Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Inrikes

Krismätning för Moderaterna

Kristdemokraterna växer. Sverigedemokraternas uppgång stannar av. Och i Göteborg är Vänsterpartiet tvåa.

KD:s uppåtgående opinionstrend är den tydligaste i SCB:s majundersökning. 13 procent säger att de skulle rösta på partiet i dag. Undersökningen genomfördes den 29 april till den 28 maj. Uppmärksamheten runt abortfrågan i EU-valrörelsen anses ha bidragit till en nedgång för KD veckan innan EU-valet den 28 maj, som alltså bara delvis fångas in här.

KD:s framgångar sker framför allt på de andra borgerliga partiernas och SD:s bekostnad. Sedan riksdagsvalet har M tappat 4,2 procent till KD och SD 1,3 procent.

Socialdemokraterna får 27,6 procent och tappar 0,5 procent till V jämfört med riksdagsvalet.

Samtidigt har partiet sitt starkaste stöd bland kvinnor: 30,5 procent bland kvinnliga väljare mot 24,7 procent bland manliga. Motsatt bild gäller SD, som stöds av 20,8 procent män och 13,4 procent kvinnor. Något fler kvinnliga väljare finns också hos C, V och MP.

Moderaterna får i SCB 16 procent och får – vid sidan av L – betraktas som det parti som har mest att oroa sig över i mätningen. De tappar något mindre i storstäderna än i landet i övrigt, men S går i mätningen om M som det största partiet i Stockholms län, vilket man får gå tillbaka till Bo Lundgrens dagar som partiledare för att komma i närheten av.

Trots interna bråk i S i Göteborg under våren stärks partiet också där. Men ännu mer anmärkningsvärt är att Vänsterpartiet nu är näst största parti i Göteborg efter S med 17,2 procent. Nästan 2 procent större än M.

»I partisympatiundersökningen är Vänsterpartiet större än Moderaterna i Göteborg! Historiskt!« jublar V-ledaren i Göteborg, Daniel Bernmar, på Twitter.

Bland få glädjeämnen för Liberalerna är att de ökar sitt stöd bland utlandsfödda, speciellt bland kvinnor.

Moderaternas tillbakagång är särskilt märkbar bland dem med eftergymnasial utbildning, där stärks däremot S något men framför allt KD.

Bland LO-medlemmar ökar S 2,3 procent jämfört med maj 2018, medan SD minskar med 2,1 procent. 40,8 procent av LO-medlemmarna säger att de skulle rösta på S i dag, mot 22,8 på SD.

Moderaterna tappar rejält bland TCO- (minus 6 procent) och Sacomedlemmar (minus 6,9 procent) jämfört med maj 2018.

Centerpartiet, som tidigare haft framgång bland välutbildad medelklass i storstad, ser nu en uppbromsning där. KD ökar däremot bland TCO- och Sacomedlemmar. S ökar bland de senare, där de jämfört med maj 2018 nu är förbi M som största parti.

SCB:s undersökning brukar ses som den stora väljarmätningen och görs två gånger per år. Men noterbart är att även SCB har problem med svarsfrekvensen. 9 092 tillfrågades men svarsfrekvensen i senaste undersökningen ligger på 49,6 procent.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera