Anti-gubbklubb i trubbel

Text: Leif Holmkvist

Bild: Scanpix

Rättvisans gudinnor har råkat i klammeri med Riksrevisionen, som ser med oblida ögon på att Hilda har tagit makten över utnämningen av den blinda rättvisans garant, domarkåren. Inte illa marscherat av blott fyraåriga Hilda.

Hilda föddes den 18 januari 2006 och döptes efter dagens namn. Mamma heter Anne Ramberg och är generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund. Hilda är ett nätverk för att stödja kvinnors professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet.

Medlemmar i Hilda är 40 höga jurister: advokater, domare, åklagare, polischefer och generaldirektörer inom rättsväsendet. Bland de prominenta finns Gudrun Antemar, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten, Margareta Bergström, chef för Brottsoffersmyndigheten, Elisabeth Massi Fritz, stjärnadvokat, Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm, Therese Mattsson, rikskriminalchef, Anna Skarhed, JK, och Karin Lindell, före detta riksrevisor.

Domarnämnden är en självständig myndighet under Domstolsverket med uppgift att föreslå regeringen vem som ska utses till domare. Av nämndens nio ledamöter är fem kvinnor. Alla är medlemmar i Hilda.

Detta gillar inte Riksrevisionen, som påpekar att statliga tjänster ska tillsättas efter förtjänst och skicklighet och skriver i en rapport den 30 mars: »En majoritet som deltar i anställningsärenden är engagerade i Hilda med uttryckligt mål att öka antalet kvinnliga chefer.«
Och vad värre är: »Nämndens protokoll ger inte någon tydlig bild av hur meritvärderingen gått till.«

Riksrevisionen anser därför att det bör »prövas om de omständigheter som framkommit i granskningen är förenliga med nämndens uppdrag och inte är förtroendeskadliga«.