Paarup-Petersen (C): »Jag är mer parlamentariker än partist«

Text:

Bild: TT

Du har varit fritidspolitiker i Malmö i tio år, men är nu heltidspolitiker i riksdagen. Hur involverad kommer du att vara i Malmös politik i fortsättningen?

– Jag har ett fullmäktigemandat men jag kommer inte att kunna ha en ledande roll som tidigare. Men jag är ju här för att representera Malmöborna, Malmöpolitiken kommer att vara i stort sett allt för mig i framtiden. En av de frågorna, som jag kommer att driva absolut mest, är hur det kan vara rimligt att vi i ett land som Sverige har skolor, i exempelvis Malmö, där inte ens hälften av barnen som är födda i Sverige får behörighet till gymnasiet. Jag har ställt frågan till Skolinspektionen om hur kan det vara så att en skola som sex år i rad bara har behörighet till runt 30 procent av elever kan få fortsätta? Det borde inte vara möjligt att vi i år efter år utbildar barn till arbetslöshet och utanförskap.

Vilka andra frågor tänker du driva?

– Jag kommer att ta täten i frågor som handlar om digitalisering. Sverige ligger bra till utnyttja digitaliseringens möjligheter, men det finns stora hinder som vi själva lägger upp på lokal, regional och nationell nivå. Den politiska världen har inte riktigt anpassat sig.

– Det jag annars är känd för, som ligger till grunden för min liberala ådra, är människors frihet och rätt att bestämma över sig själv. För mig innebär det decentralisering och motstånd mot centralisering, vilket är något jag bär med mig i alla sammanhang.

Du har sagt att det råder ett »allmänt ointresse för Skåne från regeringen« – hur ska du lyfta regionen?

– Centerpartiet har fyra riksdagsledamöter från Skåne och vi har haft möten tillsammans med kommunförbundet och de skånska riksdagsledamöterna för att säkra att de skånska perspektiven kommer fram. Jag kommer att lägga en motion för Öresundsmetro, stödja fortsatt utveckling för ro-ro-förbindelse och att gränskontrollerna, som precis förlängts, ska tas bort. Min inställning är att man som riksdagsledamot inte först och främst är vald från sitt parti utan av sina väljare. Jag är mycket mer parlamentariker än partist.

Vad har du för tankar kring regeringsbildningen?

– Det var vi som till mångt och mycket avgjorde ödet i Malmö. Vi försökte öppna upp för en blocköverskridande överenskommelse, så de perspektiven har jag med mig vidare. Men vad gäller regeringsbildning är det bäst att du talar med Annie Lööf.

I Malmö sa ni nej till ett styre som var beroende av SD, så kan jag anta att du också på riksplanet inte vill se en regering som bygger på deras stöd?

– Det som ofta glöms bort är att, förutom frågan om klimatet, är kampen för liberala värderingar mot nationalistiska den viktigaste. Jag är mycket mer rädd för den kampen än för något annat. När man har sett i Danmark hur utvecklingen har varit, man började släppa efter och nu sitter partier i Folketinget som säger att muslimer inte ska kunna bli medborgare. Varje gång man har givit efter för den typen av rörelse så har de tagit ett steg till i nationalism och ofta främlingsfientlig riktning. Det måste man ha med sig.