Inrikes / Politik

SD skrotar förslag – vill inte förbjuda dubbla medborgarskap

SD filar ner kanterna i sin politik. Partiledningen vill inte längre förbjuda dubbla medborgarskap.

SD fortsätter att ompröva sin politik, skriver TT. I handlingarna till partiets landsdagar framgår det att partiet inte längre driver förslaget om frivillig inkomstdelning mellan makar. Ett förslag som har fått inte minst socialdemokratiska högdjur som Margot Wallström att rikta kritik mot partiet, och kopplat förslaget till den kritiserade och sedan 70-talet utfasade skattemodellen sambeskatting.

"En av Sveriges viktigaste jämställdhetsreformer i modern tid", skrev Wallström och ministerkollegan Lena Hallengren i en debattartikel 2018.

Sambeskattning har inte funnits med i SD:s principprogram. Men det finns i riksdagens register, enligt SVT, flera enskilda motioner om sambeskattning/inkomstdelning, samtliga medförfattade av riksdagsledamoten Sven-Olof Sällström

I handlingarna till SD:s landsdagar står det nu:

”Ta fram förslag som stärker kvinnors och familjers ekonomi men tydliggöra att frivillig inkomstdelning och sambeskattning inte är förslag som vi driver”.

Enligt TT ska den nya hållningen ses som ett försök från partiet att göra upp med sitt problem att locka kvinnliga väljare. Stödet har under lång tid varit betydligt högre bland män, även om stödet bland kvinnor ökat de senaste åren.

En annan förändring som föreslås till det nya principprogrammet är att begreppet ”nedärvd essens” slopas. SD:s verkställande utskott hävdar att begreppet är ”tolkningsmässigt problematiskt” då det har setts som uttryck för rasism.

Fram till nu har det stått: ”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser”.

Förslaget på ändring lyder att miljön ”samspelar med det biologiska arvet (tidigare  beskrivet med begreppet nedärvd essens) och den fria viljan.”

En annan förändring som TT noterat är att SD:s partiledning vill skippa det gamla förslaget om att förbjuda dubbla medborgarskap.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera