Snart möjligt att stänga Sveriges grundskolor – ny lag klubbas igenom

Text:

Foto: TT

Under torsdagseftermiddagen kommer riksdagen att klubba det förslag som gör det möjligt att stänga landets grundskolor från och med måndag. Förslaget – som alla partier står bakom – gör att regeringen i fredstid får stänga fritidshem, skolverksamheter och andra verksamheter tillfälligt enligt skollagen.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) berättade redan under tisdagen att arbetet med en sådant förslag var igång. På utskottssammanträdet under onsdagen beslutade alla riksdagens åtta partier enigt att förslaget ska läggs fram för riksdagsbeslut.

–Jag vill betona att det här lagförslaget inte innebär att alla skolor kommer att stänga på måndag. Det här får inte aktiveras lättvindigt. Vi måste utgå från myndigheternas analyser. Min förhoppning är att vi inte behöver aktivera lagen. säger Roger Haddad, utbildningspolitisk talesperson för Liberalerna.

Vårdnadshavare som anses ha samhällsbärande yrken ska fortsatt kunna ha sina barn på förskola eller skola, men vilka som ingår i den gruppen är än så länge inte definierat från politiskt håll. Regeringen väntas komma med en förordning som specificerar vilka yrkesgrupper det handlar om. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i en vägledning tidigare pekat ut en rad yrkesgrupper inom flera verksamheter som samhällsbärande, I den listan ingår allt från yrken inom vården till anställda inom detaljhandeln. Ett tydligare besked på vilka som kommer att omfattas när och om skolorna stänger väntas komma under nästa vecka från regeringshåll.

Lagen säger dessutom att förskolor och skolor ska hållas öppet för elever med särskilda behov.

Störst spridning har smittan fått i Stockholmsregionen. Den styrande grönblå majoriteten i Stockholms stad höll därför en pressträff under torsdagsmorgonen där man bland annat sa att det finns en planering för att kunna bedriva förskoleverksamheten vidare för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga jobb.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) sa på presskonferensen att det konstaterats fall i Stockholm inom äldrevård och att hennes bedömning är att Stockholm ligger flera veckor före övriga landet sett till hur viruset sprider sig.

– Stockholm har aldrig varit med om något liknande, sa hon på presskonferensen.

Beslutet om att ge regeringen mandat att stänga skolor nationellt kommer att klubbas under riksdagsomröstningen klockan 16 på torsdagen av de 55 ledamöter som närvarar i miniriksdagen.

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.