6 av 10 beredda att försvara Sverige

En majoritet av svenskarna är beredda att försvara sig själva och Sverige om en utländsk makt invaderade, visar en Novus-undersökning. Men försvarsviljan skiljer sig markant åt beroende på vilket parti man sympatiserar med.

Text:

Bild: Karl Melander/TT

Bilderna har spridits över världen, ukrainare som till vardags är it-tekniker, mäklare, eller rörmokare står nu där med vapen i hand för att försvara hemlandet mot Putins invasionsstyrkor. Vid gränserna trängs ukrainare för att fly landet, men vissa väljer också att återvända för att strida mot Ryssland. Hur skulle det se ut om Ryssland gick till attack mot Sverige?

En färsk Novus-undersökning visar att 60 procent av svenskarna är beredda att aktivt försvara sig själva och Sverige vid en invasion av utländsk makt. Undersökningen är genomförd mellan den 28 februari och 1 mars, och det är främst män som skulle ta till vapen för att försvara Sverige. 74 procent av männen svarade ja. Bland kvinnorna var det 45 procent som var beredda att försvara Sverige.

Torbjörn Sjöström, vd för Novus, säger att bilden av ukrainare som tar till vapen för att försvara hemlandet har färgat av sig på den svenska publiken. Novus har inga historiska siffror att jämföra med, men analysen är ändå att försvarsberedskapen har ökat.

– Utifrån vår erfarenhet av hur svenska folket brukar reagera på det som presenteras så är det sannolikt.

Och hur brukar svenska folket reagera?

– Mediabilden är en väldigt stark påverkan på hur man väljer att reagera. Vi ser nu att viljan att gå med i Nato har ökat. Det gjorde den redan innan invasionen i Ukraina. Man lever sig in i Ukrainas situation. Och man känner att skulle det hända i Sverige skulle man kanske hellre fäkta än illa fly, säger Torbjörn Sjöström.

Stödet för att försvara Sverige är störst i åldrarna 50-64 år, där var 66 procent beredda att försvara Sverige. Bland yngre, i åldrarna 18-29, var stödet som lägst, 44 procent. I det åldersspannet var det också flest som svarade att de inte skulle försvara Sverige vid en utländsk invasion, med 35 procent.

– Det tror jag har att göra med att den allmänna värnplikten inte har funnits på lång tid, säger Torbjörn Sjöström.

Är det pliktkänslan som saknas?

– Exakt. Och kanske förmågan också. Du har ingen aning om vad det handlar om. Har du gjort lumpen har du i alla fall fått någon känsla lite mer konkret vad det handlar om. Och kanske en förmåga. Men det var ändå nästan varannan svensk som svarade ja även i de yngre åldrarna. Det är inte så att det är TikTok-generationen som bara tycker att någon annan ska göra någonting. Det är inte det vi ser.

Partimässigt var det bland SD-, M- och KD-sympatisörer det fanns störst benägenhet att försvara Sverige. 73 procent av SD-väljarna var beredda att försvara Sverige. Osäkerheten är störst bland S-, V- och MP-väljare. Där svarade bara varannan jakande på Novus fråga.

– På ett sätt var jag förvånad över att SD-sympatisörerna var så pass många. Annars brukar det mer vara att man söker sig till SD för att man är orolig för utvecklingen. Att det är en negativ utveckling. Här sticker man faktiskt ut och säger att man vill försvara landet.

– Grejen är att i andra änden finns dimensionen att man är mer patriotisk som Sverigedemokrat. Jimmie Åkesson beskriver sina väljare som Sverigevänner. Det är hela kärnan. Plus att män i större andel än kvinnor vill försvara Sverige.

Sverigedemokraterna är i högre grad överrepresenterade bland män jämfört med andra partier. Novus har i sin undersökning inte viktat resultatet beroende på partiernas könsfördelning.

– Nej, det viktar vi inte på. Det är inte så att någon straffas eller hyllas utifrån någon typ av viktning, säger Torbjörn Sjöström.

Statsminister Magdalena Andersson sa i ett tv-sänt tal på tisdagen att det svenska totalförsvaret ska få mer resurser. 59 procent anser att Sverige i dag inte satsar tillräckligt på försvaret. Bara 19 procent anser att det satsas tillräckligt. Mest negativa över försvarsbudgeten är M-, SD- och KD-väljare, där dryga 70 procent anser att försvaret får för lite pengar. Mindre negativa är S- och V-sympatisörer, där anser bara 42 respektive 37 procent av de svarande att det inte satsas tillräckligt på Sveriges försvar.

– Magdalena Andersson har större stöd bland oppositionen för det hon föreslår än hos sina egna partisympatisörer, säger Torbjörn Sjöström.

Om Sverige invaderades av en utländsk makt, skulle du vara beredd att aktivt försvara dig och Sverige?

 TotaltManKvinna18-29 år30-49 år50-64 år65-79 år18-49 år50-79 år
Ja60 %74 %45 %44 %62 %66 %64 %55 %65 %
Nej19 %12 %27 %35 %18 %13 %13 %24 %13 %
Vet ej21 %14 %28 %21 %20 %21 %22 %21 %21 %

 TotaltMSVSDM+KDL+CV+MPOsäkra
Ja60 %65 %55 %56 %73 %66 %58 %56 %44 %
Nej19 %12 %23 %18 %16 %12 %27 %20 %21 %
Vet ej21 %23 %22 %26 %11 %22 %16 %24 %35 %

Anser du att Sveriges satsar tillräckligt på vårt försvar i dagsläget?

 TotaltMSVSDM+KDL+CV+MPOsäkra
Ja19 %9 %30 %32 %12 %9 %15 %31 %14 %
Nej59 %74 %42 %37 %79 %74 %68 %38 %57 %
Vet ej22 %17 %28 %31 %8 %17 %17 %31 %29 %

Fotnot: 4/3/22 Artikeln har tillfogats förtydligande citat

***

Prenumerera på Fokus här – i brevlådan eller enbart digitalt