Krav på medborgarlön i Kanada efter att nya coronastöd betalats ut

Text:

Foto: TT

6 000 medlemmar i Liberalerna har deltagit i rådslag inför partiets kongress (som genomförs digitalt) den 9–10 april. Där förs tanken på basinkomst fram både från gräsrötter och parlementsledamöter.

En resolution som vill se basinkomst har fått stöd av Liberalerna i de viktiga provinserna Ontario och British Columbia där man anser att basinkomst skulle vara en naturlig följd på det coronastöd som betalats ut under pandemin på 2 000 CAD, motsvarande 13 730 kronor. De hävdar också att det finns besparingar att göra på andra stöd som betalas ut och att det ger mindre administrativa kostnader.

Men alla är inte lika förtjusta:

”Det här är en destruktiv och inflatorisk idé som baseras på felaktiga antaganden och idealistiska utgångspunkter, det här är inte liberal politik utan kommunistiskt röstfångeri”, säger en partimedlem som nyhetsbyrån Canadian Press talat med.

Ekonomerna har också invändningar. Enligt budgetkontoret i parlamentet skulle det kosta staten 44 miljarder CAD, eller motsvarande 300 miljarder kronor även efter de besparingar som kan göra i andra stödformer.

En större test av basinkomt inleddes i Finland med start 1 januari 2017. Där fick 2 000 slumpvis utvalda arbetslösa en ovillkorad basinkomst under två år. Summa det fick var 560 euro, ungefär motsvarande 5 750 kronor.

Resultatet av försöket var att sysselsättningen bara påverkades marginellt bland de som deltog.

– Jag anser att försöket var mycket lyckat. Försöket med basinkomst har fått stor uppmärksamhet i världen och det har även påverkat bilden av Finland positivt, sa dåvarande social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila från moderata Samlingspartiet till Hufvudstadssbladet när försöket avslutades 2019.

Enligt Mattila ville regeringen utreda metoder för hur man skulle kunna minska byråkratin som arbetslösa får tampas med och göra det enklare för dem att ta emot korta vikariat utan att förlora sitt inkomststöd.

Men hon trodde inte att det är möjligt att införa basinkomst enligt samma modell på bred front.

I undersökningen jämförde man också olika partiers åsikter om basinkomst med väljarnas åsikter om frågan. Allra mest positiva till basinkomst var Vänsterförbundets och De Grönas anhängare (77 procent), medan moderata Samlingspartiets anhängare var mest kritiska (29 procent).

Men generellt sett var befolkningen positiv till basinkomst, 46 procent av allmänheten svarade att de var positiva till tanken i en undersökning som gjordes av pensionsbolaget FPA.

BBC beskrev det som att försöket med basinkomst gjorde folk lyckligare – men fortsatt arbetslösa.