Nya siffror: Ökad arbetslöshet bland unga och svenskar födda utomlands

Text:

Bild: TT

Enligt myndigheten är anledningen till detta att branscher med typiska ingångsjobb till arbetsmarknaden, såsom hotell, restaurang och handelsbranscherna, har drabbats hårt av varsel.

I slutet av maj förra året var ungefär 331 000 personer inskrivna som arbetslösa, vid samma tidpunkt i år var siffran drygt 439 000, en ökning med över 108 000. I procent har arbetslöshetsnivån ökat från 6,6 till 8,5 procent, vilket bli 1,9 procentenheter.

Bland ungdomar, personer 18–24 år gamla, har arbetslösheten ökat med 3,9 procentenheter; från 7,5 procent förra året till 11,4 procent i år. Bland utrikes födda är antalet arbetslösa ungefär 236 000 personer, en ökning på cirka 41 000 från förra året, eller 1,9 procent.

I flera län, Stockholm, Skåne och Västra Götaland, har man rapporterat in den högsta arbetslösheten sedan 2014. I Västra Götaland är den totala arbetslösheten 8%, en ökning med 2,1 procentenheter sedan förra året, och i Skåne har arbetslösheten ökat med 1,8 procentenheter till 10,7 procent.

I Stockholm rapporteras den totala arbetslösheten ligga på 7,9 procent, efter en ökning med 2,2 procentenheter från förra året, vilket är den största ökningen i landet. Men trots detta är arbetslösheten i länet fortfarande under rikssnittet på 8,5 procent.

Mönstret i landet som helhet, att arbetslösheten stiger kraftigt bland ungdomar och utrikes födda, speglas även i Stockholms län, där arbetslösheten bland dessa grupper har ökat med 4,2 respektive 2,8 procentenheter.

Även skillnaden mellan utrikes födda och hela Stockholms befolkning har ökat. Arbetslösheten bland utrikes födda har i länet ökat med 0,6 procentenheter mer än för hela befolkningen, vilket gör skillnaden mellan grupperna till 7,6 procentenheter.