Inrikes

Han ska samordna processen runt sjukskrivna

Regeringen tillsatte i dag, torsdag, en utredare som ska se över sjukförsäkringen och en nationell samordnare för sjukförsäkringen. Den senare är Mandus Frykman, ekonom och psykolog, som i dag är verksam på Previa och som forskare på Karolinska Institutet.

Runt millennieskiftet steg framförallt de långvariga sjukskrivningarna kraftigt. Förändringarna i sjukförsäkringen efter 2006 ledde till en stor minskning av sjuktalen, men de senaste åren har de ökat igen.

Är det här ett självmordsuppdrag?

– Nja, det tror jag inte. Men sjukskrivningsprocessen är komplex och viktig för både individerna och samhället. Det är en mängd aktörer inblandade, som hälso- och sjukvården, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Det har varit svårt för alla aktörerna att finna bra samarbetsformer, säger Mandus Frykman.

Men du ska försöka få ihop dem?

– Ja, i mitt uppdrag ligger att analysera och utreda förutsättningarna för samverkan och identifiera hur det kan förbättras.

Vilka hinder finns det för att samverka bättre?

– Ofta uppstår lägen där en aktör sitter på information om en individ som andra aktörer skulle behöva. Det kan behövas att man formar team runt individen, där de olika parterna deltar. Det viktiga är inte var respektive hör hemma organisatoriskt utan att man koordinerar insatserna.

Finns det ett politiskt syfte att spara pengar i systemet?

– Så tänker inte jag i första hand. Men om individer får hjälp tidigt så leder också det till sänkta kostnader. Det går hand i hand. Men motiven till samverkan är inte ekonomiska i första hand.

Och ska man samverka blir det naturligtvis mycket möten och seminarier?

– Ja, fast jag kliver på uppdraget först den 5 maj, och det dröjer tills vi satt planen för arbetet. Men som samordnare har jag ett uttalat utåtriktat uppdrag. Så under arbetets gång kommer jag ha mycket kontakter med patient- och brukarorganisationer, fackliga organisationer och myndigheterna.

Claes Jansson, tidigare på LO-TCO Rättsskydd ska utreda bedömningen av arbetsförmåga i sjukförsäkringen. Mandus Frykman, nationell samordnare för sjukförsäkringen, ska lämna en delredovisning den 30 april 2019 och sin slutredovisning senast april 2020.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera