Facken slåss för arbetsrättens ”heliga graal”

Text:

Lagen om anställningsskydd, LAS, kom 1974 och ska förhindra arbetsgivare att säga upp anställda efter eget bevåg. Om anställda sägs upp, oftast på grund av arbetsbrist, ska turordningsreglerna tillämpas: i princip – sist in först ut.

Men redan på 80-talet ändrades lagen med ökade möjligheter till provanställningar och visstidsanställningar. Reglerna för de senare har med åren utökats och ökat i antal. 738 000 personer var visstidsanställda 2018. Och arbetsgivare med färre än tio anställda kan i dag undanta två från turordningsreglerna när de säger upp folk.

I Januariavtalet sägs det att arbetsrätten ska ”moderniseras”. Främst genom ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna” och särskilt mindre företag ska få ”lägre kostnader vid uppsägningar”.

I första hand är det Centerpartiet som vill öka undantaget från turordningsreglerna så att företag med under 50 anställda inte längre omfattas. Fast redan i dag kan man göra undantag från turordningsreglerna genom förhandlingar.

Den utredning som nu arbetar ska enligt direktiven ta fram förslag som ”innebär lägre och mer förutsägbara kostnader vid uppsägningar”. Visserligen sägs att de fortsatt ska vara ”sakligt grundade”. Men en mindre arbetsgivare ska underförstått inte riskera stora skadestånd om de till exempel säger upp någon av personliga skäl.

Strax före jul flammade en intern facklig strid upp om de förhandlingar som pågår om att avtalsvägen ”mota Olle i grind”. Enligt Januariavtalet ska den lösning som parterna förhandlar fram kunna bli ny LAS-lag, i stället för det förslag som den statlige utredaren ska komma med senast den 31 maj i år.

Förhandlingarna sker mellan LO, privattjänstemannakartellen PTK och Svenskt Näringsliv, alltså parterna på den privata arbetsmarknaden. Men ett avtal skulle gälla förändringen av LAS för hela arbetsmarknaden.

Det och de undantag i lagen som har diskuterats väckte ont blod hos främst Kommunal som i december deklarerade att de hoppade av förhandlingarna. De båda lärarfacken i TCO och Saco liksom Vårdförbundet gjorde det samma.

Men bara några veckor tidigare hade de kommunala förhandlingarna redan gett ett omställningsavtal för 1,2 miljoner anställda, det privatsidan bara kommit en bit på vägen med.

– Avtalet ger ett regelverk för turordning och omställningsregler. Varken vi eller SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, ville vara underleverantörer till regeringen. Men det är ett sätt att förekomma regeringsförslag enligt Januariavtalet, säger en ledande företrädare i ett av de offentliganställdas förbund.

Hen vill inte bli citerad med namn, just nu pågår i kulisserna ett känsligt arbete med att trots allt länka samman intressena. Officiellt gör LO, PTK och Svenskt Näringslivs förhandlingar om LAS paus under vårens löneförhandlingar för att återupptas i höst. Men tre fackliga veteraner, Erland Olauson, tidigare avtalssekreterare och vice ordförande i LO, Cecilia Fahlberg, tidigare ordförande i TCO-förbundet Unionen och Anders Ferbe, tidigare ordförande i IF Metall, ska fram till maj försöka lösa knäckfrågorna i förhandlingarna.

Men även det offentliga avtalet kommer att påverka LAS framtid. När det var klart gick parterna ut i en gemensam debattartikel där de gav partierna bakom Januariavtalet en knäpp på näsan:

”Vi är bekymrade över det faktum att regeringen och samarbetspartierna avser lagstifta om sådana arbetsvillkor som parterna historiskt haft ansvar för att komma överens om”, skrev förutom offentligfacken även SKR:s ordförande Anders Knape (M) och Joakim Larsson, borgarråd i Stockholm och ordförande för M i Stockholms stad och kommunernas arbetsgivarorganisation.

Delar av LAS går det att göra avsteg från genom kollektivavtal. Det är här omställningsavtalen kommer in. I stället för att rakt av bli uppsagd kan en anställd få hjälp med omskolning eller utbildning. Det har visat sig vara en framgångsrik väg där uppsagda får stöd av trygghetsråden och omställningsfonderna som skapats avtalsvägen.

Att utveckla omställningsavtalen är nu ett av tre huvudspår i att förhindra en LAS enligt Januariavtalets modell.

– Men ger man sig in i sådant som vi inte reglerar i avtal, som att omdefiniera ”sakligt grund”, då startar man krig mot hela den fackliga rörelsen, säger en person i ett TCO-förbund.

Utgången av de tre fackveteranernas arbete de kommande tre månaderna är osäkert.

– Vi är i Lützen just nu. Det är lite dimmigt, säger en facklig röst.

LÄS OCKSÅ: Tunga fackförbund kräver att las-förhandlingar avbryts