Arla stoppar stöd till ekobönder – trots att många vill ställa om

Text:

Bild: TT

Mejerijätten Arla ger gärna sken av att satsa på ekologisk produktion. Och viljan att ställa om till eko saknas inte hos landets mjölkbönder. Men den lantbrukare som vill gå över till att producera ekomjölk och söker ekonomiskt tillägg för det hos Arla, får nu nobben.

Produktionen av ekomjölk har ökat de senaste sex åren, och gick fram till för några år sedan hand i hand med en ökad konsumtion. De senaste två åren har ekomjölksdrickarna dock svikit, och försäljningen av ekomjölk har minskat i hög-re grad än av mjölk som inte är ekologisk. Ett skäl kan vara att de som tidigare valde ekomjölk nu kanske helt väljer bort animaliska produkter för att övergå till växtbaserad dryck, eller lokalproducerat, tror Dan-Axel Danielsson, rådgivare rörande ekologisk produktion vid Jordbruksverket.

– I samband med vegantrenden konsumerar vi mindre mejeriprodukter över huvud taget, säger han till Fokus.

I Sverige finns totalt runt 3 500 mjölkgårdar, varav drygt 580 är ekocertifierade. Bland ekogårdarna finns inte bara de som levererar till Arla, utan också till Skåne­mejerier, som också har skruvat igen locket för stöd till fler ekobönder.

Arne Thörn, mjölkbonde i Blekinge, är en av dem som har försökt kvala in till att bli ekologisk. Men fått svaret från Arla att kvoten i landet är fylld.

»Hela marknaden för ekologiska produkter är utsatt för press nedåt. Efter att i flera år ha tagit in nya ekomjölksleverantörer till Arla i Sverige, har vi nu tagit en paus«, uppger Erik Bratthall, presschef på Arla Sverige, i ett mejlsvar till Fokus.

Kravet för att en gård ska få kallas ekologisk är att korna till stor del äter foder från gårdens egen mark, delvis genom bete om sommaren, och att fodret produceras utan konstgödsel och bekämpningsmedel. I dag innebär ekologisk mjölk däremot inget krav på att korna går lösa i ladugården. Bara att de, om de är uppbundna, ska rastas lösa ett par gånger i veckan.

Nu väntar dock nya krav på ekomjölksbönderna: Från och med år 2024 ska Arla inte längre klassa mjölk från uppbundna kor som ekologisk, även om mjölken är ekologiskt producerad.

De flesta lantbrukare kommer att klara kravet på lösa kor, tror Dan-Axel Danielsson.

– Men några kommer att ställas inför valet att antingen sluta med ekomjölk, eller att bygga om.

På Arne Thörns gård står hälften av kvigorna uppbundna.

– Inredningen i gamla ladugården är anpassad till det. Men om något år planerar vi att bygga nya stallar till ungdjuren.

***

FAKTA: Minskad försäljning

Gårdar som är ekocertifierade kontrolleras av tre kontrollorgan, som kontrolleras av Swedac.

Som påbyggnad till EU:s ekocertifiering har Sverige från 1985 lagt till krav-märkning. För denna krävs att bonden har schyssta arbetsförhållanden, djuren lever ett bra liv och att grödorna odlas utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Ska man sälja ekologisk mjölk i Sverige är det i princip en förutsättning att den är krav-märkt.

Mertillägget för ekologisk produktion ligger på runt 83 öre per kilo mjölk.

Arlas a contopris i Sverige för vanlig mjölk är 347,6 öre/kg, för ekomjölk 430,7 öre/kg.

Försäljningen av ekomjölk har det senaste året minskat med över
8 procent, mätt i volym.

LÄS OCKSÅ: Kina – en ny marknad för svensk mjölk när konsumenterna sviker