Första steget: S och MP enas om migrationspolitiken

Text:

Foto: TT

Den parlamentariska migrationskommittén kom förra året med ett oenigt förslag. Bara S stod bakom samtliga de 26 förslag som fanns i utredningen. Egentligen var det minst samstämmighet i kommittén mellan regeringspartierna S och MP.

Efter kommitténs förslag kom ett tilläggsförslag som mildrar kraven vid anhöriginvandring och kraven för uppehållstillstånd går från ”synnerligen ömmande omständigheter” till att ”omständigheterna är särskilt ömmande” för barn och vissa vuxna.

Miljöpartiets språkrör pekade idag ut just den förändringen som betydelsefull. Men också att de nu är överens om att utreda vad som gäller vid ”brusten anknytning”, till exempel för våldsutsatta kvinnor som vill lämna sin make/sambo, men då hotas av utvisning.

Det blir också undantag från de försörjningskrav som fanns i det ursprungliga förslaget, som för kvotflyktingar, de med sjukdom eller funktionshinder eller andra ”särskilt ömmande” skäl.

Liberalerna som tidigare ställt sig negativa till tilläggsförslaget får igenom att de som befinner sig i landet illegalt inte omfattas av tilläggen om humanitär grund för att stanna.

– Med förändringarna skapas en ventil för de helt orimliga situationer vi sett, sa Märta Stenvi på dagens presentation.

Den tillfälliga utlänningslagen som gällt sedan sommaren 2016 ska ersättas senast 20 juli i sommar.

Den stora förändringen mot den gamla lagen är att tillfälliga uppehållstillstånd blir grundprincipen mot tidigare permanenta. Och Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, tror förslaget går igenom i riksdagen.

– Utgår man från hur partierna röstade i kommittén kommer det här förslaget kunna gå igenom, oavsett om det sker i klump eller uppdelat förslag för förslag, sa han.

– Om det fälls innebär det att den gamla lagstiftningen träder i kraft igen, sa han och menade att ingen eftersträvar den situation som gällde före den tillfälliga lagen.

Det förslaget som nu går till lagrådsremiss ställer också krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att efter tre år med tillfälligt tillstånd kunna söka permanent uppehållstillstånd. När det kan genomföras är oklart.

– Det ska synkas mot motsvarande krav för medborgarskap. Utredningen kring kraven för medborgarskap menar att de kan vara på plats 2025, men vi hoppas det kan ske tidigare än så.

– Men vi bör ha trappa i det, med lägre krav för permanent uppehållstillstånd till högre för medborgarskap, sa Morgan Johansson.