Barbie och krig tar plats i årets nyordslista

Putinpriser, klimatbiljett och njutningsäktenskap. Språktidningen och Språkrådet har släppt sin årliga nyordslista med ord som präglat året.

Text:

Bild: TT / Unsplash

Varje år tillkännager Språktidningen och Språkrådet sin populära nyordslista bestående av 35 ord som på olika vis speglar det gångna året. Förra årets lista präglades i stor grad av pandemi och gängvåld (med ord som coronahund och gangfluenser), och för den som hade hoppats på festligare nyord i årets upplaga får vänta eventuellt ett par år till. Årets nyordslista har förvisso haft mindre drag av pandemi, men har tagit desto större intryck av krig och kriser i alla former. Putins invasionskrig i Ukraina har både direkt och indirekt skapat nya ord, så som energikrig, Putinpriser, smygflation och autokratisering

Men visst har det även funnits ljus i årets samhällsutveckling. Vad sägs om de mer bejakande nyorden epadunk, Barbiecore och brösta?

Nyordslistan speglar samhällsutvecklingen

Anders Svensson är en av nyordsredaktörerna och arbetar som chefredaktör på Språktidningen. Arbetet med att sätta igång listan påbörjas redan i september. och därmed ansvarig för att sätta ihop en bruttolista – ett arbete som påbörjas redan i september. Totalt är det ett tiotal personer som är inblandade i arbetet.

Har du något favoritord från årets nyordslista?

– Jag är svag för hungersten. Det är ungefär lika sorgligt som målande. Det är dessutom ett för våra dagar ganska sällsynt lån från tyskan där det heter Hungerstein. Det handlar om stenar som ristats för många hundra år sedan med ödesmättade budskap om torka och som i somras blev synliga på olika håll i Europa när vattenståndet i många floder var så lågt att det påverkade skörderna.

Har du någon framtidsspaning om vad för ord som kan dyka upp 2023?

– Efter två nyordslistor präglade av coronapandemin och den här som är präglad av kriget i Ukraina önskade jag att jag kunde garantera en lista full av nya ord som rörde fred, frihet och fest. Men det känns tyvärr inte så sannolikt i dag. Så med risk för att låta som världens sämsta jultomte gissar jag att även nästa nyordslista kommer att präglas av krig och kriser. Och jag är bara glad om det visar sig att jag har fel.

Nyordslistan 2022

Här är de sammanlagt 35 orden som är nya för året.

accelerationism

Extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle.

agrivoltaisk

Kombinerar jordbruk och solkraft.

autokratisering

Process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt.

brösta

Ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift.

dödsdoula

Professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede.

edgelord

Person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör.

energifattigdom

Otillräcklig tillgång till elektricitet.

energikrig

Krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckningsmedel.

epadunk

Musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer.

klickkemi

Metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar.

klimatbiljett

Subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon.

klimatskadestånd

Ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar.

matfattigdom

Otillräcklig tillgång till mat.

munkmodell

Modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av.

SMR

Småskalig modulär reaktor kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas.

smygflation

Prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar.

sporttvätt

Användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende.

spökflyg

Flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser.

urbexare

Person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser.

avkarbonisering

Avveckling av beroende av fossila bränslen.

Barbiecore

Estetik inspirerad av Barbiedockor.

falsk majoritet

Majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ.

framefotboll

Fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen.

ha dagen

Pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt.

hungersten

Graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd.

kamikazedrönare

Obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel.

njutningsäktenskap

Tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning.

permakris

Serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris.

Putinpris

Pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina.

returmissbrukare

Person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem.

selfiemuseum

Lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt.

valförnekare

Person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val.

vertiport

Vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar.

virtuellt stängsel

Digitalt programmerad inhägnad för djur.

väntesorg

Sorg inför annalkande förlust av en närstående.

I Språktidningen kan du läsa vidare om i vilket sammanhang ordet ska ha nämnts för första gången.

***