Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Inrikes

Nästa steg för Preem

Mark- och miljödomstolen kommer att pröva Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Domstolens avgörande kommer först nästa år.

Preems planerade utbyggnad ska prövas i Mark- och miljööverdomstolen. Det beskedet lämnade domstolen på måndagen.

I november förra året sa miljödomstolen i Vänersborg ja till Preems planer på en utbyggnad. Men beslutet överklagades av både privatpersoner och miljöorganisationer, som Naturskyddsföreningen.

Mark- och miljööverdomstolen påbörjar nu den skriftväxling och annat som behövs för att målet ska bli klart för att kunna avgöras. Domstolen planerar preliminärt att hålla huvudförhandling första kvartalet 2020.

Preems utbyggnad av omfattar flera åtgärder, och är en planerad investering på runt 15 miljarder kronor. Men det som framförallt kritiserats är en ny anläggning för att göra diesel och bensin av tjockolja. Totalt skulle det handla om en utsläppsökning från 1,7 miljoner ton per år till 3,4 miljoner ton koldioxid.

Men de utsläppen togs inte upp i den första domstolsprövningen eftersom de regleras inom systemet med utsläppsrätter.

Nu river alltså Mark- och miljödomstolen upp det tidigare beslutet. Preems planerade utbyggnad ska prövas på nytt.

Från Preem menar man att den nya anläggningen skulle innebära minskade utsläpp globalt.

Läs mer här.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera