Arbetsförmedlingen förstärks – och ställs inför nya utmaningar

Text: Lennart Frykskog

Bild: Peter Kroon

Arbetsförmedlingen ska krympas och reformeras, enligt januariavtalet. Men idag ges besked om att förmedlingen förstärks med 400 personer för att hjälpa arbetslösa.

– Det är ett utmanande läge för alla parter på arbetsmarknaden och vi kommer att behöva jobba hårt för att tackla krisen. För att vi ska klara vår del behöver vi fler händer, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

– Nu får vi bättre förutsättningar att ge stöd och insatser  för att korta ner tiden för omställning.

Alla anställningar blir tillfälliga till följd av osäkerheten i myndighetens budget för 2021 och sträcker sig som längst till och med juli 2021. De allra flesta kommer att arbeta med att fatta beslut om anvisningar till leverantörer av matchningstjänster. De föesta kommer att vara anställda på de regionala kontoren.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att stiga fram till nästa år, för att sedan vända nedåt.

Calmfors varnar för problem

Flera experter på arbetsmarknadspolitik har varnat för en snabb omstöpning mot bakgrund av krisen. Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, hör till dem. Han ser beskedet som naturligt, inte förvånande, men ser också flera utmaningar.

– Omstöpningen blir ännu mer problematisk med tanke på den situation vi befinner oss i nu. Det är omvittnat svårt att få ut folk med anställningsstöd i arbete exempelvis. Rekryteringen av kompetent personal försvåras sannolikt av att man enbart kan erbjuda tillfälliga anställningar, poängterar han.

Lars Calmfors är i grunden kritisk till omstöpningen. Det saknas empririskt stöd för att privata aktörer skulle vara bättre än offentliga på matchning, menar han.

"Man kan inte göra det som hänt ogjort"

– Jag har argumenterat för att man ska behålla mer i egen regi så att man kan jämföra utfall med privata aktörer. Jag anser att man inte kan gå över fullständigt till privata aktörer innan man ser att det verkligen fungerar bättre.

– Men det faktum att man redan monterat ned mycket av verksamheten gör att man inte bara kan ta ett steg tillbaka eftersom man är inne i en process. Man kan inte göra ogjort det som redan har hänt.

FAKTA

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden, enligt  januariavtalet. Matchningen mot lediga jobb ska till största delen tas över av privata aktörer. Ersättningen ska baseras på resultat. Ursprungstanken var att  reformeringen skulle  vara genomförd 2021. Efter hot om misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark  har avtalet justerats och reformeringen förlängts med ett år.