Inrikes

10 år efter svininfluensan: Sista hoppet till ersättning

Europakonventionen kan vara sista hoppet för ersättning.

För tio år sedan spred sig svininfluensan över världen och klassades av Världshälsoorganisationen som en pandemi, varpå 5,3 miljoner svenskar vaccinerade sig med Pandemrix, ett prototypvaccin mot svininfluensan. En konsekvens av vaccinet blev att hundratals personer, främst barn och unga drabbades av narkolepsi.

Över 600 personer har anmält att de drabbats av narkolepsi som följd av att ha fått vaccinet till läkemedelsverket och begär ersättning. En kontroversiell punkt i ersättningsärendet är att det kan ta lång tid för symptomen att yttra sig och flera människor har förlorat rätten till ersättning för att de upptäckts för sent. Gränsen för hur lång tid efter vaccinationen som symptomerna måste anmälas för att personen ska få rätt till ersättning har flyttats flera gånger. Den första gränsen var åtta månader efter vaccinationstillfället, sen 16 och sedan 2016 är det 24 månader.

I år är sista året för dom som vaccinerade sig 2009 att anmäla sig till läkemedelsförsäkringen, som har en preskriptionstid på tio år. Det går dock att söka om statlig ersättning hos kammarkollegiet i ytterligare fem år.

430 av de drabbade och deras anhöriga har vänt sig till justitiekanslern för att få skadestånd på europarättsliga grunder, i ett försök att få ersättning. De hävdar att de fått sina rättigheter kränkta enligt Europakonventionen i samband med massvaccination.

– Vi påstår att undersökningen av de hälsorisker som var förknippade med vaccinationen var bristande, liksom informationen om kända hälsorisker och att det inte rådde vetenskaplig konsensus om behovet av vaccinationen, säger advokat Mats Wikner som företräder en majoritet av de drabbade.

Skrivelsen tar också upp att staten lämnade ”felaktiga lugnande besked m vaccinets ofarlighet”.

– Dessutom gick de ut och gjorde klart att det var nödvändigt att alla vaccinerade sig, säger Wikner.

Rättigheterna som påstås ha kränkts är dels rätten till privat- och familjeliv (artikel 8), dels rätten till liv (artikel 2) och rätten att inte utsättas för omänsklig behandling (artikel 3).

Totalt omfattar skrivelsen nästan 1 200 personer. Hur stort belopp som ska krävas ska bestämmas i höst.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera