Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Inrikes

Samebyn Girjas vinner mot staten

En lång tvist mellan staten och samebyn Girjas är över. Högsta domstolen ger samerna ensamrätt att bestämma vem som ska jaga och fiska i området.

– Det känns fantastiskt skönt när tio års prövning är över, säger Matti Blind Berg, ordförande i Girjas sameby till TT.

Urminnes hävd i området är det som ger Girjas rätten, slår Högsta domstolen fast. Tvisten har pågått sedan 2009 då Girjas stämde staten. Staten yrkade att det är den, som ägare av marken, som ska få bestämma vem som ska få jaga och fiska i området. Girjas yrkade å sin sida att de ensamt ska äga upplåtelserätten, med hänvisning till just urminnes hävd.

HD konstaterar att det sedan i alla fall mitten av 1700-talet utvecklats en rätt för enskilda samer att styra över jakten och fisket i området, något som sedan 1800-talet gick över till medlemmar i samebyn, skriver TT.

– Rättigheter som uppkommit av urminnes hävd består fortfarande, säger Sten Andersson, ledamot i HD och referent i målet.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera