Är ditt tåg fem minuter sent? Då är du faktiskt i tid

Text:

Bild: TT

Det går bättre för punktligheten i den svenska tågtrafiken. Jämfört med 2018 (som visserligen var ett historiskt dåligt år för tågpunktligheten i Sverige) kom tågen allt oftare fram i tid under 2019. Dryga 91 procent av avgångarna anlände till slutstationen ungefär vid ankomsttid, en ökning med tre procentenheter jämfört med året innan, rapporterar Ekot.

Men begreppet ”i tid” betyder inte riktigt samma sak för Trafikverket som det gör för gemene man. Om ett möte börjar klockan 10.00 och en deltagare anländer 10.05 hade möjligen andra närvarande ansett att personen är försenad. 

LÄS OCKSÅ: Tågskryt med på listan över svenska nyord 2019

Låt oss sedan säga att du är ett tåg. Du anländer till slutstationen fyra minuter och 59 sekunder efter utsatt tid. Är tåget då försenat? Nej, anser Trafikverket.

Även om tåget formellt anländer efter angiven ankomsttid är det ändå tillräckligt nära att vara i tid för att man ska kunna anse ankomsten som punktlig.

Fram till och med 2013 kunde ett tåg som var 14 minuter försenat ändå räknas in i den officiella statistiken som punktligt.  Efter en granskning från Sveriges Radios Kaliber ändrades den tidsramen och i dag är gränsen för att ett tåg ska räknas som försenat satt till fem minuter och 59 sekunder. Alla förseningsminuter i Trafikverkets statistik avrundas nämligen nedåt.

Än är det en bra bit kvar tills dess att målet om punktlighet är uppfyllt. Om Trafikverket får som de vill ska 95 procent av av alla tåg vara i tid under 2020. 

Problemet är att Trafikverket har ännu fler planerade banarbeten under 2020 än under tidigare år. Förra året var det 1645 planerade banarbeten. I år är det 1876 arbeten som ska genomföras.

Så hur ska den ekvationen gå ihop? Lösningen – enligt Trafikverket – är helt enkelt att tågen ska få ta längre tid på sig under vissa perioder 2020. 

—Vi har många kommande banarbeten som skapar utmaningar på exempelvis Västkustbanan. Banarbeten tar också kapacitet i anspråk på spåren. Vi ska fortfarande hålla 95 procents punktlighet och det gör att vi ibland måste öka gångtiderna och reducera trafiken under vissa perioder, säger Mats Berlin, avdelningschef för trafikplanering vid Trafikverket till tidningen Järnvägsnyheter.

I perioder kommer det alltså att gå färre tåg som tar längre tid 2020 jämfört med 2019. Men så länge tåget kommer in fem minuter efter utsatt tid är det ändå i tid, även om den uppgivna tiden är en timme längre än vad motsvarande resa tog året innan. 

Glasklart. 

LÄS OCKSÅ: Hakelius: Därför drömmer regeringen om det stora tågprojektet

Fakta: Andel punktliga tåg

91 procent av tågen kom i tid* under 2019.

88 procent av tågen kom i tid* under 2018.

I tid räknas ett tåg som anländer till slutstation upp till fem minuter efter angiven ankomsttid. 

Pendeltåg, regionala tåg och fjärrtåg räknas alla in i statistiken. Godståg räknas inte in. 

Andel tåg som kom exakt på angiven tid eller innan angiven tid (januari - september 2019): 68,2 procent.

Som ett tåg i tid räknas en avgång som anlänt till slutstation inom fem minuter från utsatt tid.

Källa: Trafikanalys, trafikverket, Sveriges Radio Ekot