Inrikes

Ökad bevakning i Stockholm efter Nice-attacken

3 miljarder till coronatestning och ökad bevakning i Stockholm efter Nice-attacken. Läs mer i Svepet!

3 miljarder till testning

Regeringen lovar att skjuta till ytterligare tre miljarder till coronatestning, säger vice statsminister Isabella Lövin till TV4 Nyheterna. Tillskottet väntas göra att pengarna till testning räcker året ut. Staten kommer då ha lagt närmare 10 miljarder på testning och smittspårning i år.

För stort Stockholmfokus

Den svenska coronastrategin under våren anpassades för mycket efter läget i Stockholm, säger flera regionala smittskyddsläkare till Ekot. De är bland annat kritiska till att Folkhälsomyndigheten tidigt slutade rekommendera intensiv smittspårning, trots att förutsättningar för det fanns på flera håll i landet.

Ökad bevakning efter Nice-attacken

Polisen i Stockholm har höjt sin beredskap kring vad man kallar franska intressen efter terrordådet i Nice tidigare på torsdagen, rapporterar Aftonbladet.

Underhåll framför nytt

Istället för att bygga nytt vill Trafikverket satsa mer på att underhålla och renovera vägar och järnvägar framöver. Det framgår av förslaget till ny långsiktig planering, rapporterar Ekot.

DEBATT

Det behövs 1 400 nya specialister i allmänmedicin till 2027 för nå målet om fast läkarkontakt. Efter regeringens avslag av 1 250 nya ST-tjänster vill vi ha svar på hur läkarbristen ska åtgärdas, skriver Tobias Alfvén, Svenska Läkaresällskapet på SvD Debatt.

Åstrandutredningen föreslår att kommuner ska kunna göra ett avdrag i beräkningen av skolpengen till fristående skolor, i syfte att säkerställa likvärdighet i resursfördelningen. Men utredningen har räknat fel och förslaget riskerar att minska likvärdigheten och öka kostnaderna, skriver skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren på Di Debatt.

På sex år har regionernas kostnader för att hyra in vårdpersonal fördubblats. I en ny rapport visar vi hur regioner kan bryta beroendet av hyrpersonal. Frågan är nu om modet och viljan finns att göra detta. Kostnaden för hyrd personal är ofta den dubbla jämfört med anställd personal, skriver Johan Enfeldt och Lisa Pelling, Arena Idé på DN Debatt.

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera