Bo Rothstein: ”Linneuniversitetet är bortom räddning”

Statsvetarprofessorn vägrar föreläsa på Linnéuniversitetet. Detta då det mörkat sitt eget agerande för att inskränka den akademiska friheten.

Text:

Bild: TT

För ett år sedan skrev statsvetarprofessorn Bo Rothstein en satirisk ansökan till Linnéuniversitetets utlysta tjänst som ”normkritisk” professor i design. Efter att ha tydliggjort sin poäng – att det strider mot den akademiska friheten att rekrytera en person som är ålagd att ska forska i en anda av ”normkritik, dekolonialism, feminism, queerteori och teorier om posttillväxt” – drog han tillbaka sin ansökan.

Efter detta erbjöd han sig att komma till Linnéuniversitetet som gästforskare för att föreläsa om den akademiska friheten. Efter sju månader kom en inbjudan från statsvetarkollegerna vid Linnéuniversitetet och Bo Rothstein tackade ja. 

Emellertid skriver han nu i ett brev till Statsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet att han drar tillbaka sitt erbjudande om att komma och föreläsa. Detta på grund av att han fått kännedom om Linnéuniversitetets svar på Universitetskanslerämbetets (UKÄs) enkät om hur man värnar och främjar den akademiska friheten på lärosätena. På exempelvis frågan ”Hur vanligt är det att den akademiska friheten på lärosätet utmanas” internt, nämner universitetet ingenting om de begränsningar vad gäller valet av teoretisk ansats som fanns i den designprofessur som Bo Rothstein sökte. 

Han skriver i brevet: ”Jag ser det som ett föga hedervärt och närmast bedrägligt agerande av Linnéuniversitetet att inte ta upp detta i massmedia och av mig uppmärksammade exempel på en tydlig inskränkning i forskningens frihet.”

Rothstein pekar på att Linnéuniversitetet undviker att nämna sin inskränkning av den akademiska friheten för myndigheten som granskar universitet och högskolor UKÄ, eftersom man inte redogör för exempelvis episoden med utlysningen av designprofessuren där ett krav var att den sökande skulle bedriva forskning i en viss teoretisk inriktning.  

”Linnéuniversitetet måste anses vara bortom räddning när det gäller att föra en seriös diskussion om den akademiska friheten”, skriver Bo Rothstein. Han beklagar detta och skriver att det inte nödvändigtvis är den statsvetenskapliga institutionen som bär ansvaret för det ” djupt vilseledande” svaret på UKÄ:s enkät. Han emellertid saknar förtroende för lärosätet Linnéuniversitetet och tycks anse att det vore meningslöst att föreläsa om akademisk frihet där.

***

Bo Rothstein är professor emiritus i statsvetenskap och har bland annat vunnit pris för akademisk frihet och arbetat för vikten av en fri forskning.