Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Kommentar / Kultur

Paragraf 12: Svenska Akademien dör sotdöden

Så var de aderton bara tretton.

Att Kjell Espmark, Klas Östergren och Peter Englund hoppar av är en katastrof för Svenska Akademien. Inte bara för dess anseende. I Akademiens stadgar, paragraf 12, står:

»Ej må val af nya Ledamöter företagas, utan at til thet minsta Tolf Ledamöter tilstädes äro.«

Det räcker alltså med att ytterligare två ledamöter hoppar av, eller slutar dyka upp på mötena, för att Akademien inte längre ska kunna förnya sig själv. Då måste den dö sotdöden, med nu gällande stadgar.

Ända sedan starten har akademien varit föremål för strider och kontroverser mellan individer och kotterier, men ingen generation akademiledamöter har som denna – den första postmoderna, om man så vill – lyckats driva institutionen till upplösningens rand.

Dekonstruktivism i praktiken.

 

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera