840 000-mannen kvar trots utvisningsdom – begått flera nya brott

Över 700 dömda brottslingar som ska utvisas ur Sverige är kvar i landet. Bland dem finns våldtäktsmannen som justitiekanslern beviljade ett skadestånd på 840 000 kronor år 2021.

Text:

Bild: TT

Utländska medborgare som döms till fängelse i Sverige kan få utvisning som en del i sitt straff om brottet har varit extra grovt. Men att verkställa utvisningen efter avtjänat straff är ofta svårt. För närvarande har Polismyndigheten över 700 ärenden med dömda brottslingar som ska utvisas, men där utvisningen ännu inte har genomförts. Av dessa har 45 avvikit och är efterlysta.  

I flera fall har personer som väntar på utvisningen även begått nya brott. Nyligen dömdes exempelvis en man till två år i fängelse och utvisning i tio år i ett uppmärksammat fall. Han hade (bland annat) klättrat upp för en stege mot en balkong och knivhuggit lägenhetsinnehavaren i halsen. Det visade sig att mannen redan var dömd till utvisning för fem år sedan för tidigare brottslighet, men att utvisningen aldrig genomfördes. Han begick 23 olika brott under den period han skulle ha varit utvisad.  

Fick 840 000 kronor i skadestånd

Fokus kan nu avslöja ytterligare ett fall där utvisning har misslyckats flera gånger och där gärningsmannen har kunnat begå nya brott. Det handlar om Damir Al-Ali som fick stor uppmärksamhet när Justitiekanslern beviljade honom ett skadestånd på 840 000 kronor hösten 2021. Han hade dömts 2018 för människorov och grov våldtäkt med påföljden fyra år och sex månaders fängelse och därefter utvisning. Efter en resningsansökan bedömde dock Högsta domstolen att han var under 18 när våldtäkterna begicks.  Våldtäktsdomen kvarstod men straffet sattes ned till två års fängelse – med villkorlig frigivning efter ett år och fyra månader. Den kortare strafftiden innebar att mannen hade varit frihetsberövad 14 månader för länge vilket var grunden till JK:s beslut om skadestånd, något som utlöste en proteststorm. 

Mari Heidenborg. Foto: Erik Simander / TT

”Jag ska följa lag och praxis”, sa JK Mari Heidenborg i Lördagsintervjun i Sverige Radio som svar på kritiken.  

Oaktat den kortare strafftiden kvarstod utvisningsdomen mot Al-Ali. Den stipulerade att han ska utvisas till sitt hemland Syrien och inte får återvända till Sverige förrän tidigast år 2032. Men trots att fängelsevistelsen sedan länge är avslutad är Damir Al-Ali är kvar i landet och har under denna tid även begått nya brott. Den 3 mars 2021 var han inblandad i ett bankbedrägeri mot en svensk pensionerad företagare som bestals på över 3 miljoner kronor. Flera hundratusen kronor fördes över till Damir Al-Alis konto, men har därefter inte återfunnits. Domen i detta ärende föll mot honom den 29 november, och påföljden blev fängelse i åtta månader, samt att betala skadestånd till SEB med drygt 398 000 kr jämte ränta. Det finns även dom för ringa narkotikabrott från september 2021 liksom ett strafföreläggande för att han bar kniv på ett Komvux i Malmö i maj 2021. 

Har anmält verkställighetshinder

För närvarande sitter Damir Al-Ali i Migrationsverkets förvar i väntan på att utvisas. Flera försök har gjorts att verkställa utvisning, men inget av dem har lyckats. Varje gång har han anmält verkställighetshinder till Migrationsverket vilka regelmässigt avslagits. Besluten har sedan överklagats till Migrationsdomstolen varvid processen har förhalats flera månader.  

Det första verkställighetshindret anmäldes i oktober 2019 – för närmare fyra år sedan och avslaget från Migrationsverket kom i september 2021. Två månader senare, i november 2021, anmäldes ett nytt verkställighetshinder vilket Migrationsverket snabbt avslog varpå Migrationsdomstolen i Stockholm fick ärendet på sitt bord. Domstolen avslog överklagan den 25 januari 2022.  

Femton månader senare, den 20 april i år, anmäldes ett nytt verkställighetshinder för utvisning, vilket avslogs av Migrationsverket den 6 juli. Damir Al-Ali överklagade i slutet av juli och Migrationsdomstolen avslog detta överklagande för en dryg månad sedan, den 18 augusti. Varken Migrationsverket och Gränspolisen har svarat på Fokus fråga vilka skäl till verkställighetshinder som har angivits. 

– Från det att han släpptes från sitt fängelsestraff har han varit tagen i förvar. Det var runt april förra året som han släpptes från sin senaste fängelsevistelse och efter denna var det direkt in i förvaret, säger Petra Gardos Ek, handläggare i Damir Al-Alis ärende hos gränspolisen, den enhet inom polisen som verkställer utvisningar.  

Den fängelsevistelse Gardos Ek refererar till handlar om penningtvättsbrottet som nämndes ovan. Dessförinnan satt han alltså även i fängelse för den tidigare domen rörande de två fallen av grov våldtäkt.  

– Direkt efter den första fängelsevistelsen så satt han också i förvar. Han har varit frihetsberövad ända sedan fängelsevistelsen för våldtäkten, antingen i fängelse eller i Migrationsverkets förvar.  

Hur har han då kunnat vara delaktig i penningtvättbrottet?  

– Man behöver inte vara i det fria för att begå den typen av brott, säger Petra Gardos Ek.  

Noteras kan också att Damir Al-Alis vistelse på Migrationsverkets förvar i Märsta inte har varit friktionsfri.  

– Han lyckades få en telefon insmugglad och andra saker via besökare i slutet av augusti, trots att det endast tillåts bevakade besök. Jag förstår inte hur det kunde vara möjligt, men personalpolitiken på förvaret i Märsta är ett skämt, säger en källa som också berättar om en annan incident som inträffade härom veckan: 

– Al-Ali var inblandad i ett rymningsförsök under natten till fredag och blev häktesplacerad. Jag hörde också att det kommer vara svårt att verkställa utvisningen eftersom Syrien vägrar ta emot honom.  

Enligt dagboksblad som Fokus tagit del av beslutades om avskiljning i samband med incidenten. Det innebär att Al-Ali låses in på en särskild avdelning på förvaret, jämförbart med isoleringscell på ett fängelse.  

Migrationsverket vill inte berätta vad som kommer att hända härnäst med Damir Al-Alis utvisningsärende, utan hänvisar till sekretesskäl. Enligt en handling som Fokus tagit del av är den nuvarande maxtiden för förvarstagande framflyttad till den 18 oktober. Vad som händer därefter är oklart.

***