Real Estate
Retail
Car News
First Drive
Future Cars
Motorsports
Technology
Life
Entrepreneurs
Eurozone
Investments
Real Estate
Retail
Top Global News
Automotive
Healthcare
Industries
Markets
Technology
Fitness
Training
Weight Loss
Health
Lifestyle
Science
New Look 2015
Business
Health & Fitness
Recipes
Travel
Lifestyle
Photography
World
Top Ads
Health
Motivation
Nutrition
Health
Nutrition
Car News
First Drive
Future Cars
Motorsports
Technology
Life
?Entrepreneurs
Eurozone
?Investments
Real Estate
Retail
Top Global News
Automotive
Healthcare
Industries
Markets
Technology
Fitness
Stretching
Weight Loss
Health
Lifestyle
Science
Lifestyle
Car News
Auto Shows
Classic Cars
?First Drive
Uncategorized
Entrepreneurs
Eurozone
?Investments
?Retail
Top Global News
?Healthcare
Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera