Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Kommentar / Kultur

Paragraf 12: Svenska Akademien dör sotdöden

Så var de aderton bara tretton.

Att Kjell Espmark, Klas Östergren och Peter Englund hoppar av är en katastrof för Svenska Akademien. Inte bara för dess anseende. I Akademiens stadgar, paragraf 12, står:

»Ej må val af nya Ledamöter företagas, utan at til thet minsta Tolf Ledamöter tilstädes äro.«

Det räcker alltså med att ytterligare två ledamöter hoppar av, eller slutar dyka upp på mötena, för att Akademien inte längre ska kunna förnya sig själv. Då måste den dö sotdöden, med nu gällande stadgar.

Ända sedan starten har akademien varit föremål för strider och kontroverser mellan individer och kotterier, men ingen generation akademiledamöter har som denna – den första postmoderna, om man så vill – lyckats driva institutionen till upplösningens rand.

Dekonstruktivism i praktiken.

 

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Ekonomi
Blogg / Ekonomi

Bolagsjättar med egen utrikespolitik

Bolagsjättarna är numera stora som stater och beter sig också som nationer - med en helt egen utrikespolitik.

Ekonomi / Utrikes

Grispest höjer köttpriset i Kina – väcker symbolisk oro

En svinpest har drabbat Kina. Det driver upp fläskpriset – vilket skapar en ekonomisk oro i landet.

Blogg / Ekonomi / Inrikes

Göran Persson går i Carl Bildts fotspår

Blogg: Göran Persson vägrar sälja aktier när nya uppdrag adderas till portföljen. Carl Bildt har gjort likadant. Enda skillnaden – den ene är socialdemokrat.

Prenumerera